Till lo.se Sök Meny
Kollektivavtalet är större än Tesla

Kollektivavtalet är större än Tesla

Det är det är viktigt att stå upp för kollektivavtal i Sverige och därför är Teslas ovilja att teckna kollektivavtal ett hot mot den svenska modellen. Kollektivavtal är en av de hörnstenarna i den svenska arbetsmarknadsmodellen och har historiskt sett varit avgörande för att säkerställa en rättvis och stabil arbetsmarknad. 

Kollektivavtal är ett kraftfullt verktyg för att skydda arbetstagarnas rättigheter. Avtalet säkerställer rimliga löner, arbetstider, pensioner, försäkringar och arbetsvillkor men innebär också fredsplikt under tiden avtalet gäller. När företag som Tesla undviker att teckna kollektivavtal, konkurrerar de med andra företag som följer den Svenska arbetsmarknadsmodellen genom att ha dumpade villkor för dom anställda, detta borde skapa starka reaktioner även ute bland Svenska företag och näringslivet. Här har vi ett företag, Tesla, som inte respekterar spelreglerna som Svenska arbetsgivare- och arbetstagarorganisationer kommit överens om.

Den svenska modellen bygger på principen om partnerskap och samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare. Kollektivavtal utgör grunden för detta samarbete och främjar en stabil arbetsmarknad. När företag som Tesla aktivt motarbetar kollektivavtal, underminerar de denna princip och hotar den svenska modellens hållbarhet.

Teslas lagvidriga beteende när det gäller registrering av fackliga företrädare är oacceptabelt. Företag måste respektera arbetstagarnas rätt att organisera sig och ha representanter som försvarar deras intressen. Genom att försöka förhindra detta, visar Tesla en brist på respekt för de grundläggande rättigheterna som arbetstagarna har i Sverige.

Det viktigt att stå upp för kollektivavtal i Sverige eftersom de utgör grundbulten i en rättvis arbetsmarknad och en stabil ekonomi. Teslas ovilja att teckna kollektivavtal och deras lagvidriga beteende utgör ett allvarligt hot mot den svenska modellen och måste bekämpas. IF Metall har idag tvingats gå ut i konflikt för att Tesla inte vill teckna kollektivavtal. Det är dags att försvara arbetstagarnas rättigheter och IF Metall har ett enormt stort stöd bakom sina krav.

Christine Marttila LO Distriktet i Västsverige 

Ett svar på ”Kollektivavtalet är större än Tesla”

  1. Bo Jonsson skriver:

    kan man inte fundera lite över att Sverige har miljoner arbetande och en stat som har kanske 100Mrd dollar i förmögenhet. Det är väl vad denne Musk har som är med några 100000 arbetande. Kan det inte tolkas på annat sätt än att han systematiskt pretenderat att det är hans rätt att vrida pengar ur de anställdas arbete för sin egen del, vilket finansmaffian arbetat för genom att med lånta pengar via penningpolitiken till ingen ränta systematiskt ökat värdet och avkastningen på? Är det sakligt fel?

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading