Till lo.se Sök Meny
Regeringens arbetslinje har fel byggstenar.

Regeringens arbetslinje har fel byggstenar.

I SvD den 29 januari skrev Svenskt Näringsliv om arbetsmarknadspolitikens brister. LO har varit tydlig i sin kritik av hur bristfällig arbetsmarknadspolitiken är under längre tid. I samma tidning försvarar Moderaterna genom Tomas Tobé sin otillräckliga politik.

Regeringen verka ensidigt tro att lösningen på arbetslösheten ligger i jobbskatteavdrag eller privatisering av Arbetsförmedlingen trots att exempelvis IFAU inte kan visa på några positiva effekter. Tvärtom så finns lösningen i bättre kvalitet och mer rustande och utbildande åtgärder i arbetsmarknadspolitiken.

Det räcker inte att arbetslösa söker ett visst antal jobb, ett visst antal timmar i veckan, om de inte har den efterfrågade kompetensen. Arbetslösa med behov måste via arbetsmarknadspolitiken utbildas för att möta arbetsgivares efterfrågan. Sverige står nu inför ett läge med hög arbetslöshet – samtidigt som många företag inte får tag på den kompetens de söker.

Regeringen säger att de ger generösa anslag till Arbetsförmedlingen men det handlar inte bara om vilka anslag förmedlingen får. Det handlar främst om verktygen och styrningen. I dagsläget finns det inte tillräckligt många utbildande insatser i Arbetsförmedlingens verktygslåda. Arbetsförmedlingen har efter regeringens önskemål sedan 2006 till stor del jobbat med de så kallade garantierna; jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar.

Garantierna är program för arbetslösa som inte sätts in förrän efter flera månaders arbetslöshet. Dessutom innehåller de i huvudsak jobbsökaraktiviteter och coachning. Det viktiga är att arbetslösa mycket tidigare måste få del av arbetsmarknadspolitiska åtgärder som har större utbildande inslag. Arbetsförmedlingen är som myndighet inte fri att ge till arbetslösa vad den anser är bäst, utan är styrd av regeringen.  

Att konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen är redan gjort, i dagsläget finns ungefär 900 kompletterande aktörer till Arbetsförmedlingen som arbetslösa kan välja bland.

Mycket lite tyder på att jobbskatteavdraget, garantierna eller konkurrensutsättningen av Arbetsförmedlingen har medfört någon positivt effekt på arbetslösheten. Den är nu över sju procent. Ska arbetslösheten ner måste regeringen omgående revidera arbetsmarknadspolitiken.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading