Till lo.se Sök Meny
Ifrågasätt Reinfeldt när han talar om 200 000 färre i utanförskap

Ifrågasätt Reinfeldt när han talar om 200 000 färre i utanförskap

Nästa gång du hör Fredrik Reinfeldt eller Anders Borg säga att de minskat ”utanförskapet” med 200 000 människor, eller något liknande, stanna då upp ett tag och tänk efter. När Reinfeldt och Borg talar om ”utanförskapet” finns det nämligen hundratusentals människor som inte, trots att de är de mest socialt och ekonomiskt utsatta av oss, är med i statistiken.

Detta osynliggörande av socialt och ekonomiskt utsatta är ingen tillfällighet. Motivet till detta liksom själva utanförskapsbegreppet är i högsta grad impregnerad av politik och politisk strategi. Om detta har jag tidigare bloggat.

Vilka är det då som inte räknas in i ”utanförskapet”? Ja, det handlar om människor av kött och blod som finns mitt ibland oss. Det rör sig exempelvis om:

  • Elisabet, förskollärare, som stupade i utmattning, orsakad av hypotyreos, julen 2000. Hon blev av med sin ersättning från Försäkringskassan från 1 april 2009, på grund av och strax efter att de nya sjukreglerna börjat gälla. Elisabeth stod utanför systemet och statistiken i ungefär tre år, mellan 2009-2012. Naturligtvis innebar dessa år som ”utförsäkrad” att en stor ekonomisk press sattes på henne. Själv skriver hon om sin ”utförsäkring” med ironisk distans på sin blogg: ”Alltså har jag bidragit till att sänka ohälsotalet i Sverige och det vet vi ju alla hur mycket staten har tjänat på den allt friskare befolkningen! Så trots att jag inte kunnat bidra med min arbetskraft i Arbetslinjens Sverige, så har jag ju ändå på något sätt varit en tillgång för samhället….
  • 40-årige Johan, som nekats ersättning från sjukförsäkringen och idag tvingas tigga för att få pengar till att överleva. ”Som tur är har jag vänner som har hjälpt mig med lite mat och pengar”, säger Johan. Han har en dubbeldiagnos, Asperger och depressioner. Han har levt hela sitt liv i Stockholm. På grund av psykiska besvär var det svårt att klara gymnasiet. Han hoppade av och arbetade fyra år på ett fiskrökeri. Sedan dess har han levt på sjukpenning. Detta har fungerat hyffsat fram tills för några år sedan.
  • Monica Armani, som åkt in och ut ur utanförskapsbegreppet ungefär i samma takt som hon åkt in och ut ur på olika sjukhusbehandlingar för sin psykiska sjukdom. Det paradoxala är att under de perioder som Monica blivit nekad ersättning från Försäkringskassan och mått allra sämst har hon inte tillhört ”utanförskapet”. Men när hon fått sjukpenning, om än på en mycket låg nivå, har hon uppfyllt kriterierna och betraktas då plötsligt som en del av ”utanförskapet”. Monica sätter själv fingret på den springande punkten i en artikel från våren 2013: ”Genom att utförsäkra sjuka så slipper man se dem i sjukförsäkringstalen, de belastar inte längre Försäkringskassan och de upphör till viss del att existera i statistiken … Men så cynisk kan väl inte en regering vara? Eller?”

Monica Armanis fråga är högst berättigad och väl värd att skicka vidare till statsminister Fredrik Reinfeldt. Elisabet, Johan, Monica och hundratusentals andra försäkringslösa räknas nämligen inte in i Reinfeldts och Borgs ”utanförskap”. För att räknas in i ”utanförskapet” måste man antingen ha beviljats ersättning från sjukförsäkringen, a-kassan eller kommunens försörjningsstöd.

Genom att skärpa villkoren till sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen har regeringen Reinfeldt samtidigt sänkt sjuk- och arbetslöshetssiffrorna och minskat utanförskapet. Samtidigt som regeringen fattigör allt fler utsatta människor hyfsar man alltså till utanförskapsstatistiken. Här kan man verkligen tala om dubbel bokförning eller ”dubbelstöt”.

Sammanfattningsvis innebär detta på en mer generell nivå:

  • Att en stor del av de över 30 000 svenska medborgare som idag är hemlösa inte finns med i utanförskapsstatistiken.
  • Det handlar också om den del av de ca 500 000 som är arbetslösa och inte är med i någon a-kassa och som samtidigt inte heller får aktivitetsstöd eller försörjningsstöd.
  • Dessutom exkluderas de otaliga tio tusentals sjuka, som på grund av alliansens nya sjukregler förlorat rätten till ersättning från sjukförsäkringen och numera försörjs av en anhörig. Vad har exempelvis hänt med de 16 000 utförsäkrade som varken Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen har några uppgifter om?
  • Dessa liksom många i den kraftigt växande gruppen unga vuxna (16-29 år), som varken arbetar eller studerar och försörjs av en anhörig eller är beroende av den svarta ekonomin, står utanför Reinfeldts och Borgs ”utanförskap”. Denna grupp var ca 200 000 personer år 2010, enligt Arbetsförmedlingen.
  • Däremot räknas en riksdagsman eller en elitidrottare, som bryter foten och behöver tre-fyra veckors sjukskrivning, in i Reinfeldts ”utanförskap”.

Det utanförskapsbegrepp som moderaterna en gång skapat har dessutom av olika borgerliga politiker ett antal gånger ändrat innehåll och betydelse, allt eftersom det passat deras för tillfället olika politiska syften. Detta framgår tydligt av den detaljerade granskning av begreppet som LO-distriktet i Västsverige låtit göra.

Man kan på goda grunder fråga sig om utanförskapsbegreppet är rimligt och om det överhuvudtaget bör användas i samhällsdebatten. På den frågan svarar de flesta seriösa samhällsvetare ett entydigt nej. Att begreppet fortfarande finns kvar, dessutom mitt i centrum för samhällsdebatten, måste nog bland annat tolkas som ett av många uttryck för bristen på fristående granskande journalistik i detta land.

Nästa gång Reinfeldt och Borg talar om hur de minskat utanförskapet – med si eller så många människor eller procent – tänk då på Elisabet, Johan, Monica och alla andra hundratusentals försäkringslösa som inte finns med i Reinfeldts och Borgs kreativa och dubbla utanförskapsbokföring…

*************************

Ta också del av: Intervjun med mig i Expressen angående alliansens sjukförsäkring, intervjun med LOs andre vice ordförande, Ingela Edlund, som berättar om sina erfarenheter och tankar kring dagens sjukförsäkring, Martin G Moberg som också analyserar utanförskapsbegreppet, Olov Abrahamsson skriver om vikten att lyfta fram sjukförsäkringen i valdebatten, Yonna Waltersson i en välfromulerad text om skräcken vid valet av hemtjänst, Kent Werne berättar om Emma Stormdal som drabbats av de nya sjukreglerna, Onådiga luntan som innehåller en rad berättelser från dem stom ställts utanför, ta även del av viktig erfarenhetsbaserad kunskap på Solrosuppropets hemsida, eller varför inte Åsa Forsell på TCO-bloggen, Utredarna, som har gjort en ordentlig genomgång av statistiken.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading