Till lo.se Sök Meny
Samhällsuppdraget – fortsättningen på det fackliga löftet

Samhällsuppdraget – fortsättningen på det fackliga löftet

Alla anställda säljer sitt arbete på en marknad. De flesta av oss har inget val. Vi måste försörja oss. Den fackliga organisationen vilar på en kärnfråga som tvingar oss till sammanhållning: Hur förhindrar vi att arbetet säljs för billigt? Hur förhindrar vi konkurrens mellan medlemmarna?

Svaret är det fackliga löftet: Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin, under några omständigheter, arbeta för lägre lön eller sämre villkor än det vi lovar varandra.

För att förhindra underbudskonkurrens har fackföreningsrörelsen rest fem skyddsvärn: full sysselsättning, aktiv arbetsmarknadspolitik, A-kassa, anställningsskydd och rikstäckande kollektivavtal.

Arbetet med att stärka och skydda värnen på arbetsmarknaden är kärnan i det fackliga uppdraget. Men arbetet slutar inte där.

Ett nytt studiematerial tar vid där det fackliga uppdraget slutade. Det handlar om fackets andra viktiga uppgift – samhällsuppdraget. Det handlar om att ”bädda” in samhället och skapa förutsättningar för framgång i det fackliga uppdraget. Det handlar om hur vi kan få våra handslag att hålla samman.

I det fackliga uppdraget finns en tydlig motpart – arbetsgivaren. I samhällsuppdraget är aktörerna flera och motsättningarna kan upplevas som tvetydiga. Samhällsuppdraget handlar om att ge politisk röst till kamraterna på arbetsplatsen – även utanför arbetsplatsen.

Även i samhällsuppdraget reser vi fem värn för att skydda sammanhållningen i samhället: delaktighet, fördelning, ordning & reda, ett levande civilsamhälle och demokrati. Precis som i det fackliga löftet binds vi samman av ett samhällslöfte:

Vi lovar och försäkrar
att aldrig någonsin
under några omständigheter
ge upp i striden om samhällsvärnen

Vi lovar varandra detta
i en djup insikt om att vi är beroende av varandra
ty ingen kan överleva ensam.
Endast genom samhällsvärnen vinner vi verklig frihet.

Samhällsuppdraget är också en strävan efter att lösa samhällets problem gemensamt. Det är en insikt om behovet av att hitta ett sätt att leva med motståndaren. Det handlar om förhandling och kompromiss. Men även om att skapa förutsättningar för människor att bli sina ”bästa jag”.

På LOs hemsida är boken Samhällsuppdraget tillgänglig i PDF-format.

Men för dig som anordnar studier inom ramen för LO, ABF eller ett LO-förbund finns boken (i tryckt format med hård rygg) även att beställa direkt hos förlaget till självkostnadspris. Uppge studiesyfte så kostar boken 100 kr/st mot faktura.

På LOs hemsida kommer även material som kan vara användbart för dig som arrangerar kurser att finnas tillgängligt. Men också du som på egen hand vill fördjupa dina kunskaper kan förhoppningsvis ha nytta materialet. Tillgängligt redan nu finns ett antal utbildningsfilmer. Inom kort kommer även en pod på samhällsuppdragets olika teman att publiceras i samarbete med ETC.

För dig som vill följa samhällsuppdraget på nära håll – och kanske fortsätta diskussionerna på olika tema – rekommenderas samhällsuppdraget på Facebook.

Välkommen till Samhällsuppdraget!

2 svar på ”Samhällsuppdraget – fortsättningen på det fackliga löftet”

  1. Bo Jonsson skriver:

    Bra och ännu bättre är det om du kan tala om detta med de ungdomar som sett fram mot jobb i fjällen och att HR näringens arbetsgivare låtsas representera deras intressea av att jobba och ställa dom mot fackets varsel. Vänd er till fackets medlemmar i en diskussion. Ordnar facket i orter som är beroende av vintersport en diskussion med ungdomar och fackets roll?

    1. Claes-Mikael Ståhl skriver:

      Hej Bo, tack för din positiva återkoppling! Tanken är som sagt att materialet ska användas i fackliga utbildningar – inte minst för ungdomar. Vad gäller facklig närvaro /utbildning i orter vet jag inte hur det blir i år. Covid-19 sätter sina spår på många sätt. Hör gärna av dig för ett fortsatt samtal. Kanske vill du arrangera en studiecirkel kring samhällsuppdraget? Med vänlig hälsning! Claes-Mikael

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading