Till lo.se Sök Meny
Kraven är lågt ställda.

Kraven är lågt ställda.

Publicerad i corren.se 2012-03-30

Arbetsmarknadsminister Engström skrev att jobben är
regeringens viktigaste fråga. Facit visar att regeringen har misslyckats. Det
är då allvarligt att ministern väljer att lyfta fram nystartsjobben som sin
främsta insats för att stoppa den skenande arbetslösheten.

Ministern lyfter fram en rapport från Institutet för
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, som visar att
långtidsarbetslösheten har minskat med nystartsjobben. Men den visar också att 63 procent av dessa jobb skulle ha uppstått likväl – utan skattesänkning till arbetsgivarna och tillräckig kontroll att jobbet har gått till rätt person.

IFAU visar även i en tidigare rapport om nystartsjobben att
ungefär sju av tio anställningar hade tillkommit ändå och i var tredje fall är
det dessutom samma person som skulle ha anställts utan subvention. Kostnaden för nystartsjobben för år 2012 beräknas bli drygt 5 miljarder, det kan jämföras med att regeringen under 2010 endast satsade 1,6 miljarder på arbetsmarknadsutbildning.

Nystartsjobben är felaktigt utformade – kraven på
arbetsgivaren är låga. Det ställs inga krav på försäkringar och kraven på en
sund och säker arbetsmiljö är lägre än i andra insatser. Risken för den
enskilde i nystartsjobb blir då dubbel genom att det är stor risk för att
arbetet utförs utan försäkringar i dålig arbetsmiljö.

Subventioner kan ha positiva effekter för att minska arbetslösheten. De ska vara utformade med god kontroll och uppföljning, facket ska ges möjlighet att ge synpunkter och villkor ska ligga i nivå med resten av arbetsmarknaden. Allt detta saknas i nystartsjobben.

Regeringens inriktning för att öka sysselsättningen i
Sverige är fel, det ska ske med kvalité, kompetens och utbildning. Inte med otrygghet, ökade klyftor och sämre villkor.

 

 

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading