Till lo.se Sök Meny
Äntligen gör SD fel analys

Äntligen gör SD fel analys

Nästa politiska kulturkrig verkar handla om energipolitiken. Att kärnkraft är höger och vindkraft är vänster. Som tur är, är det ett krig med ett helt annat utgångsläge än det om invandringen som högern utan minsta tvekan har vunnit.

Som invald i kommunfullmäktige fick jag nyss besvara en enkät om mina politiska inställningar. En fråga gällde hur jag ser på utbyggnad av energiförsörjningen på kortare sikt (5-10 år). På formuläret fanns både frågan om jag ville ha små modulära kärnkraftsreaktorer och stora reaktorer (typ Ringhals). Vatten, vind, kraftvärme och sol var också med i tabellen.

Personligen är jag helt säker på att jag inte vill ha något Ringhals i kommunen, det räcker gott att det finns på riktigt några mil bort. När det gäller små modulära reaktorer så vill jag nog ha betydligt mer på fötterna innan jag säger ja till något sånt än jag har till att bygga ut kraftvärmeverk, vindkraft till havs och på land eller utöka solkraften i kommunen. Idag läste jag nya rapporter som indikerar att de 880 ton radioaktivt material som finns kvar i anläggningarna i Fukushima kan vara osäkra vid en ny jordbävning. Vill jag bidra till att öka potentiella risker för generationer av göteborgare? Tror inte det.

Det som gör att SD har en felaktig analys är att de flesta tänker som jag. Man är kanske generellt positiv till kärnkraft men att gå därifrån till att vilja bygga det i sina hemkommuner är steget nog rätt långt. Den opinion som väcks när det ska byggas vindkraftparker blir nog som en morgonbris jämfört med vad som skulle hända om man vill bygga kärnkraft.

SOM-institutets årliga trendmätning visar dessutom att en överväldigande majoritet är positiva till mer vindkraft, alla energislag blir egentligen mer populära. Så både kärnkrafts- och vindkraftslobbyisterna gör ett dugligt jobb just nu.

Så när SD låter företrädare gå ut i media och förespråka nedmontering (!) av vindkraft så gör man faktiskt ett taktiskt misstag. Visst är klimatfrågan en höger-vänsterfråga men frågan om vindkraft är det inte.

grafik som beskriver oro för klimatförändringar på en höger-vänsterskala
Källa: SOM-institutet, Göteborgs Universitet

Men det finns förstås en risk att regeringen, i dagens läge där vi behöver en så snabb energiutbyggnad som möjligt för att kunna klara klimatomställningen och där Sverige ska kunna ta fördel av omställningen till en grön industri och ett grönt samhällsbygge, bromsas av sina herrar i SD. Att den praktiska politiken blir betydligt sämre än den skulle kunna vara.

Så det är nu oerhört viktigt för alla parter på arbetsmarknaden att ligga på regeringen hela tiden så att vi istället för en bromsad utbyggnad av energiförsörjningen istället kan öka upp till den takt vi behöver. I Norrland förbereds industri som kommer att använda all tillgänglig elkraft. Då måste energiförsörjningen vara utbyggd i södra delarna av Sverige och det enda som är möjligt att bygga i rätt tid i tillräckligt stor skala är vindkraft, till havs och på land.

Ett svar på ”Äntligen gör SD fel analys”

  1. Arne Johansson skriver:

    Jag tycker att el-kraften ska lagras som vätgas då kommer man förbi den brist som kan uppstå vid väder problem.
    Med en vätgas baserad energi så skulle många länder kunna bli oberoende och den uppvärmning som vi står inför kan också lindras av den skugga som solceller skulle skapa. Den skuggan borde väl också förbättra odlingsbara markområden och minska på uttorkning av marken
    Mer solceller mer vindkraft och lagra som vätgas

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading