Till lo.se Sök Meny
Global Deal – ett sätt att minska de ekonomiska effekterna av pandemin

Global Deal – ett sätt att minska de ekonomiska effekterna av pandemin

Just nu pågår den största hälsokrisen i modern tid. Covid-19 pandemin är inte bara ett hot mot människors hälsa – de ekonomiska konsekvenserna med skenande arbetslöshet, konkurser och inbromsad ekonomisk utveckling hotar den globala tillväxten på ett oroväckande sätt.  De ekonomiska effekterna av virusets spridning riskerar att skapa större negativa hälsoeffekter än vad själva pandemin orsakar.

LO är värd för ett seminarium om hur parterna på arbetsmarknaden tillsammans med regeringar kan mildra de negativa effekterna av en hälso-  och ekonomisk chock. Vägen går genom samarbete och solidaritet och att använda välfungerande metoder för jämlikhet och hållbar ekonomisk utveckling. Ett sådant verktyg är Global Deal.

De senaste årens globalisering har möjliggjort att en miljard människor har kunnat ta sig ur ekonomisk fattigdom – globalt sett. Genom att mer eller mindre tvärnita den globala ekonomin i ett försök att mildra pandemins spridning riskerar nu många att falla tillbaka i fattigdom.

Utvecklingsekonomier, som länder i södra Afrika, riskerar att gå in i recession och därmed radera ut den ekonomiska tillväxt som har utvecklats under de senare åren. I exempelvis Etiopien hävdar FN att den nu pågående nedstängningen av samhället troligtvis kommer att kräva fler offer än själva pandemin. Ett scenario som potentiellt kan ske i stora delar av världen.

Den globala fackföreningsrörelsen med ITUC i spetsen kräver omedelbara åtgärder för att jobb ska kunna räddas och att återstarten av ekonomier skall ske så snabbt som möjligt.

Sverige spelar en viktig internationell roll genom att driva frågor om ekonomisk jämlikhet och jämställdhet, bland annat genom den feministiska utrikespolitiken. Det är nu hög tid att växla upp och stärka rollen som pådrivare för internationell solidaritet inte minst genom att öka aktiviteten att bidra till hållbara lösningar som respekterar arbetares rättigheter.

Ett lands eller regions motståndskraft mot globala kriser avgörs av hur väl förberedda och utarbetade deras system är. I spåren av covid-19 går det redan nu att se att de nordiska länderna med goda välfärdssystem och den välutvecklade partsautonomin har större motståndskraft mot den pågående krisen än andra länder när det gäller de ekonomiska konsekvenserna.

LO anser att det mest effektiva sättet att reglera arbetsmarknader och finna långsiktiga hållbara ekonomiska lösningar görs genom förhandlingar som gynnar både arbetstagare och arbetsgivare – både på den nationella liksom den internationella arbetsmarknaden. Detta är motiveringen till att LO har anslutit sig till Global Deal och är drivande i att fler skall göra detsamma – inte minst arbetsgivarorganisationer.

LO anser vidare för att förhandlingar och social dialog ska utvecklas och skapa verklig förändring krävs ökad kompetens och kapacitet hos fackligt förtroendevalda och företagens representanter. Därför bör det utvecklas ett internationellt program vid ILOs träningscenter i Turin med syfte att utbilda och utveckla den social dialogen i Global Deals anda.

En tydlig ambition bör också vara att avpolitisera Global Deal och reda ut felaktiga uppfattningar om dess innehåll – många gånger från arbetsgivarorganisationer. Dessa antagande som förs fram bygger på oriktigheter och misstolkningar som tyvärr har försvårat processen för exempelvis den internationella arbetsgivarorganisationen IOE att ansluta sig. För att vara tydlig: Global Deal skall inte ersätta eller försvaga ILOs verksamhet, tvärtom ska det fungera som ett verktyg för att förverkliga ILOs ambitioner om social dialog. Global Deal tvingar inte heller arbetsgivare att teckna globala ramavtal.

Global Deal är ett svenskt initiativ med OECD som värd. Nyligen anslöt sig IKEA till initiativet och allt fler arbetsgivare, länder och fackföreningar ser värdet av internationellt samarbete. Det är därför angeläget att Sverige inte drar ner ambitionsnivån för Global Deal utan nu är rätt tid att istället öka resurserna och utöka samarbetet med ILO.

När krisen är över och ekonomin återstartar kommer förutsättningarna att se olika ut runt om i världen. För att minska risken att utvecklingsekonomierna drabbas ännu hårdare krävs att länder som Sverige kombinerar sina egna nationella åtgärder med insatser med internationellt samarbete som stärker länders ekonomi och motståndskraft –  Global Deal kan ge förutsättningar för det samarbetet och därför bör Sverige fortsätta sin ambitiösa politik för jämlikhet och mot fattigdom – där är Global Deal en del av lösningen.

LO genomför den 26 maj ett webbinarium om Global Deal.

2 svar på ”Global Deal – ett sätt att minska de ekonomiska effekterna av pandemin”

  1. Jonsson skriver:

    hur ser agendan ut och vilka deltar?

    1. Oscar Ernerot skriver:

      LOs ordförande deltar tillsammans med minister Anna Hallberg, anmälan finns här:: https://response.questback.com/enact/upvdvkzulc

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading