Till lo.se Sök Meny
Nu inleds ILOs arbetskonferens 2018

Nu inleds ILOs arbetskonferens 2018

Nu inleds ILOs årliga arbetskonferens. I Genéve samlas den 28 maj, arbetsgivare, arbetstagare och regeringar för 107:e gången Under två veckor kommer frågor om grundläggande rättigheter i arbetslivet att förhandlas.

Utmaningarna för den globala fackliga rörelsen är gigantisk, genom kamp för en rättvis globalisering och digitalisering. Mot osäkra och otrygga anställningsformer. Med ökad fientlighet mot fack och ökad protektionism är behovet av ett stark och enat ILO större än på mycket länge.

Runt om i världen pågår ständigt våld och kränkningarna mot arbetare, fackligt aktiva i 11 länder mördades 2017. I ca 60 länder drabbades arbetare av livshotande våld, så som hot, kidnappning psykiskt våld. I mer en femtio länder kränktes yttrande och föreningsfriheten.

Den tekniska och digital revolutionen definierar framtidens arbetsliv och kräver nya kunskaper och organiseringsformer. Även om tekniken är ny är behovet av anständiga arbetsvillkor, rätten att organisera sig och friheten att förhandla kollektiv lika stor om inte större än tidigare.

Arbetstagarna har krävt förhandlingar om en ny konvention mot trakasserier och hot mot kvinnor och män i arbetslivet. Förhandlingen kommer inledas under konferensen och avslutas nästa år, 2019 när ILO firar 100 år. Svenskt Näringsliv driver inom den internationella arbetsgivare organisationen IOE, på mot att teckna en konvention, de anser att arbetare inte behöver stärkta rättigheter utan anser att skyddet som finns är tillräckligt. Sanningen är den, att det i många länder saknas skydd och inte ens i Sverige är lagstiftningen tillräcklig. Förra årets #metoo uppror  har klart visat att övergreppen och trakasserierna främst sker i arbetslivet och att åtgärder därför krävs snarast. Därför kräver LO en konvention.

Under de två veckorna kommer 24 länder att ställas till svars i tillsynskommittén. Medlemsländerna som kallas tvingas förklara sig för kommittén för brott mot konventioner så som barnarbete, slavarbete eller förföljelse av fackligt aktiva. Här kommer länderna  tvingas till förklaringar och berätta vilka åtgärder de avser att vidta för att förbättra situationen.

Konferensen kommer också att genomföra förhandling om hur social dialog ska utvecklas och möta framtidens arbetsliv och behov. LO och Sveriges regering prioriterar att bidra med regeringens initiativ Global Deal, som ett sätt att utveckla social dialog för en mer rättvis globalisering. Även här driver Svenskt Näringsliv en hårdför linje för att Global Deal inte ska införlivas i ILOs dokument. Argumenten mot är, att de inte blivit konsulterade och att det inte finns behov av initiativet. Med ökad protektionism och populism är det glasklart att det krävs insatser som gör att de arbetare runt om i världen som möjliggör globaliseringen också får ta del av dess vinster, Global Deal är ett initiativ för att realisera det. Global Deal har nu mer än 90 anslutna företag, fack och regeringar. OECD och ILO är anslutna, arbetsgivarnas position i ILO blir därför allt mer främmande och obegriplig.

ILO bidrar på ett viktigt sätt till ökade mänskliga rättigheter i arbetslivet genom utvecklingsarbete, under konferensen kommer en kommitté förhandla hur ILO ska prioritera och finanserna denna verksamhet. Likaså ska det beslutas hur ILO ska arbeta med Agenda 2030 och vilka prioriteringar ska göras, som grund för ILOs utvecklingsarbete ligger social dialog. Därför är Global Deal viktigt att referera till även i denna kommitté.

Mördade arbetare, arbetsgivare som kränker fackliga rättigheter, trakasserade kvinnor och män. ILO är den unika arenan där alla tre parter möts och ges möjligheter att ta beslut för ett bättre arbetsliv för alla –  den 8 juni avslutas arbetskonferens, målet är att vi då har lyckats skapa förutsättningar för ökad solidaritet och rättvisa för arbetare runt om i världen.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading