Till lo.se Sök Meny
Låt idéerna om jämlikhet och solidaritet belysa de nyliberala konstruktionsfelen!

Låt idéerna om jämlikhet och solidaritet belysa de nyliberala konstruktionsfelen!

Min nuvarande hemkommun Täby har länge varit lite av ett ideologiskt skyltfönster för det systemskifte som den nymoderata regeringen just nu målmedvetet genomför. I Täby har de värderingar som familjen Reinfeldt står för haft greppet om politiken en längre tid. Ja, den nymoderata ideologiska trosvissheten har gått så långt att den ibland blivit direkt pinsam, till och med för dem med borgerliga värderingar. Här är tre aktuella exempel på detta:

1. Tvångsprivatiseringen av landets största gymnasieskola, Tibble gymnasium, talar i princip för sig själv. Skolan överläts till två privatpersoner för värdet av inventarierna på 15 miljoner, trots att marknadsvärdet uppskattades till åtminstone det dubbla. En väl fungerande skola där skattebetalarna gjort omfattande investeringar slumpades alltså bort trots protester från elever, föräldrar, lärare, fackliga organisationer och samtliga partier i fullmäktige utom Moderaterna. Domstolsavgöranden, som kommunledningen i efterhand vägrat följa, visar dessutom att kommunen bröt mot lagen. Tilltron till den privata driftsformen var uppenbarligen viktigare än både rättssäkerheten och kvaliteten i välfärden.

2. Täby är också den enda kommunen i Sverige som i praktiken förbjudit kommunal barnomsorg. Med en självmotsägande retorik om ”valfrihet” har den nymoderata kommunledningen avskaffat möjligheten för föräldrarna att välja ett kommunalt alternativ. När en förskola i höstas kom på obestånd uppstod stor och befogad oro bland föräldrar och personal om vad konkursen skulle innebära för barnens trygghet och personalens framtid. Allt fler frågar sig idag om detta är ett rimligt pris att betala för ideologisk dogmatism?

3. Nyligen har den nymoderata mönsterkommunen även bestämt sig för att avveckla all hemtjänst i egen regi. Beslutet har, som så ofta, drivits igenom utan analys av konsekvenser för brukarna. Många av de äldre är idag rädda för att berövas sin grundläggande trygghet. Men så ser det tyvärr ut när solidaritetstanken ersätts av kortsiktiga krav på företagsekonomisk soliditet.

Den nymoderata ledningen i Täby tycks idag ha drabbats av en svårbotad form av självdestruktiv ideologisk fartblindhet, där förmågan till självkritik och ödmjukhet har satts på undantag. I det senaste valet tappade moderaterna i Täby sin egna majoritet. Idag tvingas man söka stöd hos folkpartiet. Men också på riksplanet sviker just nu allt fler väljare moderaterna.

När Reinfeldts regering tog över hade de ju, i olika typer av manifest, mycket tydligt beskrivit hur de skulle skära ned i vårt offentliga försäkringsskydd och sedan använda dessa pengar till olika typer av skattesänkningar. Ett sämre långsiktigt försäkringsskydd som kortsiktigt skulle ge medelklassen mer pengar i handen, ungefär så skulle den nymoderata kungstanken kort kunna beskrivas. Detta är dock en politik som idag allt oftare möts av tvivel, också bland dem som kortsiktigt gynnats av den. Jobbskatteavdragen och krogmomssänkningen tycks inte alls haft de positiva sysselsättningseffekter som regeringen utlovat.

För en del av mina grannar i Täby har det dessutom blivit tydligt hur riskabelt det är för en husägare att säga upp sin villa/hemförsäkring bara för att kortsiktigt få mer pengar i handen. Att förädla denna enkla vardagskunskap till politiska slutsatser känns inte alls som en omöjlig uppgift. Allt fler med borgerliga värderingar börjar nu också klä sina tvivel i ord och, i likhet med den ledande borgerliga nationalekonomen Lars Calmfors, inse att regeringen ”glömt bort behovet av att ge männi­skor ett rimligt försäkringsskydd mot inkomstförluster. Sådant försäkringsskydd har blivit en restpost snarare än ett mål i sig. Reformerna av sjukförsäkringen har gjorts på ett så okänsligt sätt att många människor kommit i kläm.”

Det brukar ju sägas att Minervas uggla (kunskapens symbol) bara flyger i skymningen. Och just nu skymmer det onekligen en hel del i det nyliberala skyltfönstret. Därför känns det extra angeläget att under årets 1:a maj låta idéerna om jämlikhet, solidaritet och social rättvisa belysa och tydligt synliggöra de ideologiskt motiverade konstruktionsfelen i det nymoderata samhällsbygget!

*********************************

Media: DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, SVD5, SVD6, AB1, AB2

Bloggat: Martin Moberg om den sjuka sjukförsäkringen, Löntagarbloggen 1 om de utförsäkrade, 2 om Anders Borgs jobb- eller näringspolitik, Johan Westerholm om svensk utrikespolitik, Malin Jonassson om att ta plats i det offentliga politiska samtalet, Röda Malmö om ett långsiktigt hållbart skogsbruk, Peter Andersson om sociala medier, Ett Hjärta Rött om Anders Borgs idévärld

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading