Till lo.se Sök Meny
Bra med nej till direktiv om minimilöner i EU

Bra med nej till direktiv om minimilöner i EU

På nationaldagen gick förhandlingarna om ett EU-direktiv om minimilöner i mål. Direktivet innebär ett hot mot den svenska partsmodellen och reglerar frågor som EU i grunden inte har rätt att reglera. Det lämnas dock ett visst utrymme för anpassningar till modeller som den svenska, där löner enbart regleras i kollektivavtal. Regeringen har klargjort att de rekommenderar riksdagen att rösta nej till direktivet och har angett att de bedömer att det inte behöver genomföras i svensk lag.

LO har tillsammans med de andra parterna på svensk arbetsmarknad under lång tid på olika sätt arbetat för att stoppa ett direktiv om minimilöner. I andra hand har LO försökt få till stånd ett fullständigt undantag från direktivet för de skandinaviska arbetsmarknadsmodellerna.

Lönesättning ligger utanför EU:s kompetens och där EU inte har rätt att lagstifta. Inflytandefrågor, som också regleras i direktivet, kräver dessutom enhällighet. Att EU inte skulle lägga sig i vår arbetsmarknadsmodell var också ett löfte Sverige fick när vi gick med i EU och en väsentlig förutsättning för att LO kunde stödja ett svenskt medlemskap.

Givet att det nu ändå blev ett förslag till direktiv behöver Sverige nu se till att utnyttja allt utrymme som finns för att undvika att ändra något den svenska lönebildningsmodellen. Det är bra att regeringen nu driver den linjen, att Sverige inte ska behöva genomföra direktivets regler.

Ett direktiv som rör lönebildning och kollektivavtal innebär ändå långsiktigt stora risker eftersom det ger EU möjlighet att anta fler regler på dessa områden och eftersom direktivets slutliga innebörd kommer att bestämmas av EU-domstolen. Det riskerar också underminera den svenska partsmodellen genom att minska viljan att organisera sig fackligt och i arbetsgivarorganisationer.

Lönesättning inte är en fråga för politiker, utan en fråga som parterna reglerar och som även fortsatt ska regleras i kollektivavtal. Genom parternas självreglering säkras stabilitet, reallöneutveckling och internationellt sett höga lönegolv samtidigt som det är få konfliktdagar i Sverige om man jämför med andra länder. Den svenska arbetsmarknadsmodellen ses ofta som ett föredöme för andra länder.

LO förstår att det i andra europeiska länder finns ett behov att reglera minimilöner på ett annat sätt. Men när EU vill bidra till det bör det inte söndra de modeller som fungerar väl.

Rådet och Europarlamentet ska nu godkänna överenskommelsen. För rådets del sker det med största sannolikhet den 15 juni på ett Corepermöte där ambassadörerna från länderna sitter. Det kommer sedan att formellt beslutas på ett ministerrådsmöte någon gång under sommaren. Sverige kommer då att rösta nej. Om det röstas igenom ska direktivet därefter genomföras i EU:s medlemsländer.

2 svar på ”Bra med nej till direktiv om minimilöner i EU”

  1. georg carlde skriver:

    den svenska modellens försäkringslösning bör kontrolleras, skiljenämnden är inte godkänd av Eu?????
    se hovrätten Svea HR T 4820-20

  2. Bo Jonsson skriver:

    Orban och Ungern kan stoppa EU men inte SVerige, vad beror skillnaden på. Minimilagstiftningen är emot EUs Lisabon fördrag och inte enligt grundlagen. Däremot kan Ungern och även Polen göra tvärtemot grundlagen. Varför skapa denna förvirring om vad som är rätt och fel.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading