Till lo.se Sök Meny
Misstrons och otrygghetens profitörer gynnas av regeringens utförsäkringskedja!

Misstrons och otrygghetens profitörer gynnas av regeringens utförsäkringskedja!

En nyligen publicerad studie av sociologiprofessorn Stefan Svallfors visar att allt fler av oss misstror sjukförsäkringen. År 2002 misstrodde exempelvis 23 procent av oss sjukförsäkringen i så motto att vi inte trodde att den klarar av att upprätthålla en hygglig levnadsstandard för de sjukskrivna. Åtta år senare (2010) ligger motsvarnade siffra på 35 procent.

Samtidigt har misstron mot de sjukskrivna minskat kraftigt. År 1992 var det 28 procent som trodde att ”många av dem som sjukkskriver sig egentligen inte är sjuka”. Arton år senare (2010) hade denna siffra mer än halveras och låg nu på 11 procent. Idag misstror vi alltså i allt mindre utsträckning de sjukskrivna och i växande utsträckning sjukförsäkringen.

När regeringen skyller missförhållandena i sjukförsäkringen på att det endast är frågan om ”enskilda fall” får de därför, trots intensiv marknadsföring och bistånd av diverse kommunikationskonsulter, allt svårare att bli trodda av oss medborgare. De flesta av oss ser, det regeringen verkar ha problem med, nämligen att det är fråga om allvarliga systemfel till följd av regeringens nedskärningar i våra viktigaste trygghetssystem.

Nedskärningarna i sjukförsäkringen beror knappast på att det saknas pengar. Socialförsäkringarna beräknas, enligt finansminister Anders Borgs egna kalkyler, gå med ett totalt ”överskott” på + 89 miljarder mellan åren 2010-2014 (se nedanstående tabell). ”Överskottet” i sjukförsäkringen uppstår när man tar utgångspunkt i inkomsterna (inbetalda sjukförsäkringsavgifter) och sedan drar ifrån utgifterna. För sjukförsäkringens del handlar det då om + 63 miljarder, mellan åren 2010-2014.

   

Att människor som har läkarintyg idag i ökad utsträckning tvingas bli beroende av allmosor från andra eller livnäras av ”socialen” beror till stor del på regeringens nya och hårdare sjukregler. Detta blir allt svårare att bestrida.

Men det är inte enbart Anders Borg som plockar in ett växande ”överskott” pga de nya sjukreglerna, som han sedan exempelvis kan använda till att sänka krogmomsen. De finns fler som har anledning att jubla, nämligen de privata försäkringsbolagen.

Det krävs ju i regel att man blir sjukskriven av Försäkringskassan för att den privata sjukförsäkringen ska falla ut – och pga den s.k. rehabiliteringskedjan som infördes 1 juli 2008 har det blivit betydligt svårare att bli långtidssjukskriven. Dessa faktum, i kombination med den ökade otrygghetskänslan hos allt fler av oss, genererar just nu en formidabel vinstboom i de privata försäkringsbolagen.

Nyligen visade DN att enbart under 2010 tjänade de sjutton vinstutdelande livbolagen, som ingick i DN-granskningen, 1,1 miljarder kronor på sjukförsäkringarna. Det är något mindre än föregående år, som landade på 1,4 miljarder. Det är alltså det överskott man fått på premierna efter att de sjuka fått sin ersättning. SEB Trygg Liv var det aktieägda livbolag som tjänade mest på sjukförsäkringsrörelsen, 294 miljoner 2010. Det är en ökning med omkring 90 miljoner mot föregående år.

Utan överdrift kan man säga att den nu rådande politiken på sjukförsäkringsområdet flyttar över resurser från det offentliga trygghetssystemet till den privata försäkringsbranschen och till de rika och friska delarna av befolkningen. Samtidigt som medborgarnas otrygghetskänsla växer fylls de privata livbolagens kassakistor. Vi får alltså för varje dag som går allt fler ”handelsresanden i otrygghetskänslor”.

Jag har svårt att se detta som ett framsteg eller ens som en modernisering av samhället. Tvärtom tycks de inhumana mekanismer som fanns i det gamla klassamhället – och som en gång så kärnfullt beskrevs av Ivar-Lo Johansson, August Strindberg och Moa Martinsson – nu åter växa sig starka och spela en allt viktigare roll i vår vardag…

**************************

Lästips: Läs om multisjuka Anki, 60 år, som drabbats av regeringens hårda sjukregler. Läs också Martin Klepke i LO-tidningen som skriver om att valet 2006 ökade klyftorna.

Press: DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, DN11, SvD1, SvD2, SvD3, Svd4, Svd5, SvD6, SvD7, SvD8

Bloggat: Lena Sommestad om KD:s bostads- och familjepolitik, Peter Andersson också om bostadspolitik,  Ett Hjärta rött om de växande klyftorna och attacken mot den generella välfärden, Leines blogg om ökade klyftor, Martin Moberg om att de rika drar mest nytta av Alliansens politik, Emil Broberg om Fredrik Reinfeldt, Calle Fridén om sanningen om de moderata mutorna, Skogssossen om vikten av engagemang, Tord Oscarsson om vikten av att prata med väljarna direkt, fler blogginlägg på Netroots

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading