Till lo.se Sök Meny
Skrämmande ny socialbidragsstatistik – äldre med ohälsa drabbas hårt!

Skrämmande ny socialbidragsstatistik – äldre med ohälsa drabbas hårt!

Var fjärde socialbidragstagare (biståndsmottagare) i åldersgruppen 50-64 år tvingas söka hjälp från ”socialen” på grund av ett sjukförsäkringsrelaterat försörjningshinder. 25 procent av de äldre bidragstagarna tvingas alltså knacka på socialkontorets dörr för att de drabbats av ohälsa och inte får någon (eller otillräcklig) ersättning från sjukförsäkringen. En hel del av dem är sjukskrivna med läkarintyg.

Ser vi enbart till åldersgruppen 60-64 år, alltså dem som snart ska gå i ålderspension, är siffrorna ännu mer förskräckande. Där handlar det om att nästan var tredje (29 procent) av bidragstagarna tvingas söka socialbidrag på grund av att sjukförsäkringen brister. Vad statistiken indikerar är alltså att vi just nu, pga av brister i sjukförsäkringen, håller på att producera en växande grupp ”fattigpensionärer”.

Detta framgår av den nyligen publicerade statistiken från Socialstyrelsen rörande vilka försörjningshinder under 2010 som socialbidragstagarna har. Socialstyrelsens siffror täcker dock inte in hela bilden när det gäller den äldre utslitna arbetskraften. Oftast har den som slittit ut sig efter ett långt förvärvsliv en make eller maka som har en inkomst eller besparing som gör att hushållet inte är berättigat till socialbidrag. Här är de s.k. mörkertalen stora. 

Men vi vet ändå att i mer än en tredjedel av de större företagen finns idag f.d. långtidssjuka som jobbar deltid av hälsoskäl och inte får någon ersättning alls från Försäkringskassan (läs mer om detta här). Det handlar då av allt att döma ofta om äldre som blivit utförsäkrade, gjort slut på sina deltids-sjukpenningdagar eller blivit av med sin sjukersättning (tidigare förtidspension), men ändå valt att jobba kvar i företaget i stället för att söka andra jobb. En del av deras arbetskamrater har kanske valt att inte ens söka stöd via Försäkringskassan, pga de misstänker att dagens regelverk är så snävt att de ändå inte får något stöd. 

Denna verklighet är också viktig att ha i åtanke när exempelvis regeringen slår sig för bröstet och hävdar att fler, till följd av de skärpta sjukreglerna, har ”kommit närmare arbetsmarknaden”. I regeringens och Försäkringskassans utvärderingar sorteras exempelvis de som mist sin halv- eller deltidsersättning från sjukförsäkringen ofta in under rubriken ”i arbete”, trots att det enda som egentligen hänt dem är att de fattigjorts pga de förlorat sin ersättning från sjukförsäkringen.

Den verklighet som skymtar i de nya socialbidragssiffrorna och i övrig befintlig statistik borde åtminstone stämma socialförsäkringsminister Ulf Kristersson till en stunds självkritisk eftertanke. Att så många människor – som slitit under ett långt förvärvsliv och betalat in sin skatt – när de drabbas av ohälsa tvingas uppsöka socialkontoret, eller bli beroende av allmosor från andra signalerar att det finns allvarliga brister i dagens sjukförsäkring. Detta blir allt svårare att bestrida.

Om man dessutom betänker att åtstramningarna i sjukförsäkringen de senaste åren genererat ett stort ”överskott”, som sedan finansierat Alliansens skattesänkningar, blir bilden än mer problematisk. Åtminstone för mig. Har vi verkligen inte längre råd med ett anständigt allmänt försäkringsskydd när vi blir så  sjuka att vår arbetsförmåga sviktar? Eller är det viktigare att ”medelsvensson”, så länge han/hon är ung och frisk, ska ha råd att köpa en platt-TV extra? 

Är det rimligt att priset för de senaste årens skattesänkningar är att en växande grupp människor med ohälsa – ofta äldre som faktiskt byggt upp vår välfärdsstat med sina skatteinbetalningar – idag tvingas stå ”med mössan i hand” och be om en nådegåva från kommunen, anhöriga eller från kyrkornas välgörenhetsverksamhet?

*********************************

Press och media: Ab 1, 2, 3, 4, 5, Dagens Arena, LO-tidningen, SvD 1, 2, 3, SVT 1, 2, DN 1, 2, Expr 1, 2, 3, 4
Bloggat: Ett Hjärta Rött om Alliansens PR-coacher, Martin Moberg i en vass analys om ohälsan,  Kristian Krassman också om Annie och Centerpartiet, liksom Peter Andersson, Essbeck om centern, Sandro Wennberg om svensk politik 2011-2014, Leine Johansson om (C), Tokmoderaten om Annies makt, Peter Högberg om (C):s högersväng?, Karin Berg om bokmässan, Thomas Böhlmark i ett intressant blogginlägg på Netroots, Politometern, Bloggar.se

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading