Till lo.se Sök Meny
Utrikespolitik i en ny tid – för fred och demokrati

Utrikespolitik i en ny tid – för fred och demokrati

I ljuset av det nya säkerhetspolitiska läget presenterade regeringen i fredags en ny uppdaterad utrikesdeklaration.

Utrikesminister Ann Linde betonade med stort allvar att Sverige står för nya utrikespolitiska utmaningar. Rysslands brutala anfall mot Ukraina har eskalerat hoten mot de öppna demokratiska staterna i Europa. Som en konsekvens av detta har Sverige valt att tillsammans med Finland ansöka om medlemskap i Nato med en förhoppning om ökad stabilitet och trygghet för svenskarna.

Att ingå i en försvarsallians kan riskera att Sveriges  tidigare roll i utrikespolitiken förändras. För LO- förbundens medlemmar är det av enorm betydelse att Sverige kan kritisera stater som kränker mänskliga rättigheter särskilt när dessa kränkningar rör grundläggande fackliga rättigheter. Utrikesministern underströk att Sveriges roll i utrikespolitiken inte ska tystna, det bör då tolkas som att när även Natoländer kränker överenskomna internationella regler ska Sverige tydligt säga ifrån – det är viktiga och bra besked.

Den globala ekonomin har givit en global arbetsmarknad, där svenska löntagare konkurrerar på en internationell marknad. För att den konkurrensen ska ske på lika villkor krävs att internationella bestämmelser respekteras. Det betyder att Sverige fortsatt måste vara en garant för goda arbetsvillkor – mot barnarbete, tvångsarbete, korruption och andra brott mot mänskliga rättigheter i arbetslivet. Sverige bör vara en drivande kraft för att även Natoländer ska leva upp till detta. USA har endast ratificerat två av ILOs åtta kärnkonventioner, däribland saknas rätten att organisera sig, konvention 87. Ett annat exempel är Turkiet som vid flertalet tillfällen kränkt arbetares rättigheter och anses av ITUC att vara ett av världens värsta länder för arbetare – detta är något Sverige bör påtala.

LO har protesterat tillsammans med många organisationer mot att använda biståndspengar till att finansiera flyktingmottagandet från Ukraina. Vid en extrem humanitär katastrof som kriget i Ukraina bör Sverige använda friska pengar för att möta dessa behov. Nu är det positivt att regeringen har lyssnat på protesterna och justerat den så kallade avräkningen. Utrikesministern betonar att biståndet ska ligga kvar på en procent av BNP, det är goda nyheter. Det krävs för att Sverige ska fortsätta vara en kraft för att utveckla demokrati och rättsstaters principer. Demokratin är hotad på många platser i världen, endast 14 procent av världens befolkning lever i en demokrati visade LO i en nyligen släppt rapport. Sveriges bistånd ska gå till att bygga demokrati, det är ett allmänintresse men också ett egenintresse för att garantera bra villkor för svenska löntagare.

Nästa år över tar Sverige ordförandeskapet i EU. LOs prioriteringar ligger fast –  fokus på jämlikhet, jämställdhet, demokrati och att förbättra arbetsmiljön för Europas löntagare. Detta måste alltid göras med respekt för varje medlemslands nationella förutsättningar och får inte bli utformad genom lagstiftning som hotar att skada välfungerande arbetsmarknader. Det är positiva besked från utrikesministern om att man tänker ta sig an EUs utmaningar med bristande demokrati i linje med vad LO anser vara viktigast för att stärka svenska löntagare.

Sverige är en förebild för många länder när det kommer till den feministiska utrikespolitiken. Det är positiva, klara och tydliga besked att den ligger fast. snart ansluter fler länder till politiken, härnäst Tyskland.

LOs förväntningar på utrikespolitiken är att Sverige ska vara den som går först och tar initiativ till politik som gör skillnad på riktig. Vi har sett många goda exempel på detta genom historien – kritik av diktaturer, fred och demokratisatsningar. Utrikesdeklarationen ger lugnande besked om att denna politik ligger fast och att den ställs mot en högeropposition som vill sänka biståndet och därmed förminska Sveriges roll i världen till en protektionistisk lydstat. Det blev ännu tydligare utifrån dagens debatt att det är avgörande vem som styr utrikespolitiken.

I höst ska socialdemokraterna mejsla ut en ny säkerhetspolitisk strategi. LO ingår i det arbetet – fokus för LO ska vara hur det internationella samarbetet ska utvecklas till förmån för svenska löntagare och för att arbetare var dom än finns i världen ska respekteras rätten till  grundläggande mänskliga rättigheter och fred.

2 svar på ”Utrikespolitik i en ny tid – för fred och demokrati”

  1. Bengt Blomberg skriver:

    Det finns mycket att göra med demokrati för människorna, endast 14% lever i en demokrati är på tok för lite. Kravs att många organisationer tillsammans arbeta för mer demokrati i världen. Demokrati är ingenting annat än engagerade människor som bryr sig om varandra och det skall börjas i förskolan så att alla barnen är med och får en förebyggande grund mot mobbing, våld och kriminalitet.

  2. Arne Johansson skriver:

    Den svenska arbetaren behöver arbete och för att det ska finnas måste den svenska arbetsgivaren vara med på den utveckling som sker i världen. Om den svenska arbetsgivaren gör som GM världens största biltillverkare som nu inte är störst efter att ha misslyckats med den saken. De industriella satsningar som görs idag är inspirerande och lovar arbete för svenska arbetare. Denna framtidstro ska grundas på den tråkiga formuleringen,vetenskap och beprövad erfarenhet.
    Att Sverige ställer sig under Erdoğans vilja bådar inte gott

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading