Till lo.se Sök Meny
Rättssäkerheten och stödet brister fortfarande för de sjuka!

Rättssäkerheten och stödet brister fortfarande för de sjuka!

De nya och hårdare sjukreglerna, från sommaren 2008, har sedan de infördes utsatts för berättigad kritik. En av dem som fått känna på bristerna i samhällets skyddsnät vid ohälsa är 50-åriga Gunilla. Hon berättade nyligen om sin utsatta situation i radioprogrammet Plånboken. På grund av bristerna i vårt skyddsnät tvingas Gunilla idag be sina gamla föräldrar om stöd varje månad för att få hushållsbudgeten att gå ihop (Läs mer om detta i statsvetarens Björn Johnsons blogg om ekonomin för de sjuka).

Att dagens situation i sjukförsäkringen är fullständigt orimlig blir allt tydligare, också för dem som har borgerliga sympatier. I början av denna vecka slog exempelvis en av de ledande borgerliga ekonomerna, Lars Calmfors, fast att “reformerna av sjukförsäkringen har gjorts på ett så okänsligt sätt att många människor kommit i kläm.”

När regeringen i olika omgångar drabbats av kritik för de orimliga och omänskliga sjukreglerna har man motvilligt tagit ytterst små steg bakåt. Man har, ofta under stark press från media, lappat och lagat i ett lapptäcke som hade stora revor redan från början. Undantagsreglerna har successivt staplats ovanpå varandra. Idag har vi därför ett regelverk som blivit nästan omöjligt för de flesta medborgare att förstå sig på. Vi litar inte längre på sjukförsäkringen. Nyligen visade exempelvis LO i en undersökning att 6 av 10 svenskar inte litar på samhällets stöd vid händelse av sjukdom.

Regeringens hantering av sjukförsäkringsfrågan har skapat en osäker situation där domstolarna, som uttolkare av en ovanligt otydlig lagstiftning, har fått ökad betydelse. Den som inte är nöjd med Försäkringskassans beslut kan ju överklaga beslutet till förvaltningsdomstolen. Det är i stor utsträckning i förvaltningsdomstolarna som socialförsäkringsministrarna Cristina Husmark Pehrssons och Ulf Kristerssons olika småjusteringar och otydliga undantagsregler prövas, uttolkas och fylls med ett konkret innehåll.

Därför är uppgifterna i dagens DN särskilt allvarliga. Det visar sig nämligen, enligt DN-reportaget, att chansen att få rätt mot Försäkringskassan i hög grad är beroende av var i landet man bor. I mer än fyra fall av tio (41,4 %) ändrades Försäkringskassans beslut om sjukpenning efter att ha prövats av förvaltningsrätten i Luleå. Men i Stockholms förvaltningsrätt ändras endast drygt vart tionde (12,3 %) beslut om sjukpenning. 

På LO-TCO rättsskydd har man reagerat över att förvaltningsrätterna i landets storstadsregioner hör till de strängaste. Enhetschefen Claes Jansson tror att det råder olika kulturer i olika förvaltningsrätter: “I storstadsregionerna anar man att intresset av att avverka ärenden är större än att visa omsorg. Att intresset för den interna statistiken är stor kan höra ihop med att dessa förvaltningsrätter har en större arbetsbelastning än andra rätter”, ­säger Claes Jansson till DN. Detta är naturligtvis mycket allvarligt, inte minst utifrån rättssäkerhetssynpunkt.

När dessutom ledande borgerliga akademiker, som Lars Calmfors, betraktar sjukförsäkringsfrågan som en gren där Anders Borg och alliansen misslyckats har regeringen definitivt ett problem. Fakta sparkar som bekant. Även om regeringen aktivt försökt begrava sjukförsäkringsfrågan i olika utredningar och översyner lär man knappast slippa ifrån bekymren med mindre än att man på allvar börjar lyssnar in den fortsatt starka kritiken från fackföreningsrörelsen, handikapporganisationerna, kyrkorna, den politiska oppositionen, forskarsamhället och en stark folkopinion m.fl.

LO har länge krävt att regeringen borde erkänna att hela sjukförsäkringssystemet havererat och, istället för dessa ständiga småjusteringar, tillsätta en haverikommission för att se över och förbättra själva grunden i systemet.

*********************************

Media: DN1, DN2DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, Expressen1, Expressen2, Expressen3, Expressen4, SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, SVD5, SVD6, SVD7, SVD8, SVD9, SVD10, SVD11, SVD12, AB1, AB2, Folket, Sydöstran, Folkbladet, Piteå-tidningen, Västerbottens folkblad, Dala-demokraten, Arbetarbladet, Norrländska socialdemokraten, Dagens Arena, Östran, EK, GP, Arbetet, ETC, UNT, NT, SR, Ab, BT, SVT, Dagens Arena, DI, Länstidningen

Bloggat: Ett Hjärta Rött om att den “uppblåsta bubblan Borg” just nu håller på att brista, Martin Moberg om de desperata nya moderaterna, Peter Johansson 1 om att syna S, 2 om centerns mörka sida, Roger Jönsson om en opinionsmätning och ökat (s)jälvförtroende, Kristian Krassman om Lundin Petroleum, Heléne Björklund om handelsutveckling, Tord Oscarsson om en opinionsundersökning, Lena Sommestad om sorgen i Landskrona, Peter Andersson om SAP:s jobbpolitik och tveksamma siffror från moderaterna

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading