Till lo.se Sök Meny
Investera för minskad arbetslöshet.

Investera för minskad arbetslöshet.

Investera för minskad arbetslöshet.

 Sedan 2006 har regeringen sänkt skatten med mer än 100 miljarder. Idag har Moderaterna gått ifrån sina egna vallöften och kommer inte sänka skatten en femte gång, i alla fall inte nu.

 Det innebär inte att de 369 000 som är arbetslösa kommer att få extra medel för att få en meningsfull insats för att bryta sin arbetslöshet. Det innebär inte heller att arbetslöshetsförsäkringen kommer att förbättras, den kommer fortsatt vara dyr, dålig och osolidarisk.

 Arbetsförmedlingen skisserar i sina arbetsmarknadsutsikter för 2011 – 2012 att arbetsmarknaden kommer att bli allt mer tudelad. Inom vissa delar av arbetsmarknaden kommer stora arbetskraftsbrister att uppstå.

 Den ensidigt inriktade politiken där matchnings är det enda som har erbjudits har inneburit att stora grupper har fått svårt att finna jobb. Bland dessa grupper finns äldre arbetslösa, ungdomar med bristfällig utbildning, funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga.

 För att minska arbetslösheten bör regeringen vissa på handlingskraft och investera så att arbetslösheten minskar och människor kommer tillbaka till arbetsmarknaden.

 Arbetsmarknadspolitiken måste formas utifrån den enskildes behov. De med utbildningsbehov ska kunna öka sina möjligheter på arbetsmarknaden genom att erbjudas arbetsmarknadsutbildning av hög kvalité. Subventionerade anställningar bör utökas och subventionsgraden måste motsvara nivån i normala lönelägen.

 Den Moderatledda regeringen har försökt lösa arbetslösheten genom att sänka skatten och genomföra försämringar för ungdomar, lönebidragsanställda m.fl. Gemensamt med den saboterade a-kassan fungerar svensk arbetsmarknad sämre än någonsin.

 Nu krävs en politik med investeringar för minskad arbetslöshet och för en a-kassa värd namnet.

 

 

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading