Till lo.se Sök Meny
Fackets stärker arbetstagarens position

Fackets stärker arbetstagarens position

Det är dags att påminna oss om varför fackföreningar existerar och varför det är viktigt att vara medlem. Fackföreningar är inte en social klubb eller en plats att bara betala medlemsavgifter till utan att få någon verklig nytta. Nej, fackföreningar är en grundläggande bastion för arbetstagarens rättigheter. 

När vi enas och håller ihop som en kollektiv kraft, blir det svårare för arbetsgivare att utnyttja oss och bryta ner arbetsgrupper. Att delta i årsmöten och aktivt engagera sig i fackföreningen ger oss möjligheten att göra våra röster hörda, att beskriva de problem vi möter på våra arbetsplatser och att välja ledare som verkligen representerar våra intressen. Det är vår chans att forma en fackföreningsstyrelse som står upp för oss när det blir tufft.

Vi måste sluta att se varandra som konkurrenter på arbetsplatserna och istället inse att vår styrka ligger i vår förmåga att arbeta tillsammans. När vi tillåter oss själva att splittras och konkurrera inbördes blir vi sårbara för arbetsgivarens manipulation och utnyttjande. Vi måste sluta sälja oss själva och istället arbeta för att främja solidaritet och gemenskap. Det handlar inte om att jaga efter individuella framgångar eller den största biten av löneutdelningen, utan om att arbeta tillsammans för att säkerställa rättvisa villkor och en rimlig ersättning för allt vårt hårda arbete. 

Så låt oss ta tillbaka makten genom att hålla ihop, stå upp för varandra och kämpa för bättre arbetsmiljö och arbetvillkor. Fackföreningen är vår röst och vår gemensamma kraft. En tändsticka är lätt att knäcka, det blir svårare med 3 och näst intill omöjligt med 30. Låt oss använda vår gemensamma kraft till att skapa förändring och kämpa för våra gemensamma intressen.

5 svar på ”Fackets stärker arbetstagarens position”

 1. Anette skriver:

  Hej Christine!
  Är och har alltid varit intresserad av samhället och fackliga frågor och att tillsammans är vi starka.
  I samband med att 11-timmarsregeln infördes, så enligt mig, passade arbetsgivarna på att göra stora förändringar , till allas nackdel från personalens, brukarna, patienter, vårdnadshavare sida. Detta gäller många regioner och kommuner, för det ska sparas överallt.
  Många med mig har haft en tuff arbetsmiljö under en lång tid, inte bara under covid, utan före detta. Nu är det ännu sämre och många med mig har sagt upp sig, för vi orkar faktiskt inte mer. Sedan har vi ett stort problem inom vårdsektorn, med utmaningar som att rekrytera folk. Vill ledning ändra på detta, så är det dags att ändra våra usla arbetsvillkor, höja löner avsevärt och förbättra arbetsmiljön lika så.
  Det enda vi hör är om besparingar…En stad tar bort ca 15 nattjänster och i samma förslag kommer de att prova digitala lösningar med bl.a. kameror, som ett verktyg för tillsyn ,nattetid. Syftet menar de att de äldre inte blir störda av nattpersonalen och att de äldre får en bättre sömn. mm. Tycker detta är så hemskt att övervaka de äldre på detta vis. De äldre ska självklart vara med och besluta om det är ok för dem, vilket är svårt om de tex har en demenssjukdom etc. Eller vad har de för val? Demokrati?
  Vad säger IVO om detta, tänker jag , kameraövervakning ska inte ersätta en personal.
  Vi inom LO behöver enas och ta upp kampen nu.

 2. Bo Jonsson skriver:

  Vore det inte en idé att publicera kollektiv avtal, som jag sett i Dagesn arbete och redogöra i skolor och för medlemmar varför det ena och det andra. De kan vara mycket detaljerade som i t.ex. Gruventreprenad avtalet som IF Metall har med arbetsgivarna. Sådant ställer krav på arbetsledare och medlemmar att ha koll på.

 3. Anders Kjellberg skriver:

  Håller med helt och hållet. Det är särskilt viktigt att bilda fackklubbar på arbetsplatserna för att gemensamt diskutera vad som behöver förbättras vad gäller lönesättning (bl.a. att få till lönesystem med tydliga kriterier som upplevs som rättvisa), arbetsmiljö, arbetstidsscheman mm och inte minst att få till stånd ett kollektivavtal om det inte redan finns ett. I Futurionrapporten ”Vad är facklig styrka? Arbetsplatsfacket centralt i den svenska partsmodellen” diskuterar jag elva dimensioner av facklig styrka: https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/94464595/Futurion_Vad_r_facklig_styrka_Anders_Kjellberg_2021.pdf

 4. Arne Johansson skriver:

  Kunskap om facket och fackliga organisationer och historien bakom facket verkar vara lågt idag. Informationen om facket och dess historia måste ut bland arbetare inom alla sektorer.
  Det måste presenteras på ett neutralt sätt utan predikan .
  Historien och behovet måste förstås.
  I Sammanhanget borde också finnas den människohandel som får ett allt större inflytande på arbetsmarknaden vara belyst så att man känner igen fenomenet och vet hur man ska agera

 5. Anders Kjellberg skriver:

  I Arena Idé-rapporten ”Kollektivavtalens täckningsgrad och vita fläckar” (297 sid.) tar jag upp arbetslivskriminalitet, osund konkurrens, oseriösa företag mm och ger 69 förslag på åtgärder för att komma tillrätta med problemen, öka andelen fackligt anslutna och kollektivavtalens täckningsgrad. https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/165700934/Kollektivavtalens_vita_fl_ckar_Kjellberg_2023.pdf

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading