Till lo.se Sök Meny
Språkets makt över tanken och ordet ”omställningsförsäkring”

Språkets makt över tanken och ordet “omställningsförsäkring”

Idag är det många politiker, tyvärr även en del på vänsterkanten, som okritiskt börjat prata om sjukförsäkringen som enbart en ”omställningsförsäkring”. Men detta riskerar att leda tanken i fel riktning. Självklart ska sjukförsäkringens regelverk underlätta omställning till annat jobb när det är nödvändigt. Men sjukförsäkringen är ändå ingen omställningsförsäkring. Den bär på en hel del andra uppgifter.

Sjukförsäkringen är en socialförsäkring som ska trygga ekonomin, inte bara för personer som är kortidssjuka och har en omställningsförmåga. I sjukförsäkringen ingår också sjuk- och aktivitetsersättningen (tidigare benämnd förtidspension) som ska trygga ekonomin för personer som inte kan arbeta för att de drabbats av en långvarig eller permanent nedsättning av arbetsförmågan. Många av dessa personer återfår tyvärr aldrig sin arbetsförmåga. Sjuk- och aktivitetsersättningen är dessutom inte en obetydlig del av sjukförsäkringen.
Idag är det fler sjukfrånvarodagar (ohälsotalet) som täcks av sjuk- och aktivitetsersättning än sjuk- och rehabiliteringspenning, vilket tydligt illustreras av ovanstående diagram från Försäkringskassan.

Därför leder det tanken i fel riktning att tala om sjukförsäkringen som enbart en omställningsförsäkring. Gör man det går man bara moderaterna tillmötes, som ytterligare vill öka trycket på den som drabbats av sjukdom att snabbt ställa om till ett annat yrke än det man utbildats till eller jobbat inom. Moderaternas syfte är tudelat, dels vill de minska utgifterna för sjukförsäkringen för att skapa utrymme för sina skattesänkningar och dels vill de avlöva arbetsgivarna från ansvar för den arbetsrelaterade ohälsan.

Språkets makt över tanken ska inte underskattas. Är det några som insett detta så är det diverse tankesmedjor och lobbyister på högerkanten. De talar systematiskt om socialförsäkringarna som ”bidragssystemen” och om skattekvoten (skatternas andel av BNP) som ”skattetrycket”. Syftet är naturligtvis att skapa så bred acceptans som möjligt i samhällsdebatten för sin ideologiska agenda, dvs att dra ner på den offentliga välfärden för att skapa utrymme för stora skattesänkningar.

Ska vi lyckas försvara och utveckla den generella välfärdspolitiken krävs såväl reformistisk kreativitet, politiskt vilja som en genomtänkt strategi. De mekanismer som stänger ute, skapar vanmakt och stigmatiserar måste synliggöras. En viktig del i detta arbete handlar om att vara uppmärksam på och ifrågasätta de ideologiskt impregnerade begrepp som varit i säck (dvs näringslivets konsult- och lobbyorganisationer) innan de kom i påse (dvs blivit ett viktigt begrepp i samhällsdebatten).

4 svar på ”Språkets makt över tanken och ordet “omställningsförsäkring””

 1. tobias skriver:

  Om nu höferpopulister och alliansens knähundar pratar om bidrag? Hur kommer det sig då att ingen från den andra sidan pratar om motsattset?

  Våra försäkringar har varit eroderade av detta språkbruk om “bidrag”, men ingen debatterar öppet om att det är FÖRSÄKRINGAR, som det pratas om. Lite har man bundit ris åt egen rygg!

  Skall man då prata om ideologi, då skall man lyssna på människorna som verkligen behöver dessa försäkringar och inte all dessa förståsigpåare som sliter byxbakar hela dagen.

 2. tobias skriver:

  Om nu högerpopulister och alliansens knähundar pratar om bidrag? Hur kommer det sig då att ingen från den andra sidan pratar om motsattset?

  Våra försäkringar har varit eroderade av detta språkbruk om “bidrag”, men ingen debatterar öppet om att det är FÖRSÄKRINGAR, som det pratas om. Lite har man bundit ris åt egen rygg!

  Skall man då prata om ideologi, då skall man lyssna på människorna som verkligen behöver dessa försäkringar och inte all dessa förståsigpåare som sliter byxbakar hela dagen.

 3. Mbn skriver:

  Oavsett tiden så har många fullt ur försäkrade blivit nollor i detta rävspel, så mkt märkligt efterlevand av sjukförsäkringens grund,,,, lag , föreskrivfter, förordning , av fk ab samt efter 2005,,, det statliga övertagandet..

  Omställd till vad ???? Ser bara nollor, och hur systemefelet undergrävt rättens grund,, hela eländet syår i stird med rätten undra vilket år tionde man inser felet,,, en sjukförsäkring inkomstbortsfalls skyddad kan aldrig omtolkas oavsett 2003, 2008 år tilltag,,,

  Debatten lär fortsättar i spåren av etterstupat,, vår sk löne gliding är minus 100 %
  Svårt att upprätta hålla livkvalite , stauts, ekonomi med sådan politik,,
  Ja det gått redig utför för fk ab seda 1995,, även politikerna, ,, systemet förfall..

 4. Mbn skriver:

  Haveriet har varit ett faktum sedan 2003 minst,,, inom sjukförsäkringen inkomskydds principen bort blåst?!
  Och har varit nådigt hur drevet slagit mot sjukskrivna,,, i aktiv medc vård,,,
  Sjukdoms drabbade försäkrade som försvann i it röran, ordklyveriet,, tala om makt språk,,,
  Tack för ändå försöker beskriva detta systemsfel, tatala haveri,, hedersamt men klent med resultat,, tyvärr

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading