Till lo.se Sök Meny
Rättshaveri på Försäkringskassan?

Rättshaveri på Försäkringskassan?

Vid ett flertal tillfällen har Försäkringskassan (FK) fått kritik för brister när det gäller rättssäkerheten i sjukfösäkringen. Detta verkar vara ett djupt liggande problem som FK inte riktigt klarar av att hantera. När man arbetar med att lösa ett problem dyker snabbt ett annat upp…

Idag i UNT får Försäkringskassan hård kritik från Justitieombudsmannen (JO). Det handlar om att Försäkringskassan inte dokumenterar och meddelar de försäkrade vissa underlag för beslut om bland annat sjukersättning. Därmed blir de grundläggande garantierna för rättssäkerheten ”verkningslösa”, skriver chefs-JO Elisabet Fura och betecknar det som ”allvarliga förvaltningsrättsliga brister”.

2009 infördes muntliga läkarkonsultationer. Motivet var att snabba på processen. Men problemet är att vad som sägs inte alltid dokumenteras. Enligt lag måste dock muntliga uppgifter dokumenteras vid myndighetsutövning mot en enskild. Det är här det allt för ofta brister, menar JO.

–  ”Det läkaren säger kan avgöra ärendet. Men eftersom det inte skrivs ner blir det omöjligt för den försäkrade att veta vilka uppgifter som ska bemötas om han eller hon vill överklaga. Det är ett rättshaveri”, tycker Ulf Björk, ombudsman vid If Metall som står bakom JO-anmälningen.

Helt klart finns mycket kvar att göra för att vi ska kunna reparera det förtroende för sjukförsäkringen som, enligt bland andra SOM-institutet och sociologen Stefan Svallfors, har rasat sedan regeringen införde sina rättsosäkra och omänskliga sjukregler 2008.

En sak verkar vara helt säker. Sjukförsäkringsfrågan kommer också i fortsättningen, med jämna mellanrum, att ställa till det för regeringen. Ja, för egen del skulle jag inte bli förvånand om det till nästa val ansamlats så mycket ilska och kritik hos väljarna så att sjukförsäkringsfrågan gör att alliansregeringen till slut får foten av folket.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading