Till lo.se Sök Meny
Inget utrymme för halvmesyrer i sjukförsäkringsfrågan

Inget utrymme för halvmesyrer i sjukförsäkringsfrågan

Den senaste tiden har allt fler slutit upp bakom LOs kritik av hur sjukförsäkringen fungerar. Eller, rättare sagt, inte fungerar. Både LO- och tjänstemannafacken (läs denna debattartikel av TCO) kräver nu gemensamt att den orimliga arbetsförmågeprövningen mot en teoretisk (fiktiv) arbetsmarknad vid tidsgränserna förändras och att regeringen omprövar sin styrning av Försäkringskassan (FK).

De flesta s-märkta ledarsidor och en rad s-riksdagsmän (läs mer om detta här) backar upp kraven. De anser att en förändring är nödvändig för att socialdemokratin ska orka mobilisera sina gräsrötter under valåret. Bakom detta finns också en ideologiskt grundad kritik av det systemskifte inom välfärdspolitiken som alliansregeringen genomförde mellan åren 2006 och 2014.

I dagens ledarkrönika i Aftonbladet sammanfattas denna s-kritik kort så här: “I Sverige pratar vi ju helst om klyftor mellan den som har mycket och den som har lite mindre i termer som ”incitament” och ”utbildningspremie”. Det är ord som ska dölja ordningen där den cancersjuke som utförsäkrats får leva på några tusenlappar och en riskkapitalist som Robert Andreen under ett år tjänar en miljard. Det är ord som ska dölja att vi låtit försämringar i arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring, föräldraförsäkring och pensioner betala slopade gåvo- och arvsskatter, sänkt bolagsskatt och avskaffad fastighetsskatt.”

Socialförsäkringsministern, som steg för steg pressats i sjukförsäkringsfrågan, lovade i slutet av förra året att i närtid återkomma med åtgärder för att förbättra de försäkrades ekonomiska trygghet och lösa problemen. Strax före årsskiftet (29 december) meddelade så regeringen i ett pressmeddelande (läs mer om detta här) att man gjort ”ett antal förändringar i försäkringskassans regleringsbrev för 2018: Det handlar bland annat om att förtydliga behovet av en trygg försäkring, stöd till den enskilde och bättre information om beslut och rättigheter.

Regeringen skriver vidare i pressmeddelandet att ”målet om att nå ett sjukpenningtal som inte överstiger 9,0 dagar är ett samhällsmål, inte ett individmål”. Vad detta mer konkret innebär förtydligas dock inte. Inte heller skriver man in detta i själva regleringsbrevet. Hur formuleringarna i pressmeddelandet kommer att tolkas av Försäkringskassan blir därför lite oklart.

Visst hade det varit bättre att man helt tagit bort målet om att pressa ner sjukpenningtalet från regleringsbrevet och istället mer entydigt fokuserat på att bekämpa sjukfrånvarons orsaker. Bra är dock att regeringen tydliggör att samarbetet mellan Försäkringskassan (FK) och Arbetsförmedlingen (AF) och andra aktörer i sjukskrivningsprocessen bör förbättras och att FK får ett återrapporteringskrav rörande detta.

Men fortfarande återstår att förstärka sjukförsäkringen och göra den tryggare, genom att förändra arbetsförmågeprövningen vid sjukpenningens tidsgränser och att göra kvalifikationskraven i sjukersättningen (förtidspensionen) rimligare. Görs inte detta blir det svårt att förhindra att enskilda försäkrade prövas mot en fiktiv arbetsmarknad och ”hitte-på-arbeten” av FK (läs mer om detta i en debattartikel av LO-TCO Rättsskydd i SvD). Målet om att pressa ner sjukpenningtalet i FKs regleringsbrev kommer då bara att förstärka de brister och systemfel som finns i den “rehabiliteringskedja” som alliansregeringen införde 2008.

Ska det förtroende för sjukförsäkringen som gått till spillo de senaste åren kunna återskapas krävs alltså betydligt mer än det som hittills presenterats. Det är precis så som Yonna Waltersson nyligen formulerade det i Arbetet: “När regeringen lägger sina förslag på åtgärder för att stärka tryggheten i sjukförsäkringen finns inget utrymme för halvmesyrer. Den är för viktig för att slarvas bort.”

3 svar på ”Inget utrymme för halvmesyrer i sjukförsäkringsfrågan”

 1. Nyllan skriver:

  Undra om nu systems felet nått sin botten , försäkrade sjukdoms drabbade medborgare har fått betala ett högt pris , träldom etterstupat, bortrollande i detta märkilga hantering av sjukförsäkringen,,

  Jo metoo 2.0 sjukförsäkringen

 2. Marie Lindell skriver:

  “I dagens ledarkrönika i Aftonbladet sammanfattas denna s-kritik kort så här: ”I Sverige pratar vi ju helst om klyftor mellan den som har mycket och den som har lite mindre i termer som ”incitament” och ”utbildningspremie”. Det är ord som ska dölja ordningen där den cancersjuke som utförsäkrats får leva på några tusenlappar och en riskkapitalist som Robert Andreen under ett år tjänar en miljard.”

  Om någon läsare vill ha litet sifferexempel så har jag den 2:a januari googlat och fått fram sådana. De senaste tio åren har de rikaste i sverige fördubblat sina inkomster, medan undersköterskor fått betydligt mindre. Men i år så får USK typ 26 000 kr (ETC-artikel och info från sidan statsskuld.se om lönestatistik, 2a januari 2018)

  SAMTIDIGT har de senaste tio åren (enl prisbasbelopp.se 2a Jan 2018) prisbasbeloppet ökat från 40 300 kr til 44 300 kr. Totalt alltså. På tio år en ökning med en knapp tiondel :c… När de rikaste fått dubbelt … och vad är det då som ökat med en tiondel (som grundas i prisbasbeloppet) ? Jo, sjukersättningen (som beskattas kraftigare än till och med pensionärerna beskattats.)

  Vad kan det vara i reda siffror per månad då? Jämfört med USK. Jo, Försäkringskassan har siffrorna i sin redovisning “Aktuella belopp 2017 ” som gällde från 1 juli 2017. Före sveriges allra tuffaste inkomstbeskattning så ligger inkomsten på 9 147 kronor i månaden. Alltså – före skatt. Blir efter skatt typ 6 600 kr som en kroniskt skadad/sjuk ska leva av. År efter år. Utan minsta möjlighet att kunna “jobba lite extra”.

  Inkomsten är alltså så låg idag att man undrar om de som vill sänka den (jodå, flera partier går till val på att försämra i sjukförsäkringen) hoppas på att dessa människor ska svälta eller frysa ihjäl. Det finns ingen som på egen hand klarar såväl varmt boende som näringsrik kost får den pengen i månaden – än mindre mediciner, vård eller tandvård (inte ens resorna till och från sådant…)

  Så därför ville jag som tillägg bara skriva faktiska siffror. Jag är övertygad om att så många som inte är insatta tror att det handlar om helt andra belopp. Och detta gäller ändå de som faktiskt beviljas något ur sjukförsäkringen. Det blir allt fler (som Kjell Rautio och andra redan berättat) som inte får en krona ur försäkringen :c…

  Tack LO och Kjell Rautio och alla andra som försöker berätta hur allt fungerar idag.

 3. Lena Persson skriver:

  Någon måste ha lagt in felaktigheter i systemet.
  Som det är nu så spottar systemet med automatiserade beslut ut avslag på löpande band.
  Har de lagt in sina kvasi normer i systemet och inte lagen, förarbeten till lagen och rättspraxis. Som fk har att följa.
  Lite svårt att tro på ministern som hela tiden snackar om förstärkt handläggning till fk då det egentligen är automatiserat allt i systemet.
  För mycket felaktigheter i besluten

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading