Till lo.se Sök Meny
Sätt stopp för alla former av tvångsarbete

Sätt stopp för alla former av tvångsarbete

FN organet ILOs generaldirektör Guy Ryder är i veckan i Sverige. Besöket sätter ytterligare fokus på frågan om hur mänskliga rättigheter i arbetslivet kan utvecklas och hur Sverige kan bidra.

I Turkiet har över 270 gruvarbetare i dagarna förolyckats och många fler är fortfarande instängda i gruvan. Häromåret omkom 1 135 personer i en textilfabrik i Bangladesh – det chockade världen. Trots den ofattbart tragiska olyckan tvingas barn, kvinnor och män att fortsätta arbeta under vidriga förhållanden runt om i världen – människor arbetar för att uppnå ett bättre liv men blir kränkta och riskerar sina liv genom att gå till jobbet varje dag.

När nu ILOs främsta representant kommer till Stockholm ges Sveriges regering en möjlighet att visa att man är beredd att bidra på ett kraftfullt sätt för att främja mänskliga rättigheter i arbetslivet. ILO utgår från ett system där regeringar, arbetsgivare och fackföreningar tillsammans förhandlar fram riktlinjer för att utveckla arbetslivet. För att det ska fungera krävs en regering som visar initiativkraft och vilja att åstadkomma förbättringar.

Den borgerliga regeringens hantering av ILO frågorna de senaste åren visar tyvärr på motsatsen och en tydlig nedprioritering av frågan. Det omfattar allt från att ansvarig minister inte medverkar på den årliga internationella arbetskonferensen till att de nationella mötena ställs in. För att Sverige ska kunna positionera sig och vara en progressiv kraft inom ILO krävs en välfungerande samverkan mellan parterna och regeringen i Sverige. Det saknas idag och det medför negativa konsekvenser för Sverige att med kraft driva på för förbättringar.

Det krävs att regeringen godkänner och införlivar konventionen om rättigheter för hushållsarbetare. Det är inte bara ett svek mot de som har sin arbetsplats i andra människor hem i Sverige. Det är också en markering till de över 50 miljoner människor som är hushållsarbetare runt om i världen och det försätter Sverige i en genant position att inte kunna stå upp för människors rättigheter till ett sunt arbetsliv. LO har drivit på men trots att Danmark, Finland och andra länder ger arbetarna dessa rättigheter håller den borgerliga regeringen hårdnackat emot.

I juni kommer regeringar, arbetsgivare och arbetstagarorganisationer åter att mötas på ILOs arbetskonferens i Genevé. De länder som kränker människors rättigheter på de mest grövsta sätt kommer tvingas att lägga fram en plan hur överträdelserna ska stoppas.

En av flera viktiga frågor under årets konferens är att förstärka konvention C29, som styr hinder mot tvångsarbete. Den svenska regeringen vill endast stödja en rekommendation. Det är för svagt, det krävs ett bindande protokoll. Svenska fack kräver tillsammans med internationella fackföreningsrörelsen att allt tvångsarbete såsom ekonomisk trafficking omedelbart stoppas. För att det ska vara möjligt krävs kraftfulla reformer som ger ökat skydd för dem som är utsatta och kännbara straff för dem som står bakom utnyttjandet av människor.

Den Svenska regeringen har nu när Guy Ryder besöker Sverige möjligheten att visa att man tar arbetstagares rättigheter på allvar, det är dags att Sverige åter blir en stark kraft för ett arbetsliv som bygger på de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading