Till lo.se Sök Meny
Utrikesdeklaration – För demokrati och fackliga rättigheter

Utrikesdeklaration – För demokrati och fackliga rättigheter

Regeringens utrikespolitik för 2021 är bra för LOs medlemmar. Idag när utrikesministern presenterade regeringens prioriteringar för utrikespolitiken är det tydligt att Sverige kommer att göra skillnad för människor runt om i världen.

Ett viktigt besked för jämlikheten och demokratin i världen är att Sverige står kvar vid att en procent av Sveriges BNP ska gå till internationellt bistånd. Det är ett välkommet besked att Sverige fortsätter stå upp för den internationella solidariteten för att driva på för demokrati, för folkrätten och mot fattigdom.

För LOs medlemmar och fackföreningsrörelsen är deklarationen tydlig för att öka kunskapen bland Sveriges utlandspersonal i fackliga frågor. Det är en förutsättning för att LOs systerorganisationer runt om i välden ska kunna växa och utvecklas. Samtidigt lovar regeringen att fortsätta sitt stöd till Global Deal för att främja social dialog som ett sätt att driva på demokratin.

Den feministiska utrikespolitiken ligger fast och ökar. Det är bra nyheter för arbetare runt om i världen. Allt fler länder följer efter Sverige och ökar fokus på jämställdhet i sin nationella politik, vilket gynnar arbetare som inte sällan är de som är mest utsatta på arbetsmarknaderna. Fokus för regeringen är att stärka kvinnor och flickors rättigheter, ekonomiskt, socialt och fritt från våld.

Deklarationen ger besked om att EUs handelsavtal ska innehålla kapitel om hållbarhet. I praktiken betyder det att respekten för fackliga rättigheter ska väga lika tungt som de ekonomiska intressena. Avtalen ska också vara en förutsättning för omställning och gröna jobb.

LO driver på för att Agenda 2030 ska förverkligas både i Sverige och internationellt. Det är ett bra besked att Sverige ska vara ledande i detta arbete. Samtidigt krävs det än större fokus på mål 8 i agendan för att stärka fackliga rättigheter och en hållbar ekonomi.

Hoten mot demokratin runt om i världen är på riktigt; därför är regeringens initiativ ”Drive for Democracy” rätt och viktig. Det blir inte minst tydligt i de prioriteringar som görs i de länder där det råder konflikter. Det blir tydligt i beskedet om att fortsätta kampen för demokrati och respekt för folkrätten i bl. Venezuela och Jemen. Om inte ett snabbt slut på konflikterna kommer på plats riskerar dom att utvecklas till humanitära katastrofer av historiska mått.

Det finns åter möjlighet att hitta nya arbetssätt för att skapa gemensam fred mellan Israel och Palestina. LO har under många år arbetat med båda ländernas fackliga organisationer och ser nu en möjlighet att arbetare i Palestina och Israel ska ges trygghet och ett anständigt arbetsliv.

LOs krav om demokrati i Belarus och Myanmar delas av regeringen. Det krävs att regeringen agerar än mer genom EU för att demokratiförsvarare och fackligt aktiva ska garanteras säkerhet i både Belarus och Myanmar.

Den politiska debatten om utrikespolitiken i Sverige brukar präglas av en relativ samsyn, men nu märks den politiska polariseringen även här. Det står mellan minskat bistånd, minskat stöd till civilsamhället och en mer protektionistisk politik. LO ger sitt stöd till att Sverige ska fortsätta vara en viktig kraft i den internationella politiken. Det är en förutsättning för at reglera globaliseringen så att Sverige kan bidra till demokrati och att alla arbetare garanteras anständiga arbetsvillkor, var de än arbetar i världen. Politik gör skillnad.

Ett svar på ”Utrikesdeklaration – För demokrati och fackliga rättigheter”

  1. Else-Marie Vikström skriver:

    Kampen för mänskliga rättigheter dvs ta hem svenska medborgare, kvinnor och barn från Syrien, så att barnen slipper svälta och får återförenas med sina mor och far föräldrar. Kvinnorna kan ställas till ansvar, men straffa inte barnen !

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading