Till lo.se Sök Meny
Sverigedemokraternas metoder hotar vår svenska Demokrati.

Sverigedemokraternas metoder hotar vår svenska Demokrati.

Sverigedemokraternas allt större inflytande i svensk politik har gett upphov till berättigad oro för pressfriheten. Hoten mot journalister och försöken att påverka medieinnehållet är allvarliga angrepp på en grundläggande hörnsten i demokratin.

För det första är hoten mot enskilda journalister ett direkt angrepp på pressfriheten. Journalister som känner sig hotade eller trakasserade riskerar att avstå från att rapportera om kontroversiella ämnen eller ifrågasätta vissa makthavare. Det undergräver den allmänna debatten och möjligheten för medborgarna att få tillgång till mångsidig information.

Sverigedemokraternas önskan att bestämma över innehållet i medierna utgör ytterligare ett demokratiskt hot. En oberoende och kritisk press är helt avgörande för att hålla politiska krafter ansvariga och förhindra överdriven maktutövning. Försöken att kontrollera medieinnehållet kommer sannolikt att leda till ensidig rapportering och underminering av  grundläggande principer som behöver finnas för att Sverige ska kunna fortsätta vara ett demokratiskt samhälle.

Sverigedemokraternas ökade inflytande i svensk politik ger upphov till oro för den svenska demokratin. Inte bara deras politik utan även hoten mot journalister och utnyttjandet av näthatare borde väcka allmänhetens uppmärksamhet och ifrågasättande.

För det andra finns det farhågor kring Sverigedemokraternas politik, som kan ses som i princip enbart inriktad på exkludering och intolerans. Deras hållning till migration och invandring bör kritiserats mer för avhumaniseringen av vissa människor.

En fungerande demokrati bygger på fri press och offentlig granskning. Hoten och trakasserierna mot journalister från politiska aktörer, riskerar att tysta kritiska röster och underminera demokratin.

Det köpta näthatet förstärker detta hot. När politiska krafter använder sig av näthatare för att skapa ett klimat av rädsla och tystnad, riskerar det att leda till självcensur och underminera den fria debatten som är en grundläggande i en fungerande demokrati.

Civilsamhället, media och andra politiska aktörer måste stå enade för att värna om dom demokratiska värderingar vi har Sverige. Vi ska aldrig acceptera eller låta oss tystas av hot och trakasserier. Vi måste arbeta aktivt för en inkluderande och öppen politisk dialog som inte tillåter hat och hot.

Christine Marttila

Ordförande LO Distriktet i Västsverige 

4 svar på ”Sverigedemokraternas metoder hotar vår svenska Demokrati.”

 1. Arne Johansson skriver:

  Vad är det det brukar kallas ”Den femte makten”den fria pressen och den måste vara fri .
  Om vi ska ha frihet och demokrati måste pressen finnas och den måste kunna undersöka hur världen fungerar och tala om hur det står till. Vilken som inte gör sitt jobb ,vilken som får betalt och från vem. Vilken som vänder sig från verkligheten och i stället berättar en saga.

 2. Nils Andersson skriver:

  Det var inget av partierna. Som tog fighten. Kampen. Mot SD när dom bildades. Och kom in i riksdagen. Det var maktkåtheten. Som var avgörande. Till att M, KD, L. Började samarbeta. Samverka med SD. Utan det. Hade dom inte vunnit valet 2022. Nu ligger KD, L. Under riksdagsspärren. Och saknar ryggrad. Jävlar annamar. Att förstå varför. Maktkåtheten verkar inte ha några gränser. Eller spärrar. Är huvudet dumt. Får kroppen lida.

 3. Bengt Gustafsson skriver:

  Mycket bra och viktigt! Tack för ett ord i rättan tid. Hela den demokratiska arbetarrörelsen måste steppa upp och intensifiera kampen mot dem.

 4. Sten Mångs skriver:

  Retoriken som sd använder: stokastisk terror, projektioner, demonisering, personförminskning, är direkt hämtad ifrån, vad trump säger, och det är ur boken “mein kampf” som trump använder, till sina anhängare, parallellen är kristallklar, fast i USA finns det en you tube kanal, som talar om sanningen, om vad trump och ” MAGA” republikanerna ljuger om, den heter MTN Meidas tough, den består av ett antal advokater, som kommenterar allt, motsvarigheten finns inte i Sverige, och jag tror att, alla partiers politiker, på lokal, kommunal ,region och riksdagsnivå är inblandade, liksom näringslivet, jurister ,advokater, privata företag, i en mycket stor korruption, av hela den offentliga sektorn, Sverige har sålts ut, det finns ingen stolthet kvar i Sverige som nation, därav tystnaden, i Sverige, distansen till dem som, inte får ta del av vinsterna är arbetarna på golvet.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading