Till lo.se Sök Meny
Internationell strategi för facklig utrikespolitik

Internationell strategi för facklig utrikespolitik

Utrikesminister Ann Linde ställer sig bakom LOs önskan om satsningar på fackliga rättigheter i utrikespolitiken. När LO presenterade sin nya internationella strategi häromdagen  presenterade minister Linde en nyhet om att samtliga inom UD, i Sverige och utomlands, ska utbildas i fackliga rättigheter som en del i regeringens demokratisatsning.

För LO är det en stor framgång att Sveriges utrikespolitik utökas till att se fackliga rättigheter som grundläggande för att driva på för demokrati, jämlikhet och jämställdhet. LO står med kraft bakom regeringens satsning på den feministiska utrikespolitiken, när den nu utvecklas att också tydligt omfatta fackliga rättigheter är medlemmarna i LOs förbund att gratulera.

I LOs nyligen antagna strategi är utgångspunkten och fokus medlemmarna i LO-förbunden. Svenska arbetare är nära sammankopplade med arbetare på den globala arbetsmarknaden, nu mer än någonsin. När arbetare runt om i världen tvingas jobba utan anständiga villkor, i farliga arbeten och förvägras rätten att gå med i en facklig organisation är det ett hot som drabbar alla arbetare var de än finns. För att möta dessa hot krävs internationellt samarbete.

Nationsgränserna spelar allt mindre roll på den globala arbetsmarknaden, företagens komplicerade leverantörskedjor ställer krav på att den moderna fackföreningsrörelsen möter de hot och utmaningar som arbetare ställs inför. Företagens strategier har lett till att mer av verksamheten utlokaliserats till leverantörer i en oändlig kedja. Anställningstrygghet, arbetares villkor pressas och utmanas av företagens ständiga jakt på nya marknader, lägre kostnader och högre avkastning. Det resulterar i social dumping, att arbetare ställs mot arbetare och tvingas att konkurrera med varandra. När solidariteten utmanas och sätts på prov, innebär det stora utmaningar för fackföreningarna och krav på en socialt hållbar globalisering.    

Globaliseringen driver samtidigt på den ekonomiska utvecklingen. Världshandeln växer och utvecklingsländer står för mer än hälften av den globala ekonomiska tillväxten, vilket lyfter människor ur fattigdom. Globaliseringen riskerar också att leda till en ohållbar exploatering av naturresurser, ökade miljöproblem som samtidigt också ger växande klyftor mellan fattiga och rika, vilket påskyndas av att företag och deras verksamhet flyttar till länder med låga löner och dåliga arbetsvillkor.

Globaliseringens negativa effekter genom snedvriden ekonomisk fördelning riskerar att leda till ökad politisk och ekonomisk polarisering där tidigare traditionella arbeten med goda villkor riskerar att förloras och ersättas med otryggare anställningar. Fördelningen av globaliseringens ekonomiska vinster är skev utifrån löntagarnas perspektiv, vilket visas sedan decennier tillbaka med en sjunkande löneandel i ekonomin till förmån för en ökad kapitalandel. Fackets ursprung som demokratirörelse fyller en självklar roll i arbetet att få till en mer jämlik fördelning av makt och vinster som uppstår i globaliseringens spår.

Utrikesministerns besked häromdagen om att öka samarbetet och resurserna för fackligarättigheter är därför avgörande för att uppnå mer demokratiska och jämlika samhällen. LOs nya strategi kommer vara väsentlig för att förverkliga dessa ambitioner. LO står redo att bidra till Lindes initiativ genom det internationella arbetet som sedan många år redan bedrivs. Samtidigt är LO redo att utveckla nya arbetssätt för att stödja fackliga kamrater runt om i världen.

Den fackliga rörelsen startades som en internationell rörelse grundad på gränslös solidaritet.  I spåren av pandemin och när hoten och riskerna ökar och riktas mot människor endast för att de kräver sina grundläggande rättigheter är den solidariteten viktigare än någonsin.

2 svar på ”Internationell strategi för facklig utrikespolitik”

  1. Sven Samuelsson skriver:

    Äntligen var det en minister som kom på något vettigt och behövligt att introducera, föra ut och förhoppningsvis driva igenom! ! ! !
    Heja på! Mera sådant!!! Ge DIG inte!!!

  2. Kjell-Åke Johansson skriver:

    Mina 35 år på Tetra Pak och 24 år på heltid tycke jag detta fortfarande är viktigt. Har varit med på många träffar både i Sverige och utrikes. Mycket bra att facket fortsätter att utveckla denna del av detta viktiga uppdrag också internationellt.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading