Till lo.se Sök Meny
En skrämmande och patriarkal syn blottlades igår på bästa sändningstid!

En skrämmande och patriarkal syn blottlades igår på bästa sändningstid!

Jag hoppas att du såg Dokument Inifrån igår. Missade du det kan du se det i repris eller på SVT Play. Programmet synliggjorde med önskvärd tydlighet en skrämmande och nedsättande myndighetssyn på landets arbetande kvinnor. Denna bild bekräftas också av de berättelser som fackförbundet Kommunals medlemmar och förtroendevalda ständigt lyfter fram. Kvinnligt förvärvsarbete ses fortfarande allt för ofta som en ”bisyssla”, medan mannens inkomst räknas som den ”familjeförsörjande”. Fortfarande lever denna envisa patriarkala tankefigur kvar.

Extra tydligt blir detta när man studerar arbetsskadeförsäkringen eller sjukförsäkringen. Två tredjedelar av de långtidssjuka är kvinnor. Från mitten av 90-talet, när sjuktalen ökade kraftigt, var det många som på olika sätt misstänkliggjorde dem som drabbats av ohälsa. Vissa ledande socialdemokrater pratade om att ökningen berodde på förändrade attityder och att vi nog i högre utsträckning ”börjat uppsöka våra sjuka jag”. Andra menande att det var läkarnas attityder som var det verkliga problemet. Alf Svensson startade 2002 den s.k. fuskdebatten, när han menade att fusket i sjukförsäkringen var en fråga som vi inte vågade prata om och antydde att detta var ett stort samhällsproblem. De som på olika sätt misstänkliggjordes var oftast arbetarklassens hårt arbetande kvinnor.

Den politiska elitens syn på de försäkrade gav naturligtvis också tydliga avtryck i lagstiftningen och Försäkringskassans praxis både vad gäller sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen. När den borgerliga regeringen sommaren 2008 genomför sin s.k. rehabiliteringskedjan leder denna syn i praktiken till att sjukförsäkringen omvandlas till en omänsklig kravförsäkring som på administrativ väg, genom hårdare regler och snäva tidsgränser, friskförklarar människor som drabbats av ohälsa.

Nu i efterhand kan vi konstatera att den politik som låg bakom den omänskligt hårda och könsdiskriminerande bedömningen i såväl sjuk- som arbetsskadeförsäkringen inte var särskilt väl underbyggd. När forskarna exempelvis gjorde statistiska analyser visade det sig att ca 85 procent av ökningen av sjuktalen, från mitten av 90-talet till början av 2000-talet, handlade om att den genomsnittliga sjukfrånvaron blivit längre. Det var alltså inte särskilt många fler som sjukskrev sig. Vi hade ingen ”sjukskrivningsepidemi”, så som vissa högerdebattörer hävdade. Orsakerna till ökningen av sjuktalen var istället en kombination av att rehabiliteringsverksamheten mer eller mindre kraschande, samtidigt som arbetslivet slimmades och allt fler (som inte kunde ”prestera till 100 procent”) selekterades bort. Det handlade alltså om djupgående strukturella orsaker.

Allt för få ansvariga politiker, i synnerhet inte Cristina Husmark Pehrson eller Ulf Kristersson, inser att många med partiellt nedsatt arbetsförmåga faktiskt mot sin vilja låstes in i sjukförsäkringen. Samma grupp som nu utförsäkras, fattiggörs och låses in i olika lågkvalitativa program hos arbetsförmedlingen. Ser man inte detta finns en risk att man börjar individualisera det som i grunden är strukturella problem. Och den som individualiserar ett strukturellt problem glider sedan lätt över i ett moraliserande och skuldbeläggande av den som drabbats. Det är inte konstigt att många långtidssjuka idag känner sig ”jagade”. Det är hög tid att det officiella Sverige, inte bara något enstaka TV-program, ger denna grupp upprättelse.

Vi behöver en rimligare och mer rättssäker bedömning och ett fungerande försäkringsskydd när vi råkar ut för en arbetsskada eller drabbas av långvarig ohälsa. Gårdagens Dokument Inifrån var ett viktigt steg på vägen mot denna insikt. Låt oss nu tillsammans sprida detta budskap vidare! Börja gärna med att gå in här och skriva under denna namninsamlig!

****************************

Press: DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, SVD5, AB1, AB2

Bloggat: Ett Hjärta Rött om Fas3, Martin Moberg om Löfven och opinionsvindarna, Tord Oscarsson om Demoskops mätning, Johan Westerholm om att hänga kvar, Peter Andersson om en hårdnande kamp mellan S och M, Karlssons retningar om övertron på sociala medier,  Alliansfritt om Borg och jobbskatteavdraget,  Martin Moberg om samhällsförändringar, Olas tankar om dödskjutningarna i Malmö, HBT-sossen om KD, Svensson om demokrati, Motvallsbloggen om Apoteket AB, Nemokrati om IMF-lånen, Varghjäta om Filippa Reinfeldt

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading