Till lo.se Sök Meny
Medaljens baksida – OS 2022

Medaljens baksida – OS 2022

Nu inleds Olympiska spelen i Kina. Spännande tävlingar är att vänta med en förhoppning om sportsliga framgångar för Sverige. Men medaljen har en baksida.

Kina är en enpartistat utan fria val där ingen politisk opposition är tillåten. Rättsväsendet och facket är idag underställda kommunistpartiets kontroll. Kommunistpartiets kongress uttalade hösten 2017 en ambition om att utöka sin kontroll över alla delar av samhället. Det har blivit smärtsamt tydligt i Hong Kong. En ny repressiv lagstiftning har införts som har begränsats den fackliga verksamheten så mycket att den fackliga organisationen har tvingats avveckla sin verksamhet. Kränkningarna av mänskliga rättigheter i Kina sker genom godtyckligt gripande av fackföreningsmedlemmar, journalister, akademiker och andra demokratiska aktivister.

I Kina är bara en statsstyrd fackligorganisation tillåten, ACFTU. Fria fackföreningar är inte tillåtna och försök att bilda oberoende fackföreningar har varit sällsynta och kortlivade. De försök som gjorts har regimen hårdhänt slagit i spillror. Arbetarnas missnöje med undermåliga arbetsvillkor och ACFTUs oförmåga att företräda arbetarna har lett till otaliga vilda strejker och andra otillåtna aktioner, vilka samtliga slagits ned av regimen.

Den svenska fackföreningsrörelsen har länge haft ett nära samarbete med de fria facken i Hongkong, vilka även är medlemmar i ITUC. I och med antagandet av de nya säkerhetslagarna som Kina påtvingade Hongkong har Hongkongs demokratiska självständighet krympt men även inskränkt Hongkongbornas och fackens rättigheter. Införandet av dessa lagar innebär en risk för slutet för principen ”ett land, två system”. År 2020 greps ledare för HKCTU av polis efter att ha deltagit i demonstrationerna mot de nya säkerhetslagarna. De fängslade fackliga ledarna anklagades, åtalades och dömdes för uppviglande och förberedelse av terrorhandling i enlighet med de nya säkerhetslagarna.

Kina är medlem av FN organisationen ILO, som reglerar spelreglerna på arbetsmarknaden. Kina har inte ratificerat konventionerna om rätten att organiseras sig och förhandla kollektivt och inte heller konventionerna mot barnarbete och om olika former av slavarbete. Kina är inte ett säkert land för arbetare – ständigt rapporteras om hur människor utnyttjas i Kinesiska företag men också i internationella multinationella företags komplicerade produktionskedjor.

När många av oss nu bänkar oss i tv-sofforna för att heja fram våra svenska idrottare, kommer något att skava, givetvis borde det vara omöjligt för den Internationella Olympiska Kommittén, IOK att placera ett OS i en nation som brister så uppenbart i respekten mot rättsstatens principer och internationella överenskommelser. Det krävs garantier mot kränkningar av rättigheterna för de arbetare som har gjort spelen möjliga samt för journalister och idrottare.

Sport och politik hör ihop, därför är det av största vikt att det i framtiden ställs hårda krav om att ett land som ska arrangera ett evenemang ska respektera demokrati, yttrande frihet och att efterlevande av ILOs kärnkonventioner måste vara ett minimum.  

2 svar på ”Medaljens baksida – OS 2022”

  1. Susanne Simonsson skriver:

    Så viktigt att ta med sig när vi nu ser på OS och självklart gläds åt svenska framgångar men det är en stor mörk sida vi inte får glömma!
    Känner mig besviken på vår regering att de inte tydligare tar avstånd och pratar om detta mer distinkt, vi har ju även svenska medborgare som sitter fängslade för att de tror på demokrati och yttrandefrihet.

  2. Leif Hallensjö skriver:

    Jag håller fullständigt med!

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading