Till lo.se Sök Meny
Nu börjar det bli lite väl många ”enskilda fall”…igen!

Nu börjar det bli lite väl många “enskilda fall”…igen!

Idag fick vi tyvärr ännu ett exempel på en cancersjuk person som av Försäkringskassan (FK) blivit avkrävd sitt eget prognosticerade dödsdatum (se dagens Metro). Detta för att kunna få ersättning från sjukförsäkringen. Förra veckan berättade Metro om cancersjuka Anna Liljedahl som fick frågan om hon visste hur länge hon hade kvar att leva, när hon ville ha sjukpenning. Nu avslöjar en annan cancerpatient, Åsa, att även hon fick frågan om när hon skulle dö, men inte rakt ut.

Dessa problem är tyvärr inte nya. Metro har stött på fler liknande fall. Redan tidigare har det dessutom berättas om en 23-årig man med cancer i ungefär samma situation som Anna och Åsa. Förra året vid denna tid berättade även Camilla Lindqvist att hon fått ett liknande krav från Försäkringskassan. Vid den tidpunkten var hon inlagd på Huddinge sjukhus och behandlades för leukemi. Hon vägde 38 kilo och var svårt medtagen när brevet kom med beskedet att ett läkarintyg på att hon var dödssjuk krävdes för att hon skulle få behålla sjukpenningen. Detta är naturligtvis fullständigt absurt och omänskligt.

Det börjar nu bli allt för många “enskilda fall”, som är i ungefär samma situation, för att man enkelt ska kunna skylla på enskilda FK-handläggares missförstånd. Allt tyder på att det i denna fråga endast finns två tänkbara förklaringar:
1. Sjukreglerna och alla undantag vid tidsgränserna är allt för otydliga och svåra för FK-handläggare att tolka.
2. Sjukreglerna är helt enkelt för hårda och omänskliga och drabbar allt för ofta svårt sjuka (även cancersjuka).

Troligen är svaret en kombination av 1 och 2. Hur som helst visar detta att ansvaret ytterst är politiskt och ligger hos regeringen. Även om regeringen vid ett flertal tillfällen hittills försökt att “lappa och laga” i det rättsosäkra regelverket återstår uppenbarligen fortfarande stora systemfel. Dessutom kunde vi nyligen läsa om ett antal “dubbelutförsäkrade“, som nu är inne på sin tredje runda i “rehabiliteringskedjan” och knappast farit särskilt väl av att under några år ha bollats mellan olika myndighetsskyltar.

Det är svårt att undgå att dra någon annan slutsats än att de utgångspunkter och de antaganden som ligger till grund för denna experimentpolitik brister. Politiken saknar helt enkelt en realistisk och kunskapsbaserad grund, som utgår ifrån hur såväl samhälle som människor faktiskt fungerar.

Alliansens sjukregler håller inte. Vi behöver en rimligare och mänskligare sjukförsäkring!

*****************************

Läs mer här: Peter Högberg, Liss Jonasson, Carin Jämtin, Roger Jönsson 1, Jonna Sima, Eric Sundström, Martin MobergCalle Fridén, Roger Jönsson 2, Annarkia

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading