Till lo.se Sök Meny
Obligatorisk privatisering av A-kassan.

Obligatorisk privatisering av A-kassan.

– Vi för bara den politik som efterfrågas, utbrast Gunnar Axén, moderatriksdagspolitiker och tillika ordförande för den parlamentariska socialförsäkringsutredningen (PSFU).

Uttalandet skedde i samband med att Svenskt Näringsliv (SN) presenterade en rapport som söker påvisa att det finns utrymme för privatisering av arbetslöshetsförsäkringen. Rapporten lyfter fram privatiseringar i Chile och Turkiet som tänkbara exempel på hur en marknadsanpassning ska gå till.

Redogörelsen visar att innehållet i en privat arbetslöshetsförsäkring är sekundärt i jämförelse med vilka marknadsandelar som går att vinna. Detta tycks vara ett av rapportens huvudsyfte.

Rapporten presenterades på ett seminarium vars ändamål var att förklara varför det är en bra affärsidé att konkurrensutsätta något som förväntas bli obligatoriskt. För att privatisering av arbetslöshetsförsäkringen skall bli realistisk, bör dock vissa förutsättningar finnas på plats;

 

  • Avgiften (premien) måste vara hög och differentierad för dem som har stor risk för arbetslöshet, i den gruppen ingår många av LO-förbundens medlemmar.
  • Om försäkringstagaren skulle bli arbetslös krävs att ersättningsnivån blir flexibel så att försäkringsbolaget klarar en lågkonjunktur.
  • Kontraheringsplikten, förbud mot att neka kunder skulle kunna vara ett problem vid privatisering av arbetslöshetsförsäkringen. Det skulle därmed bli olönsamt att försäkra kunder som blir arbetslösa ofta.
  • Lösningen på den problematiken skulle vara att staten bidrar med en kraftig subvention.

Slutkontentan av det resonemanget blir – privatisering är bara möjlig om försäkringsbolaget kan behålla vinsterna men slippa kostnaderna.

Arbetslöshetsförsäkringen och a-kassorna har en dryg hundraårig tradition, det har länge varit en välfungerande försäkring med stort förtroende bland löntagarna i Sverige. Sedan den borgerliga regeringens försämringar 2006 har försäkringen skadats allvarligt och allt färre löntagare kan skydda sin inkomst vid arbetslöshet.

För att återupprätta försäkringen krävs en handlingskraftig politik som lyssnar på vad som efterfrågas – Avgifterna måste sänkas, villkoren för att omfattas av försäkringen måste förbättras, ersättningsnivå och taket i måste höjas. Det kan inte vänta till PSFU har tänkt färdigt – om Axén hade lyssnat till vad som efterfrågas hade en arbetslöshetsförsäkring med bra och rimliga villkor redan funnits på plats.

Lösningen ligger inte i en obligatorisk privatisering av a-kassan.

 

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading