Till lo.se Sök Meny
Finansministerns sparnit lagar inga tänder!

Finansministerns sparnit lagar inga tänder!

LO har varit pådrivande för att tillsätta Veronica Palms tandvårdsutredning som idag överlämnas till socialministern (läs mer här!). De förslag som utredningen presenterar på DN-debatt är visserligen välkomna steg i rätt riktning. Men de räcker inte. Den politiska ambitionsnivån måste höjas rejält.

Att tro att man ordentligt kan minska ojämlikheten i tandhälsa och samtidigt hålla sig inom befintliga budgetramar är i bästa fall naivt. Visst är många av resonemangen i DN-artikeln rimliga. Men det räcker inte med att, som utredningen föreslår, nöja sig med att enbart omfördela resurserna mellan olika grupper.

Vad som behövs är en konkret reformplan där tandvården steg för steg integreras i hälso- och sjukvården. Detta reformarbete kräver att den sparnit som allt för mycket styrt Veronica Palms utredningsarbete överges. Framför allt måste högkostnadsskyddet förbättras på ett mer genomgripande sätt.

Dagens ”självrisk” på 3000 kr/år är en allt för hög tröskel för dem som har knappa ekonomiska resurser. Detta gör att klasstillhörigheten idag i allt för hög utsträckning avspeglas i vår tandhälsa. Skillnaderna riskerar dessutom, precis som utredningen konstaterar, att öka i takt med att ojämlikheten i samhället ökar.

Palm har räknat ut att ”ett statligt högkostnadsskydd i nivå med övrig hälso- och sjukvård (i dag 1.150 kronor) skulle kräva att staten lägger ytterligare mellan 6 och 7 miljarder kronor per år på tandvårdssubventioner, utan hänsyn till dynamiska effekter”. Alltså inte ens hälften av vad RUT- och ROT-avdragen kostar statskassan (läs mer här!).

Dessa siffror kan dessutom jämföras med sänkningen av skattekvoten (skatternas andel av BNP) sedan millennieskiftet. Denna summa landar på ca 300 miljarder/år enligt regeringens jämlikhetsutredare Per Molander (se SOU 2020:46). Vad det ytterst handlar om är alltså om den politiska viljan finns hos regering och riksdag. Symbolpolitik duger inte. Palm har visat vad det kostar att skapa en rimligare och mer jämlik tandvård. Nu är det upp till politikerna, inte minst regeringen och den socialdemokratiska partiledningen, att ta upp den kastade handsken.

Utgångspunkten för en reformering av tandvårdssystemet bör, precis som Palm skriver, vara att tänderna faktiskt är en del av kroppen. Det handlar ytterst om att skapa villkor som gör att kostnaderna för tandvård blir överkomliga för alla medborgare och att tandvården på ett bättre sätt än i dag integreras i hälso- och sjukvården.

Men vi får inte glömma bort att tandvården är en relativt oreglerad marknad med många vinstdrivande aktörer och hög lönsamhet. Palms utredning visar exempelvis att rörelse­marginalen år 2019 för privata tandvårdsföretag låg på 12,7 procent, vilket kan jämföras med 5,6 procent för de privata företagen inom primärvården och 3,7 procent för privata assistansbolag.

När högkostnadsskyddet förstärks är det därför viktigt att skapa ekonomiska incitament som inte är kostnadsdrivande och att samtidigt motverka att vinstdrivna aktörer överdebiterar i takt med en ökad subventionsgrad. Den fria prissättningen gör att såväl regioner som privata vårdgivare idag kan välja hur mycket de vill ta betalt av sina patienter. Därför behöver en effektivare kontroll än dagens införas. Tandvårdsmarknaden behöver regleras betydligt hårdare än vad utredningen föreslår. Detta kommer sannolikt att kräva fortsatt utredningsarbete.

För en LO-utredare är det lätt att stödja Palms förslag om att införa en behovsprincip för tandvården, i likhet med den som idag finns inskriven i Hälso- och sjukvårdslagen. Att besöka tandvården borde egentligen inte vara dyrare än att besöka en vårdcentral. Men ska en jämlik tandhälsa bli verklighet måste den kortsiktiga och dumsnåla sparnit som satt ramarna för Veronica Palms utredning överges. Socialdemokratin måste våga spänna sin socialreformistiska båge och sikta in sig på de mekanismer som skapar en ojämlik tandhälsa.

Nu återstår för min del att vässa tänderna och göra min fackliga utredarborr redo för en rejäl detaljgranskning av förslagen i Veronica Palms utredning i den kommande remissrundan. Räkna med att jag och LO återkomer i frågan!

9 svar på ”Finansministerns sparnit lagar inga tänder!”

 1. Johnny Wilenstrand skriver:

  Hej!
  Inte ens i Goda Stats-Finansiella tider gynnas den enkla medborgaren på något sätt. De är bara till för att mjölkas i Sin och hålla”Budgeten i balans”. Med grädden åt de redan gott ställda. Och så förklaras det för den enkla medborgaren med att ”Pengar är inte allt” eller ”Pengar köper inte lycka”. Lätt för de som har i överflöd att säga.
  Mvh Johnny.

 2. Mats Afferlund skriver:

  Bra här vart jag bor finns det ej tandvård

 3. Ulf Björk. skriver:

  Finansminstern måste ta allvarligt på frågan om att tänderna måste jämföras med kroppen.Anledningen är enkel eftersom dåliga tänder medför att sjukdomarna ökar och kostnaderna för att behandla dessa sjukdomar hamnar på sjukvården vilket inte är speciellt smart.Har pratat med 2 tandvårdschefer som intygar att något måste göras.Kostnaden är enligt en av dem ca 35 miljarder totalt per år om man ser hela kostnaden och fri tandvård.

 4. Ingrid Johansson skriver:

  Tack, jag välkomnar din granskning. I vår lokaltidning NSD medverkade jag i en diskussion just ang den ojämlika tandvården. Där blev dock rubriken så fel. Jag menafe inte att man skulle ta bort den fria tandvården gör barn och unga. Jag tyckte däremot att tidigare ålder på 21 år hade räckt. Det är min generation som är förlorarna. Maxbeloppet innan rabattgränsen på 3000kr är mycket för dem med dålig pension och det är även vi som hade föräldrar med protes.

 5. Werner Poggel skriver:

  Utredningar kommer och går men leder sällan till någonting,vi har väntad såååå länge, Tandvårdsbidrag höjdes men äts upp direkt av tandhygienist undersökning.
  Sedan kostar det och då bör man inte vara Pensionär. Säkrast är nog att vänta till man fyller 85 då lär det vara gratis

 6. Lars Petersson skriver:

  Håller helt med.

 7. claes bergqvist skriver:

  ” Bara du låter bli bedövningen så den verkliga smärtan för alla som genom åren fått avstå eller i bästa fall lånat och levt barskrapad en tid kommer upp”
  Det är obegripligt att vi ännu inte fått integrerat tandvården i den vanliga sjukvården, speciellt nu när vi vet att tandohälsa och hjärtsjukdom också hör ihop. Det är precis sådana här förslag som när det gäller alla medborgare som borde prioriteras. bl. a.

 8. Gertie Gladnikoff skriver:

  Viktiga krav från LO! Det anstår inte en välfärdsstat att ”glömma” att även munnen är en del av kroppen.

 9. Agneta Hedberg skriver:

  Hela tandvårdssystemet måste ändras. Tänderna är en del av kroppen och många sjukdomar hör samman med tandstatus. Vi har inkompetenta, korrupta politiker som inte vill ändra på detta och därför förtjänar de inte våra röster. Däremot går det utmärkt med RUT- och ROT-avdrag, som enligt Riksrevisonen är tveksamma åtgärder. Man skäms över dessa korkade politiker som inte ser till t ex pensionärernas bästa, där många ”fattigpensionärer” inte har råd att gå till tandläkaren, köpa medicin eller skaffa glasögon. Detta trots att de flesta jobbat i 40-50 år och betalat skatt. Sedan kommer man i valtider och tror att man ska rösta på dem. Jag blir ursinnig på dessa politiker, skumraskfigurer, som bara ser till sig själva och höjer sina löner med 1400-1500 kr trots att man gjort ett urdåligt jobb och bidragit till att ta livet av ca 13000 människor i Sverige hittills. Tyvärr har inte facket heller krävt ordentligt att pensionerna måste höjas. Politikerna har dessutom mage att stjäla pengar som egentligen skulle gå direkt till pensioner i stället för statskassan. Hoppas verkligen att dessa fruktansvärt inkompetenta och narcissistiska politiker försvinner, vi behöver inte 345 ledamöter i riksdagen. De verkar ju inte göra för mycket. Skulle vanligt folk sköta sitt jobb som politikerna gör skulle de bli avskedade på stört.
  Jag vill att beslutande folkomröstningar och tjänstemannaansvar införs, för att minska politikernas makt och vi får en demokrati, som i Schweiz.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading