Till lo.se Sök Meny
Öka Yrkeshögskolans uppdrag

Öka Yrkeshögskolans uppdrag

Idag kan vi läsa om Yrkeshögskolans nya utbildningar på SvDs debattsida Brännpunkt och i går beskrev Socialdemokraterna hur de vill bygga ut Yrkeshögskolan på DN Debatt. Det är bra att diskussionen om yrkesutbildningar och arbetsplatsförlagt lärande får större utrymme. De är nämligen en nyckel till att minska rekryteringsgapet och få fler i arbete. Yrkeshögskolan fyller en viktig funktion men skulle kunna spela en än mer central roll genom att:

Öka inflytandet från arbetsmarkandens parter. Det är endast branscherna som vet hur morgondagens rekryteringsbehov ser ut. För att mer effektivt kunna matcha mot företagens kompetensbehov och samtidigt garantera kvaliteten i utbildningen så behöver branschernas inflytande utvecklas så att deras kunskap tillvaratas.

Skapa förutsättningar för långsiktighet. Alla utbildningar inom Yrkeshögskolan baseras på ett reellt kompetensbehov hos ett företag som ansöker om att få starta en utbildning. En sådan ansökan tar mycket engagemang och resurser i anspråk. Det borde därför vara rimligt att ha flexiblare tidsgränser om man redan från början kan identifiera ett långsiktigt behov.

Se över Yrkeshögskolans uppdrag för ökad arbetsmarknadspolitiska relevans. Idag är det färre och färre ungdomar som söker sig till gymnasieskolans yrkesprogram. Regeringens tillfälliga satsning på Yrkesvux planeras ebba ut 2015. Under dessa förutsättningar finns förstås ett stort behov av relevant, kvalitativ och arbetsplatsförlagd yrkesutbildning för vuxna. Vi ser dock att det främst är personer som redan har ett jobb som använder utbildningsformen för att vidareutbildar sig. Gott så men vi tror att Yrkeshögskolan skulle kunna vara viktig för betydligt bredare grupper.

För att Sverige ska kunna stå konkurrenskraftigt behövs investeringar i människor för minskad arbetslöshet. Den borgerliga regeringen har försökt minska arbetslösheten genom gigantiska skattesänkningar och ökad press på löntagarna. Det har inte fungerat, det är dags att byta till en politik som stärker människor och kraftfullt minskar arbetslösheten.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading