Till lo.se Sök Meny
Tysk höst – SPD går till val för ett jämlikt Tyskland

Tysk höst – SPD går till val för ett jämlikt Tyskland

80 miljoner tyskar går till valurnorna imorgon. SPD, de tyskasocialdemokraterna håller ett valmöte på ett fullsatt Alexanderplatz i Berlin. Under parollen ”Das wir Entschiedet” – ”det är VI som är avgörande” stiger partiledaren Peer Steinbruck upp på den runda scenen och talar om att Tyskland står inför ett vägskäl, social upprustning eller social utslagning.

SPD går till val i ett Tyskland som det går relativt bra för, arbetslösheten är låg, ekonomin är stabil och Angela Merkel är en populär person. Den breda medelklassen är nöjda och många av dem anser att de tjänat på de senaste årens politik. SPDs utgångspunkt är därför vi kan bättre, för hela Tyskland.

SPDs främsta uppgift är inte att vinna över väljare från Angela Merkels konservativa CDU, det viktigaste är att mobilisera de 9 miljoner väljare som övergav SPD i förra valet och stannade hemma på soffan. SPDs volontärer har därför knackat på mer än 4.1 miljoner dörrar för att få väljarna från soffan – ”antigen röstar man på SPD eller så stannar man hemma” berättade den ansvarige valstrategen. Valkampanjen har utgått från att berätta om skillnaderna i politiken utan förskönade omskrivningar och att en röst på SPD är en röst för ett socialt sammanhållet Tyskland.

Det Tyska valet är starkt personfixerat, Merkel eller Steinbruck? Merkel är mer populär som person än vad hennes parti är, det gör att valets verkliga frågor hamnar i skymundan. Arbetslösheten är låg men samtidig tjänar ca 7 miljoner människor mindre än vad som går att leva på, de är allt fler som tvinga arbeta på mer än ett jobb för att klara sin ekonomi, de har blivit arbetande fattinga. Därför driver SPD med stöd av DGB (LO) på om lagstadgad minimilön på 8,50 euro per timme. Den Tyska arbetsmarknaden har havererat, korta anställningar, otrygga villkor och svagt socialt skydd. Det saknas investeringar i skolan, välfärden är inte lika och tillgänglig för alla och barnomsorgen är ojämlik och hindrar arbetsmarknaden att fungera optimalt.

CDUs politik är innehållslös och tom enligt SPD, vårdnadsbidrag och minimala satsningar på välfärden. CDU har varit skickliga i att annektera retoriken från SPD, man talar om vikten av ordning och reda på arbetsmarknaden och att man ska kunna leva på sin lön samtidit som man för en politik som ökar klyftorna i samhället.

Europa håller andan i väntan på en ny inriktning på Europapolitiken. För att det ska vara möjligt krävs en ny politisk inriktning i Tyskland. De senaste årens hårda åtstramningar ledd av Angela Merkel har haft motsatt verkan, arbetslösheten har ökat och den ekonomiska tillväxten har uteblivit. Istället har Europa dragits isär och det har uppstått social instabilitet – Därför behövs gemensamma lösningar för ett Europa som måste hålla ihop, och Tyskland kan vara den enande kraften som krävs utryckte Steinbruck på Alexanderplatz.

Steinbrucks avslutningsord till sin väljare var: en röst på SPD är en röst för ett jämlikt Tyskland där alla ges en möjlighet att lyckas, SPD frågar inte vem du är och var du kommer ifrån – utan vart du är på väg. Tyskland behöver en socialdemokratisk regering. Europa behöver en Tysk socialdemokratisk regering, men vägen dit är lång.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading