Till lo.se Sök Meny
Building a future with decent work

Building a future with decent work

Idag inleds ILOs 103.e internationella arbetskonferensen.  Kvinnor och mäns situation i arbetslivet blir i många fall allt sämre. I vissa utvecklingsländer sker en förbättring men det går alltför långsamt. Behovet av förbättringar och försvar av mänskliga rättigheter i arbetslivet är lika viktigt idag som någonsin och det behöver ske omgående.

202 miljoner människor är enligt ILO arbetslösa, av dem saknar 74,5 miljoner unga ett arbete. Trycket på den enskilde att hitta ett arbete för sin försörjning blir allt tyngre. Obefintliga sociala skyddsnät gör att arbetare tvingas konkurrerar med varandra om att acceptera farliga arbeten, med svagt anställningsskydd och bristfälliga villkor med låga löner. En ny rapport från ILO visar att 840 miljoner arbetare tjänar mindre än 13 kronor om dagen.

För många människor står hoppet om ett bättre arbetsliv till ILO och det viktiga förhandlingar som kommer ske de närmsta veckorna. Arbetsgivare, regeringar och arbetstagarorganisationer ska komma överens om hur villkoren ska förbättras inom flera områden.

Runt om i världen tvingas 20,9 miljoner människor arbeta mot sin vilja, de tvingas att utföra tjänster i farlig, kränkande och diskriminerade miljö mot liten eller ingen betalning. Målet för arbetstagarna på årets konferens är att skriva ett protokoll som blir bindande för varje nations regering med målet om att alla former av tvångsarbete ska förbjudas och elimineras.

Mellan 20 – 70 procent av allt arbete, beroende på var på jorden det utförs, görs av arbetare som sitter fast i den Informella ekonomin. Varje dag sliter människor för sin överlevnad, de gör allt från att putsa skor eller sälja grönsaker på gatan, till att köra rickshaw eller arbeta i någon annans människas hem. När regeringar, arbetsgivare och fackliga representanter nu är samlade i Genève, är målet att komma fram med en rekommendation till hur övergången från informell till formell ekonomi ska stärkas. ILOs nya rapport visar att 1,5 miljarder människor i utvecklingsländerna arbetar helt utan anställningsavtal, försäkringar, social trygghet och i dålig arbetsmiljö. För att stärka övergången till en arbetsmarknad som omgärdas av grundläggande skydd krävs mer än en rekommendation, det behövs kraftfulla insatser tillsammans med en ekonomisk politik som skapar möjligheter till samhällen att utvecklas för ökat inflytande och demokrati.

Ekonomiska kriser påverkar människor möjlighet till sysselsättningen på många sätt, ILO konferensen ska arbeta för hur arbetslöshet kan minskas och hur sysselssättning kan ökas vid ekonomiska nedgångar utan att människors arbets och livsvillkor försämras. Grundläggande för ILO är att de tre parterna respekterar varandra och arbetar med gemensamma mål för att mänskliga rättigheter i arbetslivet stärks. Det behöver kombineras med politik för att andelen arbeten växer, det behövs ca 200 miljoner nya arbeten under de kommande fem åren för att fylla behoven av åldrande befolkning och förändringar på arbetsmarknaden.

Den ekonomiska och demokratiska utvecklingen ska bygga på arbeten som är präglade av trygghet och villkor som gör att människor inte skadar sig och kan leva på sin lön. En förutsättning för det är att alla parter på den globala arbetsmarknaden bidrar och tar sitt ansvar, det arbete kan inte vänta, det arbetet fortsätter att drivas framåt av arbetstagargruppen på 2014 års ILO konferens.

 

 

 

 

 

 

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading