Till lo.se Sök Meny
Viktig facklig framgång i sjukförsäkringsfrågan!

Viktig facklig framgång i sjukförsäkringsfrågan!

Idag kom Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) med viktiga beslut angående hur begreppet ”normalt förekommande arbete” ska tolkas utifrån den lagstiftning som finns (läs mer om domarna på HFDs hemsida). När man analyserar dagens domar från HFD måste de sammantaget ses som en facklig framgång (Läs mer om detta i en artikel i Arbetet).

Det är svårt att tolka domarna på annat sätt än att den arbetsförmågeprövning mot en teoretisk arbetsmarknad (“hitte-på-arbeten”) som förekommit nu måste upphöra. HFD anger i de aktuella domarna att det ska göras en verklighetsförankrad prövning av den försäkrades arbetsförmåga. Domstolen skriver också att Försäkringskassan (FK) ska beakta bedömningar av den försäkrades arbetsförmåga som gjorts av Arbetsförmedlingen (AF). AFs bedömningar ska enligt HFD vara vägledande för Försäkringskassan. HFD anser även att det i första hand är personer som helt klart har en arbetsförmåga som kan utnyttjas på den öppna arbetsmarknaden som inte ska ha rätt till sjukpenning.

Robert Sjunnebo (enhetschef på LO-TCO Rättsskydd) gör den sammantagna bedömningen att domarna, på ett principiellt plan, gått de försäkrades väg och får ses som en betydande facklig framgång (läs mer om detta på LO-TCO Rättsskydds hemsida). Domarna är alltså en viktig delseger i fackföreningsrörelsens arbete för en rimligare och mänskligare sjukförsäkring.

Avgörande för hur HFDs domar påverkar LO-förbundens medlemmar och andra försäkrade är dock ytterst hur Försäkringskassan kommer att tolka domarna och hur det i framtiden påverkar myndighetens rättstillämpning. Om Försäkringskassan inte tar domarna på tillräckligt stort allvar är det bra att regeringen tillsatt Claes Janssons utredning (Dir. 2018:26) som kan fånga upp detta och justera lagstiftningen, så att prövningen mot en teoretisk “hitte-på-arbetsmarknad” definitivt upphör. Det kan även finnas andra skäl att, utöver de klarlägganden som finns i de aktuella HFD-domarna, ytterligare justera och förtydliga lagstiftningen så att vi får ett realistiskt, legitimt och hållbart arbetsmarknadsbegrepp i sjukförsäkringen.

Dessutom ska ju Claes Janssons utredning se över möjligheterna att vid beslut om rätt till ersättning från sjukförsäkringen väga in det faktum att vi faktiskt har en varierande omställningsförmåga (”särskilda skäl”). Här handlar det om att se till att sjukförsäkringen även får ett mer realistiskt individbegrepp, dvs att besluten om rätten till ersättning grundas i det faktum att vi har olika individuella förutsättningar och ska vara “försäkrade i befintligt skick” (läs mer om detta i en artikel i UNT från 2012).

Trots att dagens HFD-domar inte löser alla problem i sjukförsäkringen innebär de ändå att viktiga steg tas i rätt riktning. Domarna är helt klart en facklig framgång i arbetet för en rimligare och mänskligare sjukförsäkring!

3 svar på ”Viktig facklig framgång i sjukförsäkringsfrågan!”

 1. George Berger skriver:

  Kjell. Holland har en sådant prövning. Storbritannien saknar den. Jag har mer information men du kan kontakta den Rethinking Incapacity grupp i England. Jag har adresser och URL s . Har också flera PDFs. Jag skriver en uppsats om problemet, just nu.

 2. GEORG Carlde skriver:

  Facklig framgång?
  Om alla som var i gånger ande situationer,och. Hade en absolut rätt till advokat,hade det kallats facklig framgång?
  Det är mer klandervärtt att från FK sida hävda att vi ändrar inget med anledning av laga kraft vunnen dom 607_17.
  Där där facket en uppgift att bita i,men hitintills har LO aldrig slitit tvist mot Staten beyräffande EKMR och övergrepp av denna rättigheysstadga

 3. Tobias skriver:

  Det är väl gott och väl, men försäkringskassans egen jurist säger att hon inte kommer att ändra något i och med domen. Då sitter sjuka och skadade människor i klistret ändå. Så när får skadade och sjuka sin rätt?
  Verkar inte bli något rättssäkert eller rättstryggt årtionde framöver heller.
  Påminner mer och mer om “kejsaren nya kläder” och en parodi på rättsapparatens tillkortakommanden med en så pass otydlig dom att man kan tolka den (som fan läser bibeln) hur man vill och då till fördel för statens eget verk för sjuka, försäkringskassan.

  Man undrar ju hur riggat detta kan bli`? Slå blå dunster i folks ögon och ge dem hopp. Hopp om vad?

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading