Till lo.se Sök Meny
Nu väntar vi på åtgärder i sjukförsäkringsfrågan!

Nu väntar vi på åtgärder i sjukförsäkringsfrågan!

Strax före jul skrev jag om den växande kritiken mot arbetsförmågeprövningen vid sjukförsäkringens tidsgränser (läs mer i denna bloggpost). En rad socialdemokratiska riksdagsledamöter hade motionerat och krävt en översyn av arbetsförmågeprövningen vid tidsgränserna och Försäkringskassans tillämpning av lagstiftningen.

Eva-Lena Jansson, Helen Pettersson och Lennart Axelsson hade exempelvis lämnat in en riksdagsmotion i frågan (läs motion 2017/18:1904 här). Men de är inte de enda s-riksdagsledamöterna som skrivit riksdagsmotioner där det krävs förändringar i sjukförsäkringen rörande tidsgränserna och arbetsförmågeprövningen – se liknande motioner av Annelie Karlsson och Marianne Pettersson (läs Motion 2017/18:2218 här), Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (läs Motion 2017/18:2216 här), Patrik Engström, Roza Güclü Hedin och Maria Strömkvist (läs Motion 2017/18:1411 här).

Den 14 december behandlade så riksdagen dessa motioner. Den text som riksdagen, på förslag av majoriteten i riksdagens socialförsäkringsutskott (SfU), ställde sig bakom är mycket tydlig och går motionärerna till mötes (se sid 46 i SfU:s betänkande):

”Utskottet delar motionärernas bedömning och oro. Utskottet anser därför att en översyn av regelverket och tillämpningen måste genomföras så snart som möjligt. Bedömningen vid 180-dagarsgränsen bör särskilt belysas och regeringen bör snarast återkomma med förslag till åtgärder som gäller bedömningen av arbetsförmågan kopplat till normalt förekommande arbete. Regeringen bör också se över tillämpningen när det gäller möjligheten att betala ut sjukpenning vid särskilda skäl. Det kan exempelvis gälla försäkrade som genomgår en medicinsk rehabilitering som kan leda till återgång i arbete. En översyn bör även inkludera möjligheten att ta hänsyn till ålder. Utskottet förutsätter att regeringen snarast påbörjar arbetet med en sådan översyn och skyndsamt lägger fram förslag till åtgärder.”

Ungefär samtidigt lovade ansvarig minister att hon inom kort ska presentera åtgärder för att komma tillrätta med de problem som vi ser i sjukförsäkringen. Precis som s-motionärerna och LO och TCO framhåller behöver sjukförsäkringen göras rimligare och mer rättssäker. Förhoppningsvis kommer regeringen med ett besked, om att ordentligt se över arbetsförmågeprövningen vid tidsgränserna, denna vecka. Det är nödvändigt att man då tydligt markerar att genomgripande förändringar måste göras. Sjukförsäkringen är en allt för viktig del i vår välfärdsstat för att slarvas bort!

4 svar på ”Nu väntar vi på åtgärder i sjukförsäkringsfrågan!”

 1. Georg Carlde skriver:

  Försäkringar ska vara försäkringar,men socialförsäkringar är ej det,av den enkla anledningen att de inte är försäkringar utan är politiska beslut som ändras när som helst.
  Tänk om trafikförsäkringen ändrades när olyckan händer,vem skulle tycka det var OK?
  Men inom sjukförsäkring är OK?
  Försäkring ska förutbestämd,ej något gungfly som nu är fallet?????

 2. Mari Hedström skriver:

  Tack! för att du tar tag i denna fråga!

 3. Carina Johansson skriver:

  Tycket Fk ska ta läkarens utlåtande annars så behövs ej läkare heller det är en skam hur Du behandlar sjuka människor å utförsäkrar utan 0 kr detta är ej ok. Själv drabbad å mår skit. Blev utförsäkrad 2017 efter jul utan nåt meddelande i tid min handläggare typ njöt av detta hade ej haft henne så länge Fk kallas nu för förnedringskassa.

 4. mbn skriver:

  Kalla fakta 22/1.2018….. om LSS. Är samma metoder som mött försäkrade sjukskrivna medborgare ovetenskapligt tyckeri. Kvasli…
  Många har fått sina liv sönderslagna totalt pga kringgående av rättens grund..
  Gör om gör rätt ersätt..

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading