Till lo.se Sök Meny
Nyckeln till arbetsplatsens säkerhet är skyddsombuden.

Nyckeln till arbetsplatsens säkerhet är skyddsombuden.

På våra arbetsplatser runt om i Sverige är frågan om vem som ska utse skyddsombudet av yttersta vikt när det kommer till arbetstagares säkerhet och välbefinnande. Sverigedemokraterna tillsammans med högerregeringen utreder nu om skyddsombuden ska frikopplas från facken. Man kan misstänka att de vill att chefer borde ha rättigheten att utse skyddsombud, medan andra, inklusive jag själv, starkt tror på att skyddsombud ska utses av våra fackliga organisationer. Det är helt avgörande för att minska antalet dödsolyckor på arbetsplatser i Sverige.

Skyddsombuden är värdefulla företrädare för arbetstagarna och är ansvariga för att övervaka arbetsmiljön och säkerställa att arbetslagstiftningen följs. Skulle man låta chefen utse skyddsombud kommer det att skapas en intressekonflikt. Chefer har i allmänhet ett starkt incitament att bibehålla produktionsnivåer och minska ner sina kostnader, för att öka sina egna vinster, vilket kan i sin tur påverka deras bedömning av arbetsmiljörisker. Att låta dem vara med och välja skyddsombud kan skapa en situation där skyddsombuden blir beroende av sina arbetsgivare snarare än att se till arbetstagarnas säkerhet.

För att säkerställa att skyddsombuden förblir lojala mot arbetstagarnas intressen är det nödvändigt att våra fackliga organisationer utser dem. Facken har som central uppgift att teckna och bevaka att våra kollektivavtal följs och skydda arbetstagarnas rättigheter och välbefinnande. Genom att facken utser skyddsombud skapas en naturlig koppling mellan arbetstagare och deras representanter. Dessutom har skyddsombudet alltid facket i ryggen om arbetsgivaren skulle få för sig att bestraffa skyddsombudet för att hen utför sitt uppdrag.

Den som någon gång begärt arbetsmiljöåtgärder enligt arbetsmiljölagen eller stoppat ett farligt arbete vet att det är skönt att ha facket i ryggen hela vägen.

Sverige har länge varit känt för sin framstående arbetsmiljölagstiftning. Trots detta har vi fortfarande alltför många dödsolyckor på våra arbetsplatser. Enligt Arbetsmiljöverkets senaste statistik har hittills 36 människor mist sina liv på sina jobb i år. Om man räknar in samtliga dödsfall, alltså till exempel anställda i utländska företag som är verksamma i Sverige men registrerade i andra länder är vi uppe i 43 människoliv.

Dödsolyckor till och från arbetet samt dödsfall i arbetssjukdomar till exempel till följd av hjärtinfarkter, asbestexponering med mera ingår inte alls i arbetsmiljöverkets statistik över dödsfall.

Att ha skyddsombud som är utsedda av våra fackliga organisationer är ett steg i rätt riktning för att minska döden på jobbet och minska olyckorna. För att minska dödsolyckor på svenska arbetsplatser måste vi ha skyddsombud som är och lojala mot arbetstagarnas intressen. Detta kan endast uppnås när våra fackliga organisationer utser skyddsombuden på våra arbetsplatser.

Christine Marttila, ordförande LO Distriktet i Västsverige 

5 svar på ”Nyckeln till arbetsplatsens säkerhet är skyddsombuden.”

 1. Sten Mångs skriver:

  Tyvärr är det så att, S har medverkat till hur det ser ut idag politiskt, 1 års karens ifrån riksdagen till näringslivet, och som pensionerad ifrån riksdagen, kommuner och regioner, bilda egna företag, med konsult uppdrag, har enbart, möjliggjorts av riksdagens lagstiftare, för att slippa ta ut sin egen pension, så länge företaget existerar. Parallellen med USA, där Trump har fört en likadan politik, som är hämtad direkt ifrån, hitlers teorier, som är likadana, ex: gör USA stort igen, SD:s jå säger likadant, ta bort facken, nedmontera S, S blir då utan A-lotterier, och det krymper all yttrandefrihet samtidigt, utan att just yttra, att all frihet är än mer kontrollerad än förut, jag kallar den för fängslad frihet.

 2. Arne Johansson skriver:

  Att skyddsombudet skall representera de anställda är en given enhet. Fackets ställning på arbetsplatsen är tyvärr inte givet i dag
  Hur arbetarnas säkerhet skall garanteras är en fråga som måste ha en högre vikt . Det borde vara olagligt att ha en arbetsplats som inte har tillgång till ett skyddsombud som förstår den typ av arbetsplats som det gäller

 3. anders sundberg skriver:

  Skyddsombudet är fackets viktigaste ombud enligt min mening

 4. Bengt Gustafsson skriver:

  Detta är en av de viktigaste frågorna för arbetarrörelsen att bevaka

 5. Holger Hellström skriver:

  Värna om Skyddsombuden på våra arbetsplatser. Ge dom större befogenheter. Vi ska inte ha utslitna arbetstagare ,eller
  skadade,eller döda på våra arbetsplatser. Tveka inte Bli
  SKYDDSOMBUD

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading