Till lo.se Sök Meny
Building a future with Decent Work – Idag inleds ILOs 105:e arbetskonferens

Building a future with Decent Work – Idag inleds ILOs 105:e arbetskonferens

Situationen och utmaningen för världens arbetare blir allt tuffare. Jakten på ökade vinster och snabbare produktion, leder till att mänskliga rättigheter i arbetslivet allt mer får stå tillbaka. Därför är ILOs arbetskonferens viktigare än någonsin.

För att jämna ut den ojämlika fördelningen av globaliseringens effekter kommer arbetstagarna att kräva att arbetsgivare och regeringar står upp för mänskliga rättigheter i arbetslivet.

ILOs arbetskonferens går att likna vid två veckors hårda förhandlingar mellan arbetsgivare, stater och arbetstagare. På agendan för 2016 år konferens kommer parterna att diskutera och förhandla om hur man ska kunna uppnå anständiga arbetsvillkor i produktionskedjor, hur samhällen ska kunna övergå från krig till fred och hur tillgången till social trygghet kan säkerställas i en alltmer globaliserad värld.

Olika stater kommer att få stå tillsvars till varför de bryter mot flera av ILOs konventioner, som de har förbundit sig till att följa och leva upp till. Arbetstagarna kräver att staterna följer sina löften om att förbjuda tvångsarbete, barnarbete och lever upp till rätten för arbetare att organisera sig. Arbetstagarna kommer också kräva att alla former av diskriminering stoppas och att arbetsmiljön säkras. Listan på länder som bryter olika konventioner är lång – den kommer att kortast genom förhandlingar, ngen stat eller regering vill bära skammen av att vara med på listan och svara för sina övertramp. De europeiska arbetstagarna har tagit upp Storbritannien som ett exempel på att även de länder med relativt välreglerade arbetsmarknader kränks grundläggande rättigheter, så som rätten att strejka och att rätten att bilda fackföreningar.

Arbetsgivare och arbetstagare står långt ifrån varandra. Regleringar står mot avregleringar. Det krävs mer åtagande från arbetsgivare och stater för att kunna förhindra att människor drabbas av ojämställdhet, ojämlikhet och diskriminering.

Människor som arbetar betalar det höga priset av arbetsgivares girighet och regeringars attacker på arbetsrättslagstiftning. Avregleringar av arbetsmarknader med syfte att locka till sig investeringar riskerar att leda till tvångsarbete, informellt arbete, otrygga anställningar, korttidskontrakt, låga löner och avsaknad av socialt skydd. Fördelningen av de positiva effekterna av globaliseringen är gigantiskt orättvis. Enligt ITUC (Världsfacket) innehar ca 50 ledande företag ett värde av ca 100 stater. ITUC uttrycker det också genom att år 2016 har världens rikaste procent en samlad förmögenhet som de övriga 99 procent kan få ihop gemensamt.

En framgångsrik ILO konferens kan vara början till att jämna ut de orättfärdiga orättvisorna, för att det ska lyckas krävs det att arbetsgivare, arbetstagare och stater respekterar ILOs trepartsystem och lever upp till de konventioner som staterna ansluter sig till.

Hur det lyckas bedöms om två veckor när ILOs 105:e konferens avslutas.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading