Till lo.se Sök Meny
Ökad jämlikhet och fackliga rättigheter prioriterat i regeringens utrikesdeklaration 2020

Ökad jämlikhet och fackliga rättigheter prioriterat i regeringens utrikesdeklaration 2020

När Sveriges utrikesminister Ann Linde idag presenterade regeringens utrikesdeklaration var det en tydlig signal till omvärlden att Sverige är att räkna med i kampen för öppenhet och solidaritet genom att stå upp för folkrätten och rättsstatens principer.  

Utrikesministern är tydlig och  klar när hon utmålar ojämlikhet som orätt för den enskilde men också att det hindrar ekonomisk utveckling. LO tillsammans med den globala fackliga rörelsen delar uppfattningen att  ekonomisk och social jämlikhet är en förutsättning för bättre levnads- och arbetsvillkor men också för att motverka social oro och konflikter.

LO är positiva till att utrikesdeklaration med eftertryck framhåller respekten för fackliga rättigheter. I regeringens demokratisatsningar kommer fackliga rättigheter enligt talet vara obligatoriskt. Det är positivt och något LO ser som en grundläggande förutsättning för att uppnå Sveriges ambitiösa utrikespolitiska målsättning. LO anser att ett effektivt sätt för att uppnå detta är att utse arbetsmarknadsråd vid svenska ambassader. Detta är särskilt angeläget i ljuset av att fackliga rättigheter i många länder kriminaliseras och är förenat med livsfara. Världsfacket, ITUC, visar i sina rapporter att mänskliga rättigheter är på tillbakagång. Därför är det extra viktigt att länder som Sverige står upp och är en motkraft mot protektionism, nationalism och populism. Inte minst inom EU där allt fler medlemsländer utvecklar en politik byggd på intolerans och diskriminering.

Ojämlikhet är inte bara orättvist och ett hinder för ekonomisk utveckling – det skapar också grogrund för spänningar och konflikt. Ökad jämlikhet är en prioritet i Sveriges utrikespolitik – internationella problem kräver internationella lösningar”- Ann Linde

Sverige fortsätter driva på Global Deal, nu placerat inom OECD tillsammans med ILO. LOs engagemang för Global Deal bygger på erfarenheten av att social dialog genom kollektivavtal är ett effektivt sätt för arbetare att få inflytande och positiv löneutväxling. Det är därför bra att Sverige enligt utrikesminister Linde avser att fortsätta sitt åtagande att utveckla Global Deal. Det krävs att takten i arbetet ökar, fler aktörer och arbetsgivareorganisationer behöver ansluta för att styrkan i initiativet ska växa och ge full effekt. LO är fortsatt dedikerade till att bidra i det arbetet.

När mänskliga rättigheter kränks och människors möjligheter till försörjning och självbestämmande begränsas uppstår konflikter, diskriminering och oro. Detta manifesteras kanske tydligast just nu i Palestina och därför är Sveriges fortsatta stöd viktigare än någonsin. Mängder av palestinska arbetare passerar in till Israel varje dag för att arbeta, dessa de mest utsatta av arbetare måste ges fortsatt stöd till drägliga villkor. Därför är det av stor betydelse att Sveriges ambition i biståndspolitiken inte minskar. När konservativa och nationalistiska partier vill strypa biståndet måste anständighet och effektivitet gå före. För LO är det av avgörande betydelse att resurserna till att bedriva internationell fackligt utvecklingsarbete inte reduceras. Att stödja människor till arbete och egen försörjning är grundläggande för fred och utveckling.

Utrikesdeklarationen som utgör regeringens mål och prioriteringar för utrikespolitiken ger löfte om att Sverige, som ett relativt litet land kan bibehålla rollen och fortsätta vara en makt att räkna med i demokratiutvecklingen. För LO är det väsentligt att ambitionen omvandlas till verklighet och praktisk handling. LO och medlemsförbunden arbetar för en värld där fria och demokratiska fackliga organisationer får växa sig starka och verka fritt. För att det ska vara möjligt krävs en politik som är till medlemmarnas bästa. Dagens utrikesdeklaration och den följande debatten visar tydligt att det spelar en avgörande roll om vilket parti i Sveriges riksdag som styr. Utrikesminister Ann Linde visar att hon har valt sida för arbetare runt om i världen och i Sverige. För en feministisk utrikespolitik mot diskriminering, intolerans och nationalism.

4 svar på ”Ökad jämlikhet och fackliga rättigheter prioriterat i regeringens utrikesdeklaration 2020”

 1. Keth Thapper skriver:

  Mycket bra, Oscar!
  Bra att du dammade av LOs gamla krav
  på att utse arbetsmarknadsråd
  vid ambassaderna igen.

  1. Oscar Ernerot skriver:

   Tack, Keth! Nästa arbetsmarknadsråd kommer att utses i Genève när Sverige tar över den nordiska styrelseplatsen i ILO. Fast det behövs fler som kan arbetsmarknadsfrågor runt om på ambassaderna. Vi driver frågan vidare.

 2. Jonsson skriver:

  Då tycker jag att handelspolitiken ska dras in under den politiken också

  1. Oscar Ernerot skriver:

   Regeringen har nyligen lanserat sin plattform för internationellt hållbart företagande, där är det tydligt att fackliga rättigheter ska ligga till grund för handelspolitiken. Det behöver också omsättas i verklig handling.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading