Poltiskt kunskapslyft om integritet i arbetslivet

avatar

Bland Almedalens många seminarier finns några pärlor. Under måndagseftermiddagen genomförde LO-TCO Rättsskydd ett seminarium om integritet i arbetslivet. Frågan som ställdes var varför det helt saknas lagtstiftning på området som handlar om den personliga integriteten.

När seminariet inleddes var det bara Vänsterpartiet som tyckte att det behövdes lagstiftning. När seminariet avslutades efter en och en halv timme var i stort sett alla eniga om att det behövs ett ramverk kring frågan. Ett politiskt ”kunskapslyft” av gigantiska mått. Kring alla detaljer naturligtvis fanns naturligtvis ingen enighet, men att det behövs lagstiftning är ändå ett stort steg framåt. Särskilt med tanke på att detta helt saknas idag.

Goda argument kan räcka långt ibland.