Till lo.se Sök Meny
Välkomna steg i rätt riktning!

Välkomna steg i rätt riktning!

Det är bra att regeringen nu lägger fram fler förslag utifrån Claes Janssons utredning (SOU 2020:6 och SOU 2020:26) och att man dessutom i regleringsbrevet klargör för Försäkringskassan att kvantitativa sjukpenningmål inte får påverka myndighetens bedömning av rätten till sjukpenning (läs mer här!). Avgörande för hur dessa förändringar påverkar LO-förbundens medlemmar och andra försäkrade är ju i slutändan hur Försäkringskassan väljer att tolka besluten och tillämpa lagstiftningen.

Därför är det viktigt att regering och riksdag nu är tydliga med att det vi ser är en rejäl kursändring i riktning mot en tryggare sjukförsäkring och att arbetsförmågeprövningen mot en fiktiv arbetsmarknad upphör. Det är också viktigt att det av propositionen tydligt framgår att Claes Janssons utredning ska ses som förarbete till den nya lagstiftningen och att Försäkringskassans tillämpning av lagen sker i överenstämmelse med det utredaren faktiskt föreslagit.

Förverkligas de intentioner som socialförsäkringsministern senast gett uttryck för i media tas viktiga steg i rätt riktning. Framför allt ökar rättssäkerheten och förutsebarheten för den försäkrade och vikten av rehabiliteringsinsatser i rätt tid betonas tydligare. Eftersom lagstiftningsförändringarna enligt uppgifter i media inte kommer på plats förrän om 1,5 år (september 2022) måste de tillfälliga pandemiundantagen, vid ”rehabiliteringskedjans” 180-dagarsgräns, förlängas tills den nya lagstiftningen införts. Fler steg än de som tas nu måste sedan tas för att vi varaktigt ska få en trygg och hållbar sjukförsäkring. 

LO vill gå längre än det utredningsförslag som nu läggs till grund för lagstiftningsförändringar och att arbetsförmågeprövningen tydligare ska göras mot ett normalt förekommande och faktiskt existerande arbete. Det handlar också om att sjukförsäkringen måste ta hänsyn till att våra individuella förutsättningar och omställningsförmågor varierar beroende på vem vi är och var i livet vi befinner oss (läs mer om begreppet ”försäkrad i befintligt skick”). Vi behöver dessutom stärka det förebyggande arbetsmiljöarbetet och arbetsgivarna måste få tydligare krav, drivkrafter och verktyg för att motverka att ohälsa uppstår och när den ändå gör det bättre underlätta återgången i arbete.

Men det stannar faktiskt inte där. Vi måste bygga upp en tryggare sjukförsäkring från grunden. Även försäkringsskyddet för dem med tidsbegränsade osäkra anställningar behöver stärkas (se SOU 2020:26), den skadliga sjuknärvaron måste minska genom att vi permanent avskaffar karensavdraget för alla (se aktuellt remissyttrande från LO) och vi måste förhindra att enskilda försäkrade faller mellan Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens stolar.

Vi behöver också långsiktigt stärka sjukförsäkringens legitimitet genom att höja inkomsttaket, så att åtminstone 80 procent av löntagarna får 80 procent i ersättning när de blir så sjuka att de inte kan arbeta. Som sagt, mycket återstår att göra. Detta var endast ett litet axplock av viktiga framtida reformförslag.

Med de senaste beskedet från regeringen kan vi konstatera att politiken nu tar viktiga steg i rätt riktning. LO välkomnar därför dagens regeringsbeslut och ser detta som början på en reformprocess som stärker förtroendet för välfärdsstaten och sjukförsäkringen.

Ingen blir friskare på grund att hen görs försäkringslös och fattig. LO och LO-förbunden ger sig inte förrän vi har en trygg, rättssäker och rimlig sjukförsäkring. Inget annat duger!

6 svar på ”Välkomna steg i rätt riktning!”

 1. Kurt söderberg skriver:

  Inte en dag för tidigt. Viktigt att alla de som har tim- eller korta anställningar tillförsäkras samhällets ekonomiska stöd vid sjukdom. Så länge samhället accepterar korttidsanställningar med ekonomisk otrygghet är detta en av det viktiga delarna för en tryggare sjukförsäkring.

 2. Bo Jonsson skriver:

  Rätt

 3. Johnny Wilenstrand skriver:

  Hej!
  När jag växte upp fick man lära sig att man slog inte någon som redan låg ner. Sen får man ner antalet självmord. Det är inte av feghet många tar livet av sig, de vill bara inte ligga någon till last. Den pålagda skammen dränker dom som kvicksand. Ytterligare en motsägelse. “Kvick”sand sväljer sakta.
  Trevlig Helg J.

 4. Peter Magnusson skriver:

  Allt hänger på hur majoriteten i riksdagen anser (M/KD/SD och C/L) om det kan bli en fortsättning.
  Jag ser ju att ingen av dom släpper sitt stöd till tidsgränserna plus vill införa en slutlig tidsgräns i sjukförsäkringen.
  Inte förglömma SD och fd Alliansen vill inte höja försäkringsavgiften i arbetsgivaravgiften. Hur ska det gå att förbättra sjukförsäkringen utan att mer pengar tillförs?
  Sen 2007 går ju en stor del av försäkringens pengar till jobbskatteavdraget, avskaffad fastighetsskatt och förmögenhetsskatt, sänkt bolagsskatt, krogmoms plus till rot och rut.

 5. Nollan skriver:

  Ja det bottnar nog sig både modellen och mallar, ,vad fk har för tolkning av svensk grundlag , sjukförsäkringen grund anno 1955.

  Det inte varit rättsäkert sedan 1997… med ökad “galenskap ” genom åren ,alla rapporter pekar på att fk inte fungerat ..
  Beklaglig rättskandal i grunden ,systemshaveri,

  Priset har försäkrade ,fått betala med såväl liv, ekonomi,mer ohälsa under påg.medc vård..
  Oklart rättsläge gäller än för många dumpade.
  Fk brister I grunden I utrednings arbetet osv

  Bonus kassan,nollings kassan, utslängda kassan, sedan kommer nästa problem för drabbade förvaltningsrätterna…

  Vad ska säga
  .. det här har inte varit bra sedan 1997
  Idag 2021…är samma kaos kassa illa…

 6. Svarte petter skriver:

  Vi är försäkrade enligt grundlagen, sjukförsäkringen. Grund 1955…dock fk slarvat
  bort nollat SGI pålöpande band…så grundproblemet ligget i tolkades hos fk AB i grunden, där man inte hittat i datorn ens,, tyvärr verkar det vara mkt svårt att få rättelser, resning ,försutten tid ,när fk havererat!

  Man helt sonika kränkt rättens grund..befintligt skick.. ja sjukskriven ,i aktiv medc behandling lär väl räcka..och vi har ju avstått från löne utrymme gör ha denna rätt tom 65 år..sedan var ju trist med rehab k 2008…ännu ett tok ingrepp i försäkrade liv, helt emot rättens grund..

  Fk AB äventyr sedan 1997- 2021 liknas vid rasbilogins dagar åter… inbyggd motsättning 1995… står i strid med allt…

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading