Till lo.se Sök Meny
Rekommunalisering allt vanligare i Europa

Rekommunalisering allt vanligare i Europa

I en färsk rapport från EPSU (en europeisk facklig samarbetsorganisation för offentligt anställda) visas att trenden med privatiseringar och avknoppningar av kommunala verksamheter håller på att vända ute i Europa. EPSU-rapporten – som analyserar utvecklingen i olika europeiska länder – ger en rad konkreta exempel

Tyskland: Sedan 1997 har 44 nya kommunala energibolag skapats och mer än 100 koncessioner for energidistribution har överförts till det offentliga. Två tredjedelar av alla tyska kommuner överväger att, från privata aktörer, köpa tillbaks såväl kraftverk som distributionsnärverk när koncessionstiden löper ut. 

Frankrike: I Paris har politikerna beslutat att kommunen själv ska ta hand om vattenförsörjningen, som tidigare låg i privata händer. Detta har lett till att Paris sparat ca 35 miljoner euro enbart det första året. Nu har ytterligare ungefär 40 kommuner i Frankrike bestämt sig för att följa Paris exempel, bland annat Bordeaux och Brest. 

Storbritannien: En undersökning gjord under 2011 visade att ca 80 kommunstyrelser i landet har återkommunaliserat viktiga tjänster som revision, återvinning, renhållning, IT m.m.

Finland: 20 procent av kommunerna har avslutat kontrakt med privata utförare och återkommunaliserat olika typer av verksamheter. Det handlar om renhållning, egendomsförvaltning, räkenskap men om också verksamheter inom hälsovård och sociala tjänster.

Detta är en utveckling som, enligt EPSU, rullar på trots den ekonomiska krisen i Europa.  Även i Storbritannien där regeringen ju pressat fram kraftiga nedskärningar och genomdrivit privatiseringar på nationell nivå ser vi en motsatt utveckling på den kommunala nivån. EPSU-rapporten visar att allt fler brittiska kommuner, framför allt av ekonomiska skäl, föredrar att driva olika typer av tjänsteproduktion i egen regi.

Den utveckling som EPSU-rapporten belyser är synnerligen intressant, inte minst i ljuset av de diskussioner som just nu förs i vårt land om effekterna av markandisering och privatisering av skattefinasierade tjänster. Jag kan exempelvis inte låta bli att erinra mig en intressant text i en DN-krönika från tidigare i år:

”… Sverige är ett mycket mer extremt land än vad vi själva inser. Lösningen har blivit en total kantring från stat till marknadslösningar. I stället för att satsa på icke vinstdrivande alternativ in­fördes successivt inte bara vinst utan också marknadstänkande inom hela den offentliga sektorn. /…/Marknaden är bra på många sätt, men den bygger på en endimensionell bild av människan. Därför måste det finnas sektorer som styrs av andra drivkrafter, till exempel professionellt ansvar och medmänsklighet. År 1989 kollapsade ett system därför att staten ätit upp marknaden. Vi löper den motsatta risken.

Orden formulerades av den eftertänsamme och liberale samhällsdebattören Henrik Berggren. Berggrens insikter, om marknadens begränsningar, tycks alltså just nu sprida sig ute i Europa. Men håller marknadiseringsvinden även på att mojna i vårt land?

Media: DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, SVD5, SVD6

Bloggat: Martin Moberg om bostadspolitik, Veronica Palm om att behandlingen av våra studenter, Peter Andersson också om bostadspolitik, Löntagarbloggen aktuell som alltid, Alliansfritt Sverige om att Reinfeldt schabblar, Lena Sommestad om att vi behöver debattera vad god samhällsstyrning är, Röda Malmö om Obama och syrien, Röda Berget om förbifart Stockholm

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading