Till lo.se Sök Meny
Regeringens lapptäcke värmer endast ett fåtal…

Regeringens lapptäcke värmer endast ett fåtal…

Sjukförsäkringsfrågan tycks ständigt dyka upp och ställa till det för regeringen. När man i olika omgångar drabbats av kritik för de orimliga och omänskliga sjukreglerna har man motvilligt tagit ytterst små steg bakåt. Man har, ofta under stark press från media, lappat och lagat i ett lapptäcke som hade stora revor redan från början. Undantagsreglerna har successivt staplats på varandra.

Nu visar sig en del av lapparna i lapptäcket dessutom vara fusklappar, dvs kosmetsika förändringar som syftade att kortsiktigt möta en besvärlig mediestorm men som egentligen inte hade någon större praktisk betydelse. Idag medddelade exemeplvis Försäkringskassan att de som berörts av det senaste undantaget – den s.k. oskälighetsregeln – inte alls blev 7 500 personer, så som FK räknade med i somras, utan istället 14 personer…

Samtidigt växer insikterna om bristerna i vårt försäkringsskydd vid ohälsa och arbetslöshet, även hos den skattegynnade urbana medelklassen. Dagens industri, knappast känd för en journalistik som kritiskt belyser bristerna i regeringens välfärdspolitik, skrev exempelvis för några dagar sedan att Stockholms, Göteborgs och Malmös belånande bostadsrättsinnehavare och villaägare lever farligare än de tror: ”I dag täcks inte ens de duktigaste yrkesarbetarna av statens försäkringar. Jag ­tycker att de borde täcka mycket mer. En arbetslöshetsförsäkring som inte är i närheten av en genomsnittlön är urholkad. Jag ser likadant på sjukförsäkringen. Stora tjänstemannagrupper får ingen ordentlig täckning. Den blommande tilläggsmarknaden visar att folk har betalningsvilja. Folk vill känna sig försäkrade, helt enkelt.” Så säger exempelvis Sandro Scocco, nationalekonom anställd vid tankesmedjan Global Utmaning, till Di.

Trots regeringens lappande och lagande blir vi för varje dag som går allt fler som ser systemfelen. Fortfarande finns de orimligt snäva tidsgränserna kvar. Fortfarande blir allt för många av med sin anställning, trots att arbetsgivaren inte ens försökt anpassa arbetsplatsen. Fortfarande utförsäkras många, trots att de inte fått en chans till en rimlig rehabilitering. Fortfarande är regelverket för sjukersättning (förtidspension) alldeles för hårt. Fortfarande riskerar enskilda att ”ramla mellan stolarna” och det råder en utbredd rättsosäkerhet. Fortfarande består också bristerna i arbetslivsintroduktionen (ALI), det program vid AF dit de utförsäkrade hänvisas. Och fortfarande fattiggörs sjuka, både pga utförsäkringarna och de låga ersättningarna.

Även om regeringen aktivt försökt begrava sjukförsäkringsfrågan i olika utredningar och översyner lär man nog knappast slippa ifrån bekymren med mindre än att man på allvar börjar lyssnar in den fortsatt starka kritiken från fackföreningsrörelsen, handikapporganisationerna, kyrkorna, den politiska oppositionen, forskarsamhället och en stark folkopinion m.fl.

LO har länge krävt att regeringen borde erkänna att hela sjukförsäkringssystemet havererat och, istället för dessa ständiga småjusteringar, tillsätta en haverikommission för att se över och förbättra själva grunden i systemet.

Lyssna in kritiken! Erkänn begågna misstag! Gör om! Gör rätt!

*****************************************

OBS! Annandag påsk (9:e april) hålls manifestationer runt om i landet, det s.k. Solrosuppropet, för att protestera mot utförsäkringarna av sjuka och Fas 3. Här ser du en uppdaterad information och en lista över platser i landet, där olika arrangemang kommer att hållas samt aktuella kontaktuppgifter för respektive ort.

Media: DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, SVD1, SVD2, SVD3, SVD4

Bloggat: Ett Hjärta Rött om att Alliansens avskaffat sjukförsäkringens grundidé, Lena Sommestad om vapenexporten och handlingsfriheten, Martin Moberg om en buande Mona sahlin, Tord Oscarsson om Stefan Löfven, Claes Krantz om Urban Ahlins hyckleri, Alliansfritt Sverige om en regeringen som ignorerar erbjudanden, Johan Westerholm om tomgångskörning, Tokmoderaten om en märklig upplevelse

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading