Till lo.se Sök Meny
Covid-19 ökar ojämlikheten

Covid-19 ökar ojämlikheten

På Internationella dagen för mänskliga rättigheter

Vi vet alla av bitter erfarenhet att den globala pandemin som vi är i just nu har haft en förödande effekt på människors liv och hälsa runt om i världen. Vi vet också att många har förlorat sina jobb och sin inkomst.

I en ny rapport från ILO visar det sig att löneutvecklingen dessutom har fallit eller avstannat  för många arbetare runt om i världen under de första sex månaderna 2020. Enligt rapporten är detta ett direkt resultat av COVID-19, som kommer att fortsätta att öka så länge pandemin och krisen är kvar. ILO visar också att det kommer ta långtid att återhämta förlorade lönenivåer och att kompensera arbetares andel av företagens vinster långt efter att pandemin har försvunnit.

Pandemin ökar på den ekonomiska ojämlikheten mellan och inom länder. Olika grupper drabbas också olika hårt av krisen. Rapporten visar att det främst är  kvinnor och låginkomsttagare som har drabbats hårdast av sänkta löner och arbetslöshet.

Redan innan pandemin slog till tjänade hundratals miljoner arbetare mindre än de lägsta lönerna i sina länder, krisen har gjort denna situation ännu värre. Där fackföreningar är svaga och det saknas struktur för social dialog, kollektiva förhandlingar och grundläggande rättigheter i arbetslivet, där har också krisen slagit till hårdast. Länder som har kunnat motverka krisen genom stimulanser för jobb och ekonomiskt skydd vid arbetslöshet har hittills klarat sig bättre.

Även i regioner som har kunnat stå emot krisens negativa effekter kan man trots allt se hur grupper drabbas olika. Inom EU kan man se att kvinnors löner minskat med 8,1 procent jämfört med 5,4 procent för män, om inga insatser för att stödja ekonomin gjorts. De grupper på den globala arbetsmarknaden som innan krisen var mest utsatta, hemarbetande kvinnor, lågutbildade med låg lön och arbetare i den informella sektorn är de som har drabbats värst.

Rapporten visar också att behovet av system för att garantera minimumlöner är en förutsättning för att kunna motverka och hantera liknande kriser i framtiden. Den nordiska och svenska lönemodellen visar sig vara en av dem som står emot mest effektiv. Starka fackföreningar som förhandlar fram löner och villkor genom kollektivavtal är den modell som ger minst negativa effekter.

Av ILOs 187 medlemsländer har 90 procent någon from av minimilöns system som garantera en lägsta inkomst. Trots det har ILO tidigare visat att ca 266 miljoner eller 15 procent av världens löntagare tjänar mindre än den satta lägsta löner. Skälet är oftast diskriminering eller avsaknad av möjligheten genom fackföreningar kräva sin rätt till lön. För att snabba på förbättringen i utvecklingsekonomierna mot högre löner krävs främst att den informella ekonomin och korruptionen bekämpas. Samtidigt som grundläggande fackliga rättigheter stärks.

Rapporten visar en dyster bild av den globala arbetsmarknaden, miljontals arbetare kommer drabbas av pandemins katastrofala följdverkningar med arbetslöshet och förlorad inkomst. Återigen visar det sig att den globala solidariteten är avgörande för människors överlevnad. Globala fonder med ekonomiskt stöd i det akuta nödläget är nödvändigt men samtidigt måste motståndskraftiga samhällen byggas upp  långsiktigt utifrån var och ens förutsättningar.

Nyligen antogs LOs nya internationella strategi, som möter många av de utmaningar som ILOs nya rapport visar. LO driver bland annat internationellt solidaritetsarbete för att stärka kvinnors roll på arbetsmarknaden, stärka rätten att förhandla kollektivt och  genom utvecklingsarbete stärka fackligaorganisationer runt om i världen.

Ett samlat LO tar tydlig ställning för att behovet av facklig solidaritet är viktigare än någonsin, för att bekämpa den globala ojämställdheten och ojämlikheten. – Idag på internationella dagen för mänskliga rättigheter är det tydligt att dessa rättigheter är viktigare än någonsin att försvara.

Ett svar på ”Covid-19 ökar ojämlikheten”

  1. Marianne Modig skriver:

    Genom att öka lönerna för dem som har låga inkomster/höja upp dem och på så vis jämföra med andra löntagare av dem som har höga inkomster och göra det jämställdigare för alla olika arbetsområden på så vis.
    Det skulle förbättra ojämlikheten.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading