Till lo.se Sök Meny
Allvarlig kritik mot regeringens sjukförsäkringspolitik

Allvarlig kritik mot regeringens sjukförsäkringspolitik

Idag levererar Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) en svidande kritik mot regeringens styrning av Försäkringskassan (FK). Kritiken rör exempelvis införandet av det siffersatta sjukpenningmålet i regleringsbrevet (9,0 till år 2020). Styrningen har äventyrat både rättssäkerheten och tilltron till socialförsäkringen slår ISF fast (Läs mer här!). Styrningen har även lett till att FK fokuserat på att pröva rätten till sjukpenning på bekostnad av att delta i samordnande insatser med andra aktörer för att underlätta för den försäkrade att återgå i arbete. Ord och inga visor alltså!

Detta är en fråga som LO engagerat sig i under lång tid. Redan i sitt remissvar över den parlamentariska socialförsäkringsutredningens slutbetänkande (SOU 2015:21) varnade LO regeringen för att styra FK genom siffersatta mål för exempelvis sjukpenningtalet (Läs mer här!). Samma dag som regeringen hösten 2015 presenterade sin så kallade ”Hälsoväxling”, där målet om sjukpenningtal 9,0 till år 2020 fanns med, varnade LO för konsekvenserna. Tobias Baudin, LOs dåvarande vice ordförande, sade till TT att ”det finns stora risker med att sätta upp sådana här mål. Det finns en risk att Försäkringskassan blir tuffare i sin bedömning och att sjuka människor slängs ut.” (Läs mer här!)

LO har sedan vid upprepade tillfällen, såväl direkt via kontakter med ansvarig minister som i massmediedebatten, uppmanat regeringen att lägga om sjukförsäkringspolitiken (Läs mer här!). Torbjörn Johansson, avtalssekreterare vid LO, sade exempelvis så sent som i november 2017: ”Vi ser att hela hanteringen för våra medlemmar håller på att haverera. Folk som är multisjuka blir definierade som friska och ställs då inför att söka jobb. Men man kan inte få ett jobb med alla de sjukdomarna, det är fullkomligt horribelt.” (Läs mer här!)

Helt uppenbart har regeringens hantering av sjukförsäkringen varit ett ”sänke” i den senaste valrörelsen. Det faktum att exempelvis ca 30 procent av de personer som har sjukersättning (tidigare förtidspension) enligt VALU röstade på SD borde stämma till socialdemokratisk eftertanke. Den systemkritik mot bristerna i sjukförsäkringen som socialdemokraterna förde fram i valet 2014 fick helt uppenbart allt för litet avtryck i den praktiska politiken.

Visst avskaffade regeringen i början av mandatperioden den så kallade stupstocken (bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen). Men i övrigt lät regeringen och socialförsäkringsminister Strandhäll det hårda regelverk som alliansen införde 2008 i princip rulla på under mandatperioden, utan att göra några större och mer grundläggande förändringar. Det är detta regelverk (”rehabiliteringskedjan”), med orimligt snäva och stelbenta tidsgränser, som är huvudproblemet i sjukförsäkringen.

Genom att införa det siffersatta sjukpenningmålet i regleringsbrevet till FK förstärkte regeringen de negativa effekter och den otrygghet som borgarnas ”rehabiliteringskedja” skapat. ISF-rapporten visar tydligt att FKs tillämpning av lagstiftningen förändrats till följd av den politiska styrningen. Lagen ger FKs handläggare ett tolkningsutrymme. Det utrymmet har använts för att göra prövningen av rätten till sjukpenning strängare i syfte att uppfylla regeringens mål om att sänka sjukpenningtalet (Läs mer här!).

Konsekvensen blev att andelen personer som fick sin sjukpenning indragen ökade kraftigt. År 2014 låg andelen som fick sin sjukpenning indragen totalt på 1,2 procent. I fjol (dec 2017) hade siffran stigit till 5,6 procent för kvinnor och 5,0 procent för män. Ökningen handlade framför allt om att fler gick miste om sin sjukpenning redan efter ett halvt år, vid 180-dagarsgränsen, när FK enligt regelverket ska pröva arbetsförmågan mot ”normalt förekommande arbete”.

I slutet av mandatperioden tillsatte regeringen dock en utredning (se Dir. 2018:26) för att se över arbetsförmågeprövningen mot ”normalt förekommande arbete” och möjligheten att kunna ta hänsyn till att individerna har olika förutsättningar att ställa om (”särskilda skäl”). Detta är bra och också något LO drivit en längre tid. Men mer genomgripande förändringar krävs för att vi ska kunna leva upp till målet om en mänsklig och rimlig sjukförsäkring.

Sjukförsäkringen har historiskt sett varit en viktig del av den socialdemokratiska välfärdspolitiken. Hur sjukförsäkringen fungerar är viktigt för tilltron till såväl socialförsäkringarna som hela välfärdsstaten. Den aktuella ISF-rapporten understryker behovet av att socialdemokratin nu bör idka en grundlig självkritik i sjukförsäkringsfrågan och inleda en bred diskussion om vad partiet egentligen vill med sjukförsäkringen.

LO har vid ett flertal tillfällen direkt till regeringen och i samhällsdebatten presenterat förslag på vad som behöver göras för att vi ska få en rimlig och trygg sjukförsäkring (Läs mer här!). I grunden handlar sjukförsäkringsfrågan om klass- och könsmakt, eftersom det i störst utsträckning är kvinnliga medlemmar i LO-yrken som blir långtidssjuka och möter de tuffa villkoren som gäller i dag. Att bekämpa orsakerna till ohälsa och sjukskrivning måste tydligare sättas i fokus för politiken. Vi måste bort från den ensidiga fixeringen vid nivån på FKs sjukpenning- och ohälsotal.

8 svar på ”Allvarlig kritik mot regeringens sjukförsäkringspolitik”

 1. Maj-gull Lid'en skriver:

  Viktigt i denna debatt är att man måste ta tag i detta att fk handläggare får lönepåök ju fler avslag man ger. Redan 2015 varnade facket vid fk att detta förekom och att det hotade rättsäkerheten vid beslut. Korruption vad som pågår och regeringen som ska se till att förvaltningar följer lagen låtsas som det regnar.

 2. Anette skriver:

  Det här är en mycket viktig fråga har själv en man som är sjuk men jobbar, kol , astma atros högt blodtryck , hjärtsvikt, han arbetar heltid är helt slut när han kommer hem äter sover nästan hela sin lediga tid , äter massor av mediciner, blev avstängd förra året fick ingen sjukersättning , det varade i ett halvår sen gick han tillbaka till sitt arbete , vi klarade inte längre att leva på en lön , det är inre bara den sjuke som drabbas även familjen jobbade under den tiden allt jag kunde utöver min heltidstjänst , och en undersköterske lön är inte mycket att leva för på två personer

 3. Mbn skriver:

  Tack .. problemet som isf pekar på har pågått mkt länge,, och tyvärr tog redigt fart 2003,,
  Försäkrade medborgare står ännu i detta haveri, kaos till system , Manneqvist Umeå har länge påtalat att rättsäkerheten är försatt ur spel, solklara avsteg från lag, förordning, föreskrifter,, det fk bjudit många på, överklaga föga lönt ,, det lika illa där ochså,, den fria bevisprövningen ,, är försatt ur spel, tom,,
  Det få sjukdoms drabbade sjukskrivna som är behov av detta elände, ,etterstupat gäller än även det oklara rättsläget,, dvs 20 års elände, i denna röta,,
  Debatten lär fortsätta,, det mkt högt pris försäkrade fått betala,, för detta haveri..

 4. GEORG Carlde skriver:

  Kanske är det dags att låta socialförsäkringar,
  Bli som riktiga försäkringar,och därmed förutsägbara villkor,samt att man har till ombud,denna rättighet har samhället tagit ifrån medborgare?
  Georg Carlde

 5. tobias skriver:

  Detta visar också att fk inte vet vad beprövad vetenskap och forskning är. Man tycker och man tror en massa.
  Man utförsäkrar alltså svårt sjuka med en fras om tolkning vi/fk gör är viktigare än forskningen och vetenskapen tagit fram.

  Så hur skall man då kunna ha tillit eller förtroende för denna så kallade myndighet, försäkringskassan, när den kastar ut människor på gatan på grund av ogrundade beslut utan försänkring i vare sig läkarens/läkarnas intyg/handlingar som nästan alltid är välgrundade utsagor som ställts tillsammans med patienten.

  Sedan finns även språkbruk som degenerativa skador, som används flitigt av både försäkringskassan, afa och nära nog samtliga försäkringsbolag. Hur kommer man fram till att degenerativa skador upkomit efter olyckan kan ingen svara på, förutom ovanstående aktörer, som inte vill betala vad det kostar.

  Så klart att rättssäkerhet och rättstyggheten får på foten när dessa ställs mot den försäkrade.

 6. tobias skriver:

  Detta visar också att fk inte vet vad beprövad vetenskap och forskning är. Man tycker och man tror en massa.
  Man utförsäkrar alltså svårt sjuka med en fras om tolkning vi/fk gör är viktigare än forskningen och vetenskapen tagit fram.

  Så hur skall man då kunna ha tillit eller förtroende för denna så kallade myndighet, försäkringskassan, när den kastar ut människor på gatan på grund av ogrundade beslut utan förankring i vare sig läkarens/läkarnas intyg/handlingar som nästan alltid är välgrundade utsagor som ställts tillsammans med patienten.

  Sedan finns även språkbruk som degenerativa skador, som används flitigt av både försäkringskassan, afa och nära nog samtliga försäkringsbolag. Hur kommer man fram till att degenerativa skador upkomit efter olyckan kan ingen svara på, förutom ovanstående aktörer, som inte vill betala vad det kostar.

  Så klart att rättssäkerhet och rättstyggheten får på foten när dessa ställs mot den försäkrade.

 7. Tobias skriver:

  Att manipulera socialförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen är satt i system där lagar eller villkor inte längre gäller. Om dessa gäller finns ett cart blanc avtalat till förmån för den som skall ersätta den som råkat illa ut.

  Rättstryggt?
  Rättssäkert?

  Någon?

 8. Mbn skriver:

  Enväldet , etterstupat fortsätter,, eländet med rättsrötan, , kvasliet inom sjukförsäkringen fortsätter tyvärr till drabbade nackdel,. .. långtids sjuka existens har varit hotad länge,, allr för sänkta sjuktal sänkta ekonomiska villkor,, det verkligen redigt utholkande av rättens grund,,

  Sjukdoms drabbade medborgares värde verkar ha blivit noll , ,,vad för människosyn, människovärdes principer normer som styrt, denna utveckling,, ! ? Rötan jäser

  Femte klassen medborgare???? Fiktiva, nollade ,bort trollande ???? Begravda i fk ab havirerade dator och stanfad utskick , märkliga tolkning av grundlag skyddad rätt,, ,, avstegem Gick nog lite för långt,, , men fk beting bonus, överskot vart tar det vägen ,man tro inte i försäkrades fickor inte, där är tommt,, inte ens smulor,,

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading