Till lo.se Sök Meny
Nyckeln i politisk manipulation och påverkan

Nyckeln i politisk manipulation och påverkan

I den komplicerade världen av politik är det inte bara politiken i sig som är viktig, utan även hur den kommuniceras till allmänheten. Ordens makt är betydande och kan användas som ett verktyg för att förändra och påverka folkets politiska åsikter. Vi har alla hört talesätt som “ord har makt,” och det är ingen överdrift när det kommer till politikens värld. Vi behöver prata mer om hur ordval kan påverka politiska åsikter och skapa en medvetenhet kring detta fenomen, högern är väldigt medveten.

Från “arbetskamrat” till “medarbetare”

En av de mest märkbara förändringarna i ordval handlar om hur vi beskriver våra kollegor på arbetsplatsen. Förr användes “arbetskamrat” för att betona den gemensamma arbetskraften och samhörigheten mellan arbetare. Men på senare tid har vi sett en förskjutning mot att använda ordet “medarbetare,” vilket kan ge intrycket av att relationen är mer professionell och individualiserad. Detta kan påverka vår syn på arbetsplatsrelationer och minskar betoningen på kollektiva rättigheter.

Från “välfärd” till “skattetryck”

Ordet “välfärd” har historiskt sett varit kopplat till en rad samhällstjänster vars syfte är att förbättra medborgares livskvalitet så som sjukvård, utbildning och socialt stöd bland annat. På senare tid har dock vissa politiska aktörer börjat använda termen “skattetryck” istället, vilket har skapat en negativ bild av beskattning som något som tynger. Detta ordval är medvetet och syftet med det är att påverka hur människor ser på skatter och offentliga utgifter och även påverka deras politiska ståndpunkter, här har oppositionen en viktig läxa att göra, ta inte efter högerns uttryck. En stark generell välfärd är det som är viktigt för att bygga ett starkt samhälle som håller ihop, då kan man inte prata om skatter på ett negativt sätt.

Ytterligare ett uttryck som oroar mig är framhäva “invandring” kontra “migrationsströmmar”

Hur vi pratar om invandring är en annan viktig aspekt. Vissa politiska grupper använder ordet “invandring” för att framhäva enskilda människors beslut att flytta till ett nytt land. Samtidigt används termen “migrationsströmmar” för att betona mängden människor som rör sig över gränserna. Detta ordval kan påverka hur vi ser på invandring och kan forma vår syn på politiken kring migrationsfrågor och kan och har påverkat människors syn på andra människor på ett riktigt obehagligt sätt. Det finns såklart ingen som flyr sitt land för skojs skull.

Sammanfattningsvis är det för mig tydligt att ord har en stor inverkan på politiska åsikter. Genom att vara medvetna om hur ordval används kan vi bli mer kritiska mot politisk retorik och bättre förstå do. underliggande budskapen. Det är viktigt att tänka kritiskt och analysera hur politiska aktörer använder språket för att forma våra åsikter och fatta välgrundade politiska beslut. Ord är inte bara ord, de är nyckeln i politisk manipulation och påverkan.

Christine Marttila 

LO Distriktets ordförande i Västsverige 

Ett svar på ”Nyckeln i politisk manipulation och påverkan”

  1. Bo Jonsson skriver:

    Dessa ord var precis vad vi talade om redan på 1960 talet.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading