Till lo.se Sök Meny
Sjukförsäkringsfrågan rör oss alla!

Sjukförsäkringsfrågan rör oss alla!

När det gäller de stora systemförändringarna som alliansen gjort i våra trygghetsförsäkringar är resultaten precis lika entydiga som förödande. Stödet för de viktigaste trygghetsförsäkringarna har, enligt SOM-institutet och andra som studerat frågan, rasat dramatiskt. Rörande sjukförsäkringen, som generellt sett bedömdes som något positivt 2008, har det skett en drastisk attitydförändring. En övervägande majoritet är i dag mycket missnöjd. Också bland borgerliga väljare har missnöjet ökat kraftigt.

Detta är på inget sätt förvånande. De flesta av oss som arbetar med sjukförsäkringen kan vittna om ett stort antal samtal med personer som helt uppenbart blivit offer för de orimliga och rättsosäkra sjukreglerna som infördes sommaren 2008. Då fick Sverige exempelvis en sjukersättning (förtidspension) som, enligt regeringens egen utredare, sannolikt är västvärldens hårdaste. Detta har inneburit att många långvarigt och svårt sjuka ställts utan trygghet och försörjning. En växande grupp bland dem känner en sådan vanmakt att de till och med hotar att ta sina egna liv.

Nyligen överlämnades den s.k. onådiga luntan till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Där vittnar människor om de ”missförstånd” och den kränkande behandling de blivit utsatta för när de blivit sjuka. Vittnesmålen är många och innehållet i dem är ofta skrämmande. Allt för ofta brister rättssäkerheten, vilket bland andra Justitieombudsmannen (JO) och Institutionen för Socialförsäkringen (ISF) påpekat ett antal gånger.

När de nya sjukreglerna infördes var vi många utredare, forskare och sjukförsäkringsexperter på myndighetsnivå som varnade för konsekvenserna. Redan innan de nya sjukreglerna trädde i kraft varnade exempelvis en av landets främsta arbetsmiljöforskare, professor Töres Theorell, för att de nya sjukreglerna riskerade att driva utsatta människor till självmord. Under en hearing i riksdagen sade Theorell: ”Jag blir starkt oroad över att det här förslaget kan medföra att människor som behöver vara sjukskrivna inte kommer att vara det, och att detta på lite längre sikt medför risker för folkhälsan. Att bli utförsäkrad efter 180 dagar, om man av försäkringskassan bedöms ha arbetsförmåga fastän man inte har det, är ett oerhört trauma för många människor. /…/ Jag är rädd för att en hel del felbedömningar kommer att göras. Risken är stor att vi kommer att få ”försäkringssjälvmord”, och även fall av hjärtinfarkt som direkt kan härledas av felaktiga bedömningar.”

Men regeringen lyssnade inte, varken till välrenommerade forskare, remissinstanser eller till handikapp- och fackföreningsrörelsen. Man genomförde ”utförsäkringskedjan” med öppna ögon och valde att blunda för de välgrundade farhågorna. Sedan de nya reglerna infördes den 1 juli 2008 har ca 70 000 sjuka sparkats ut ur sjukförsäkringen, enbart pga att de passerat den bortre tidsgränsen. Ungefär hälften av dem är ett år efter utförsäkringen tillbaks i sjukförsäkringen.

Andra har långtidsparkerats i lågkvalitativa insatser och program på Arbetsförmedlingen. Fas 3 har blivit ett verktyg för att gömma undan effekterna av regeringens misslyckade sjukförsäkrings- och arbetsmarknadspolitik. Allt för många sjuka och långtidsarbetslösa känner sig förnedrade av hur de blir behandlade. Sysselsättningseffekterna är inte heller särskilt märkbara bland de långtidssjuka. Ungefär lika många som innan regeringes ”reform” återvänder. Men de flesta av de utförsäkrade görs fattigare. Läs exempelvis Evas berättelse i Aftonbladet! Tyvärr är denna bara en av många liknande…

Idag, ett antal sjukförsäkringsöversyner och regeljusteringar senare, inser de flesta av oss värdet i att lyssna in sakkunskapen innan man fattar beslut. Siv Norlin, som är ST-fackets ordförande på Försäkringskassan, har tidigare kommenterat det växande antalet självmordshot så här: ”- Arbetsgivaren hanterar självmordshoten så bra det går, även om det är mycket tufft. Det stora problemet är de hårda tidsgränserna, och den enda lösningen är en mänsklig sjukförsäkring.” Så är det.

Man kan bara hoppas på att allianspolitikerna i fortsättningen väljer att lyssna in den breda kritiken mot de orimliga och omänskliga sjukreglerna som finns, både bland FK-personal och försäkrade. Men tyvärr finns det väldigt lite som tyder på att så kommer att bli fallet.

LO kommer därför under våren och försommaren att arbeta fram konkreta förslag på hur reparationen av sjukförsäkringen kan påbörjas. Visst kommer detta reparationsarbete att kräva såväl tid som kreativitet. Men att ha ett gott försäkringsskydd när man drabbas av ohälsa är ett så viktigt medlemsintresse att LO inte kan acceptera att de allvarliga bristerna göms undan i samhällsdebatten. Sjukförsäkringsfrågan rör oss alla!

*******************************************

BloggatRoger Jönsson om att fånga upp engagemanget, Leine Johansson om Reinfeldt, Johan Westerholm om den politiska viljan, Calle Fridén om våra ungar, Martin G Moberg om det parlamentariska läget, Yonna Waltersson om 17 miljarder anledningar att få sparken, Olov Abrahamsson om att var tredje kvinna har ont, Lena Sommestad om att Stockholm behöver barnomsorg på obekväm arbetstid, Tommy Svensson om att högerextremismen har många grenar,  Thomas Jansson om viktiga räknefel.

Läs ocksåArbetarbladet om en s-ledd mittenkoalition, Dala-demokraten om regeringar över blockgränsen, Östran om att S måste våga tala om skatter, Anna Ardin (S) och Peter Bodach Söderström (MP) debattinlägg SvD Brännpunkt om landet utan opposition, SvD om att sociala medier är kvinnornas arena, Piteå-tidningen om att svält knappast ger tillväxt

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading