Till lo.se Sök Meny
Dags att överge den tokstrama budgetpolitiken?

Dags att överge den tokstrama budgetpolitiken?

Idag rapporterar SKL i sin ekonomirapport att andelen kommuner som går med underskott är den högsta sedan finanskrisen. Samtidigt har vi den lägsta statsskulden i relation till BNP sedan 1977 och den fortsätter att pressas neråt. Lägg till detta att skattekvoten (skatternas andel av BNP) kraftigt tryckts neråt, från 50,4 % år 1990 till 43,8 % förra året.

Detta har gjort att vi de senaste decennierna avsatt en allt mindre del av de värden vi skapar (BNP) till socialt och ekonomiskt utjämnande välfärdspolitik. Det gäller både välfärdstjänsterna och socialförsäkringarna. Den sammantagna effekten av detta blir naturligtvis att ojämlikheten ökar, vilket varken är bra för den sociala sammanhållningen, demokratin eller den ekonomiska tillväxten. Om detta tycks det idag finnas en vetenskaplig samsyn, såväl IMFs som OECDs ekonomer lyfter kontinuerligt numera fram detta faktum.

För oss som utifrån ett fackligt uppdrag jobbar med välfärdspolitik märks den växande ojämlikheten ständigt när vi möter medlemmar i LO-förbunden. Men det är en verklighet som även gör tydliga avtryck i statistiken. År 1995 var det ca fem procent av de sjuka och arbetslösa som levde på en låg ekonomisk standard. 2013 låg samma siffra på ca 35 procent, något som visas i en nyligen publicerad rapport från LOs jämlikhetsutredning.

Denna förändring har ibland skett gradvis (“drift”) och ibland genom relativt omfattande och ideologiskt motiverade beslut, som dessutom oftast saknat någon föregående konsekvensanalys. Det senare gäller vid privatiseringarna av offentlig välfärdsverksamhet (se SNS-rapporten “Konkurrensens konsekvenser”) liksom när det gäller nedskärningarna i arbetslöshetsförsäkringen (2007) och sjukförsäkringen (2008).

Mårten Martos Nilsson på tidningen Arbetet har nyligen på ett pedagogiskt sätt beskrivit hur lön som avsatts till vårt allmänna socialförsäkringsskydd, genom de sociala avgifterna, systematiskt har växlats över till den allmänna löneavgiften* och förts in i statsbudgeten. En stor del av alliansregeringens jobbskatteavdrag och andra skattesänkningar finansierades på detta sätt (se artikel i Dagens Arena från 2013). Tyvärr använde även finansminister Magdalena Andersson och den s-ledda regeringen sig av denna metod i den sista budgeten man lade inför riksdagsvalet 2018 (se ledarartikel i Arbetet av Martin Klepke).

Som facklig välfärdsutredare med särskilt ansvar för sjukförsäkringen ser jag varje vecka exempel på hur ojämlikhetsmekanismerna fattiggör LO-förbundens medlemmar. I en artikel i Dagens Arena analyserade jag och enhetschefen på LO-TCO Rättsskydd, Robert Sjunnebo, nyligen specifikt den ojämlikhet som orsakas av brister och systemfel i sjukförsäkringen. Men den ökade ojämlikheten handlar också om brister i arbetsmiljön och att vi fått fler osäkra anställningar sedan 1990-talet. Det är dessutom samma grupper som slits ut i jobbet som drabbas hårdast av det försämrade försäkringsskyddet vid sjukdom och arbetslöshet.

Man kan tycka att denna utveckling borde stämma också andra än oss som har en demokratisk socialistisk grundsyn till eftertanke. Men i regeringens ekonomiska prognos inför vårbudgeten, som presenterades nyligen, saknas utrymme för reformer för att minska ojämlikheten. Skattesänkningar på 20 miljarder kronor ska genomföras till följd av att riksdagen antagit Moderaternas och Kristdemokraternas budget.

Varje gång som finansministern, eller någon av hennes borgerliga motsvarigheter som står bakom M/KD-budgeten, med stolthet talar om den låga statsskulden borde de därför få följdfrågor om ojämlikheten och resursbristen i välfärden. Vad är poängen med starka statsfinanser om det sänker kommunernas ekonomi och tvingar dem att skära ner i välfärden och/eller höja kommunalskatten? Hur påverkar bristerna i vårt sociala skyddsnät, när vi blir sjuka eller arbetslösa, tilltron till välfärdsstaten och demokratin? Är det inte dags snart att överge den tokstrama budgetpolitiken (“krona-för-krona-politiken”) och istället framtidsinvestera i utbildning, välfärd och infrastruktur som på sikt minskar ojämlikheten och är bra för samhällsekonomin?

Ska arbetarrörelsen lyckas återvinna sitt förlorade förtroende tror jag dessa frågor måste tas på mycket större allvar. Vi behöver inte mer av skattesänkningar, olika typer av skatteavdrag och tokstram budgetpolitik. Vad vi behöver mer av är långsiktiga välfärdssatsningar och en genomtänkt och progressiv omfördelningspolitik. Att pressa tillbaks ojämlikheten måste sättas högst upp på den politiska agendan igen. Inget annat duger.

_________________________________________________

*I takt med att villkoren i sjukförsäkringen stramats åt och sjukförsäkringsavgiften sänkts har den allmänna löneavgiften höjts. Den allmänna löneavgiften infördes 1995 för att finansiera vårt EU-medlemskap och är egentligen inte en social avgift utan en skatt. År 1995 låg den allmänna löneavgiften på 1,5 procent av lönen. Idag ligger den på 11,62 procent.

Ett svar på ”Dags att överge den tokstrama budgetpolitiken?”

 1. Mbn skriver:

  Konsekvens analyser det nog varit bra för detta habiras till systemsfel,,, sjuka, försäktade står etterstupat,, i en märkligt modell till mallar, intrumnet, tyvärr ovetenskapliga tom , ja sedan faktisk 1997,,, läkare / advokater varande redan 1996,, om sjukförsärkringen vad kunde leda till,, sedan kom 2002/2003,,, på detta elände rehab k som spack,,, träldomen består,, tyvärr,, klaga föga lönt,,, arbetslösa har lika skalt,, af fungerar skart även fk ab,, modellen varkat mer vara till för inhyrda konsluter med bonus,,, avstegen från rätten grund,, i ett momnet 22 process,,, rundgång ,, kons2kvens beskrivnkngar saknas

  Modellen hag dömt ut så väl 1996, 2002, givetvis även efter 2008,,,, få medborgare som drabbats har någon rättsäkerhete alls,, godtycke, nollningar, strul kaos i it inom fk, af ,,, strul samverkan,, samt att grundproblemet är väl att både gamla, sjuka, arbetslösa fått betala notan,,,, någon försäkring ser inte till, tyvärr såha,nat många utfört, pga omstrukturering strul osv,,,
  Ser til välfärdens stjärna,, att tex fk skall behjälpliga den försäkrade, så upplever nog sig många försäkrade ifrågasatta,, ja det gör fler an enskilde, både arbetsgivare , etisk vård i sjuk ärenden , so ofta ochså är arbetskade ärenden , och etisk vård haltar,, pga personalbrist, heller för klent kompetens inom primärvården,, som fk leker med, ( läkarintygen) ävem högre rang ino etisk svensk sjukvård ifrågasätts av tex fk ab,,,,
  Konekvens analys saknas, tom rikrevitionen 2004 ,, påtalade kring fk detta stämmer inte,, överskottet gigantiskt,,
  Konsekvens analys,,, saknas,,, lot tco räaslydd vganade faktiakt redan 2002,,, ,,, inför döva öron,,,

  Försäkrade medborgare lever med förfallet, rättsrötan, , organisations röran,,, etterstupat gäller
  Anhörigförsörjda sjukdoms drabbade hat förlorat miljon belopp,, på kuppen,, så även för våra gamla med klen pension , och arbetslösa slussas runt i sysselsättning, praktik, som inte leder till fasta trygga jobb ( avser då ej sjuka) den gruppen sjuk har hamnat i klappet, tappet,, ,,, konsekvens analys saknas,, men sjuktalen går ner,, tr attan med etta etterstupa sedan 2002 minst,,, rehab k som sprack,, 2008,,, då fick sjuka anställda lämna sina jobb , konsekvens anlys saknas,,, ytterligare sten på börda,,, etik vård fungerar. . Men seda blev redoct tomt för många,, en värdlös försäkring , tom på innehåll,, med märkligt ordklyveri,,, ovetenskapiligt metoder,,, men sjuktalen går ner,, , förtispensionstalen går ner, men vart att tog medborgare den enskilde försäkrade…
  Tydligen är många av dessa grupper värdelösa ting,, i systemet paradigmskifte,..

  Konsekvens analys saknas,, men sjuktalen, skatten den går ner,,, ner gick ochså för alla dessa enskilda tingen, som systemet nollat, trollat bort,, bonus och konsultetr, styr system som verkat sakna erisk kompass,,
  Ner gick även för rättsäkerheten inom systemet,, med vinsten för fk / staten den är god,, och mer lyckliga friska, , något har gått redig snett ,,, i detta sk välfärds land,, enskilda har fått betala ett högt pris,, klyftor, ökat jo det verkligen säga,,,utraderade ,,, har verkligen fått ebb i kistan,, det uslet pang för pengarna,,, försäkringen som som försvann???? Pyramidspelet, spelet slår mot hela samhället på sikt,,, såväl sjuka, gamla arbetslösa..

  Bara en människa med uselt värde i detta system, dvs noll…. trodde faktiskt att man är försäkrad tom 65 år,,
  För det har ju betalt för dvs avstått från lön,, utrymme, ,,
  Bra att lo tco rättskydd sent om sider påtalar konsekvenserna , ,,
  Det gjorde, faktiskt många sjukskrivna, anställda,,, redan 2003… inom fk har nog redigt röra på allt,, ingens ansvars modell, ,dvs ingens bord,,

  Kontentan är betydligt värre än vad framkommit, mer ohälsa, bostadlöshet, , ekonomisk utraderanade, rättslöshet, många kan inte ens laga sin tänder,,, inte heller har råd med rehab, läkemedel,
  Tur att anhöriga /närstående står upp… sedan är förskräckligt tyst tomt …. från alla håll kanter.

  Finns man,? Har något värde? Jo klyftorna har ökat,,, medc beh pågår,,,
  Tyvärr så är nog begravd i någon utredning,,,, heller ligger man på en dammig hylla i någont glömt arkiv,, dvs ingen bord,, så gick när avskaffade vvälrfärde , körde över människovärdesprincipen, mänskilgarättigheter
  ochsvensk grundlag, sjukförsäkringen grund osv,,,
  Konsekvens analys saknas, isf , proff av oberoende etisk proffs har dömt ut modellen systemet,,

  Så nog attan är det att angripa fel orsak, man angripit sjuka, gamla, främst,, sedan hat aldrig arbetslösa någonsin viljat vara arebtslösa ens,,, ,, varför frågar inte makten, myndighete, folket, drabbade,?

  Envisa damen

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading