Till lo.se Sök Meny
En jämlik och jämställd värld är möjlig World Social Forum i Montreal

En jämlik och jämställd värld är möjlig World Social Forum i Montreal

De kommande dagarna kommer tusentals människor och organisationer att mötas i Montreal, Kanada, för den 12:e upplagan av World Social Forum. LO är på plats för att genomföra seminarium om hur globaliseringen av världsekonomin måste göras mer jämlik och jämställd.

World Social Forum samlar deltagare från hela världen och ca 500 seminarium och Workshops genomförs. De är bred spridning på ämnena från globaliseringens utmaningar till klimatomställning och människors lika rättigheter till sjukvård, utbildning och anständiga arbetsvillkor.

I januari varje år träffas inflytelserika företagsledare, politiker och andra under World Economic Forum i Davos för att diskutera internationellt samarbete och möta globala utmaningar som fattigdom, klimathot och ekonomisk ojämlikhet. World Social Forum är som en spegling av mötet i Davos med syfte att anta ungefär samma utmaningar – lösningarna är oftast helt motsatta.

World Social Forum är en öppen mötesplats för fackföreningar, politiska partier, intressegrupper och civilsamhället. Under forumet genomförs diskussioner, seminarium och utbyte av erfarenheter med målet om att uppnå och att bygga hållbara ekonomiska samhällen som tar sin utgångspunkt i alla människors grundläggande rättigheter.

Diskussionerna i Montreal utgår bl. från hur globaliseringen av ekonomin påverkar demokrati, arbetsvillkor och människors möjlighet till social rättvisa. LO för fram att globaliseringen är en kraft som ger och skapar förutsättning för att lyfta människor ur fattigdom. För att det ska bli verklighet krävs att de som möjliggör globaliseringen, arbetarna, får del av de enorma resurser som vinnarna av globaliseringen tillskansat sig. I spåren av globaliseringen finns förlorare därför att dess vinster fördelas brutalt ojämlikt. Konsekvensen har blivit smärtsamt tydlig inte minst genom ökad protektionism, rasism och intolerans.

LO genomför ett seminarium i Montreal, under temat Global Deal som en del i att föra fram statsministers Löfvens idé om att det är möjligt att skapa en mer rättvis fördelning av globaliseringen och att alla tjänar på det. Det blir ett viktigt inlägg i att visa att om det finns politisk vilja som respekterar och främjar anständiga arbetsvillkor kan man också skapa mer jämlika och jämställda samhällen.

Det snabbt växande gapet mellan stagnerad löneutveckling och den ökade produktiviteten (ILO) betyder att arbetare och hushåll får allt mindre andel av den ständiga ekonomiska tillväxten och en allt större del av vinsterna hamnar hos kapitalägarna. Det är en av de stora  utmaningar som World Social Forum i Montreal vill finna en lösning på under parollen – En annan värld är möjlig.

 

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading