Till lo.se Sök Meny
Unga utan jobb lämnas utan stöd

Unga utan jobb lämnas utan stöd

Sveriges regering kan använda 1,1 miljarder för att bekämpa ungdomsarbetslöshet, istället har regeringen beslutat att bara använda 25 miljoner. EU kommissionen har beviljat stöd till Sverige för att stärka ungas möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. Arbetslösheten bland unga i Sverige är bland den högsta i Europa därför är stödet välkommet och nödvändigt, för att stärka regeringens bristfälliga insatser till unga som står utanför arbetsmarknaden. Att regeringen väljer att inte göra allt för att minska ungdomsarbetslösheten är ett hårt slag för många unga arbetslösa som hoppas på en ljusare framtid.

Den borgerliga regeringens avsaknad av politisk vilja och förmåga att bryta arbetslösheten bland unga är mycket allvarlig. När man nu dessutom aktivt avstår att använda möjligheten som stödet innebär framstår det som regeringen helt har givit upp frågan om att minska arbetslösheten.

EU-kommissionen beslutade 2013 att regioner med över 25 procents ungdomsarbetslöshet skulle kunna ta del av extra stöd för att minska ungdomsarbetslösheten. För Sverige innebar det att delar av Skåne, norra mellansverige och mellersta Norrland gavs möjlighet att använda pengarna för att stödja unga att komma ut i arbetslivet.

Sveriges regering tilldelades 1,1 miljard kronor fram till 2018, finansieringen är redan beslutad och i några länder är projekt redan uppstartade med hjälp av kommissionens stödpengar. Men den Svenska regeringen kommer inte att använda pengarna, istället har man aviserat att en mindre del av stödet kommer att användas, med en viss ökning nästa år. Det innebär att de flesta kommuner blir helt utan stöd och att långsiktiga projekt inte kommer bli av.

Arbetsmarknadsminister, Elisabeth Svantesson, anger skälen till regeringens beslut som ”budgettekniska” och hänvisar istället de arbetslösa till regeringens egna insatser, så som den gravt misslyckade jobbgarantin för unga. Inom garantin erbjöds i maj ca 34 000 unga personer insatser av låg kvalité som inte ökar dess möjligheter att komma ut i arbetslivet. Istället övergår alltfler under 25 år i den dåliga och utskällda återvändsgränden fas 3.

Regeringens politik mot ungas arbetslöshet har kommit försent och varit felaktigt utformade. Istället för regeringens dyra och verkningslösa ungdomsrabatter och bidrag till arbetsgivare krävs skyndsamt insatser som ger unga en plats på arbetsmarknaden med trygga reglerade villkor.

Det krävs en politik som främjar ungas sysselsättning genom att stärka utbildningen och övergången mellan studier och arbetsmarknaden. Som ger unga ökade kunskaper om arbetsmarknaden. Som ger unga nya chanser att komplettera sina studier. Som ger unga möjligheter till praktik med goda villkor. Som ger korta riktade utbildningar. Att satsa på att minska ungas arbetslöshet kostar pengar, regeringen har pengarna men vill inte använda dem, det är ett djupt felaktigt beslut som kommer att bli mycket dyrt.

När Sverige som bäst behöver kraftfulla insatser för att öka sysselsättningen bland unga lägger sig regeringen platt, politik är att vilja, det är uppenbart att minister Svantesson och den borgerliga regeringen inte vill mer, i september är det val.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading