Till lo.se Sök Meny
En löntagarvänlig arbetslinje

En löntagarvänlig arbetslinje

Högerns arbetslinje är en självmotsägelse. Å ena sidan går den ut på att pressa villkoren för löntagarna för att det ska bli billigare för företagen att anställa. Högerns arbetslinje är på så sätt en låglönelinje. Å andra sidan hävdar man att det ska löna sig att arbeta. Här riktar man dock inte in sig på villkoren för löntagarna, i stället handlar det om att försämra villkoren för sjuka och arbetslösa.

Eftersom högerns arbetslinje är en låglönelinje så jobbar den emot sig själv. Med högerns politik kan företag låta bli att investera i nya teknologier och i stället välja att betala låga löner för lågproduktiva jobb, med stagnerande produktivitetsutveckling som följd. Låglönesektorer växer fram och de lågproduktiva jobben gör hela samhället fattigare. Låga löner minskar samtidigt värdet av att arbeta, vilket gör det svårare att öka sysselsättningsgraden, vilket ger högern en ursäkt att ännu en gång ge sig på våra trygghetssystem.

Men, det finns ett alternativ, en arbetslinje sprungen ur arbetarrörelsens värderingar som stödjer tillkomsten av fler jobb, bättre jobb och högre välstånd, både för individ och samhälle. En löntagarvänlig arbetslinje med målet om trygga anställningar, bra arbetsvillkor, högre löner och en utvecklande arbetsmiljö. En arbetslinje som driver upp produktiviteten och därför bidrar till ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Recept:

 • En generös arbetslöshetsförsäkring och höga lönekrav som skapar tryck på produktivitetsutveckling och teknologiska framsteg. Det driver utveckling och ger trygghet för löntagarna.
 • En aktiv arbetsmarknadspolitik och gynnsamma stöd för omställning så att arbetstagarna rustas för de utmaningar som följer i strukturomvandlingens och klimatomställningens spår. Ett samhälle som inte rustar människor för förändringar på arbetsmarknaden skapar rädsla inför framtiden och i rädsla ligger ingen utveckling.

Borgerligheten har lyckats lura i folk att bättre villkor i arbetslivet leder till högre arbetslöshet, men inget kan vara mer fel. Högre löner, trygghet i förändring och en hög utbildningsnivå ökar arbetskraftsdeltagandet då det lönar sig att arbeta.

Läs mer i LOs senaste rapport En arbetslinje för fler jobb och högre löner.

6 svar på ”En löntagarvänlig arbetslinje”

 1. Arne Johansson skriver:

  LO har en helt och hållet sund inställning till detta problem. Den borgerliga inställning verkar mer för att införa ett feodalt samhälle där arbetskraften är mer eller mindre livegen och lever för att bidra till att skapa en förmögenhet till de redan förmögna arbetsgivarna.
  Kunde man inte arbete hade man inget existensberättigande

 2. Ola Oscarsson skriver:

  Tror LO att kraftigt ökat utbud av arbetskraft försämrar arbetstagarens möjligheter att ställa krav på bättre villkor och tvärtom?
  Varför har LO då ställt sig bakom en politik som har inneburit ett kraftigt ökat utbud av arbetskraft genom asyl- och abetskraftsinvandring?

  1. Niklas Blomqvist skriver:

   Det stämmer inte att LO ställt sig bakom de regler för arbetskraftsinvandring som infördes under Allianstiden.

   https://helasvaret.se/k/hallbar-arbetskraftsinvandring/

 3. Ola Oscarsson skriver:

  Att LO inte ställt sig bakom den mycket generösa politiken för arbetskraftsinvandring är sant.
  Men Sverige har haft en osedvanligt hög asylinvandring som gått ut på att Sverige har avlastat övriga EU-länder såsom Tyskland, Österrike, Frankrike, Holland, Schweiz, Danmark mfl länder. 99% av de asylsökande tar sig genom i stort sett hela EU och kommer slutligen med färjan från Tyskland eller över Öresundsbron från Danmark. Sverige ligger längst bort från den turkiska gränsen och Medelhavet, men ändå söker de asyl i Sverige. Hela EU har samma regelverk, dvs de som har fått asyl i Sverige skull också ha fått det i övriga EU.
  Men Sverige har som i stort sett enda land valt att ha ett regelverket som är mycket mer generöst, vilket har gjort att asylsökande ändå har valt att söka sig till landet som ligger längst bort för dem.
  Vårt åtagande har varit långt utöver vad som är rimligt sett på vår befolkningsanandel, geografiska läge etc.
  Även asylinvandrare måste naturligtvis in på arbetsmarknaden.
  En stor del av de arbetslösa i Sverige är invandrare som är asylinvandrare eller deras anhöriga.
  Har LO på något sett uttryck oro för att Sverige medvetet har åtagit sig att ta över ansvaret för människor som egentligen borde ha sökt asyl och beviljats i något annat EU-land?

  1. Niklas Blomqvist skriver:

   Den skeva ansvarsfördelningen kritiserades redan 2015: https://arbetet.se/2015/09/10/lo-alla-maste-ta-emot-flyktingar/
   Sedan är det värt att påpeka att det hade varit lättare att hitta arbete åt asylsökande som beviljats uppehållstillstånd om arbetskraftsinvandringen varit mer hållbart reglerad.

 4. Kim Jörgensen skriver:

  Verkar som klassiska LO ingridienser m tillägg av kriminalitetsbekämpning
  Bälddrade i Vår Ekonomi fr 1988 ( Claes Eklund m fl)
  Vill gärna tala om en krydda till: Yrkesutbildningar
  Det Saknas utbildat folk .

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading