Till lo.se Sök Meny
Borgerlig boomerangeffekt i sjukförsäkringsfrågan!

Borgerlig boomerangeffekt i sjukförsäkringsfrågan!

När alliansen tog över 2006 skulle den s.k. arbetslinjen sättas främst. Ett av de viktigaste verktygen blev den s.k. rehabiliteringskedjan, som infördes sommaren 2008. Då skärpets regelverket i sjukförsäkringen kraftigt och fasta tidsgränser infördes, vilket gjort att många sjuka blev av med sin ersättning trots att de inte tillfrisknat.

Inledningsvis lyckades alliansregeringen få ned sjuktalen. Antalet sjukskrivna sjönk från 136 913 (juni 2008) till 91 246 (januari 2010). Men sedan har utvecklingen vänt. I juni 2012 var det nästan lika många sjukskrivna som innan rehabiliteringskedejan infördes, nämligen 127 653 personer.

Men priset för förändringen har varit högt, inte minst i form av mänskligt lidande. Sedan regeringen införde den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (den s.k. stupstocken) utförsäkras varje år tiotusentals människor, trots att de har läkarintyg som visar att de är allt för sjuka för att jobba. Men dessa intyg tror regeringen uppenbarligen inte på. Vid rehabiliteringskedjans införande räknande regeringen med att ungefär 10 procent av de som utförsäkrades skulle återvända till sjukförsäkringen efter ett halvår. Så blev det inte.

De utförsäkrade visade sig vara betydligt sjukare än vad regeringen trott. Visst fanns där säkert några som, med rätt rehabilitering, skulle kunnat jobba. Men rehabiliteringsinsatserna fanns inte på plats. Många av dem fick därför aldrig chansen till en rimlig rehabilitering, innan de förlorade sin anställning eller FK rykte bort deras ersättning. De flesta utförsäkade är faktiskt inga “fuskare” eller några individer som “överutnyttjar” systemet. På denna punkt är forskningen idag entydig. Åndå fattiggörs de flesta av de utförsäkrade systematiskt, under den resa mellan olika myndighetsskyltar som regeringen iscensatt.

Ett år efter utförsäkringen visade det sig att ungefär hälften av de utförsäkrade var tillbaks i sjukförsäkringen, medan andra parkerats i lågkvalitativa program vid Arbetsförmedlingen. Ytterligare en grupp, nära 25 procent eller 6000 personer i den första kullen som utförsäkrades, finns idag varken hos Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Vad som hänt med dem är okänt. Men sociologer kan idag konstatera att gruppen vuxna som försörjs av anhörig ökar i antal. Dessutom är det mycket svårt att förneka att det finns ett samband mellan regeringens nedskärningar i trygghetssystemen och det faktum att långtidsarbetslösheten ökar kraftigt. Samtidigt har också antalet långvariga socialbidragstagare (längre än 10 månader) ökat med 30 procent sedan år 2006. Idag hör man, av någon anledning, sällan någon alliansminister tala om “utanförskapet”…

Sedan förra året har alltså utvecklingen när det gäller antalet sjukskrivna vänt. Nu sjukskrivs återigen allt fler. Den främsta orsaken till detta är enligt Försäkringskassan att många av dem som utförsäkrats, och en tid bollats mellan olika myndighetsskyltar, nu återvänder till sjukförsäkringen. En av dem vittnar i dagens Metro om sin situation. Monica, 54 år, som drabbats av cancer säger: “Försäkringskassan gör mig sjuk. Jag orkar inte med pressen och nya hårda regler. Regeringen och Försäkringskassan borde satsa mer på rehabilitering än på att piska folk att gå tillbaka till arbete“. Monica delar sin, surt förvärvade och erfarenhetsbaserade, kunskap med många andra utförsäkrade. Detta är en kunskap som väger tungt när den ställs vid sidan av alliansregeringens glättiga konsultretorik.

Dagens orimliga och omänskliga sjukregler kommer av allt att döma att fortsätta att ställa till det för systemkonstruktören, Anders Borg. Ja, den projektil som sommaren 2008 utslungades mot landets sjuka riskerar rent av att omvandlas till en boomerang, som återvänder och landar mitt i nyllet på systemkonstruktören själv.

I höstbudgeten tvingas finansminister Borg, enligt uppgifter i tidningen Metro, att skjuta till 2,2 miljarder extra pga att så många av de utförsäkrade nu återvänder till sjukförsäkringen. Att vara duktig på att räkna, vilket Borg enligt ryktet sägs vara, är till föga hjälp för en politiker om hen saknar känsla för hur människor av kött och blod fungerar och kunskap om vad det är som faktiskt driver samhällsutvecklingen framåt…

***********************

Media:  Ab, Arbetarbladet 1, 2, Dala-demokraten, Folkbladet, Gotlands folkblad, Länstidningen 1, 2, Norrländska socialdemokraten 1, 2, Piteå-tidningen, Sydöstran, Värmlands folkblad 1, 2, Västerbottens folkblad, Östran, DN1, DN2, DN3, DN4, SVD1, SVD2, SVD3

Bloggat:  Ett hjärta Rött om alliansens fula valtaktik om pensionerna, Martin Moberg om Reinfeldts sex år, Göran Johansson om att 20-29 åringar litar inte på dagens offentliga välfärd, Christian Norlin om att McDonald´s fick 100 miljoner, din mormor får 50 spänn!, fler blogginlägg på socialdemokratiska programkommissionens blogg, Netroots, Politometern, Bloggar.se

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading