Till lo.se Sök Meny
Den politiska viljan finns inte för att förbättra kvinnors löner och arbetsvillkor.

Den politiska viljan finns inte för att förbättra kvinnors löner och arbetsvillkor.

Kvinnor tjänar fortfarande i genomsnitt 5000kr mindre än män, och det är ingen slump. En viktig del av förklaringen är den strukturella diskrimineringen inom arbetsmarknaden. En betydande del av kvinnors arbete är koncentrerat till branscher där politiken bestämmer arbetsvillkoren, och tyvärr saknas den politiska viljan att på riktigt stärka och förbättra vår gemensamma välfärd.

Vissa brancher är kraftigt kvinnodominerade med yrken inom vård, skola och omsorg. Dessa yrken är i princip alltid underfinansierade och underbemannade, vilket resulterar i hög arbetsbelastning och lägre löner. Politiska beslut som rör finansiering och resursfördelning påverkar direkt arbetsvillkoren för kvinnor inom dessa sektorer och det tycks alltid viktigare att lägga pengar någon annanstans än på välfärdens kvinnor.

På den politiska arenan råder en ständig pajkastning mellan höger och vänster om välfärdens finansiering, men oavsett vilket parti som styr, verkar det sällan finnas någon verklig vilja att förbättra arbetsförhållandena för de kvinnor som utgör ryggraden i vår välfärd. Vänstersidan vill oftast inte sälja ut, men resurserna skiljer sig väldigt lite. Trots att politiska partier kan skryta om sina åtaganden för jämställdhet och att dom är feministiska, återspeglas dessa löften väldigt sällan i konkreta åtgärder som skulle gynna kvinnors arbetsmiljö eller ekonomiska situation.

Det är avgörande att allmänhet och samtliga politiker ser över och omvärderar våra prioriteringar och pekar på politiska åtgärder för att få bort den strukturella diskrimineringen som leder till att kvinnor fortsätter att få lägre löner än män.

Vi måste kräva en förändring. Vi måste pressa våra politiska ledare att agera för att stärka och förbättra arbetsvillkoren inom de sektorer där kvinnor är överrepresenterade. Det kräver inte bara ökade resurser och bättre finansiering, utan också en verklig politisk vilja att utmana den rådande ojämlikheten och skapa en mer jämställd arbetsmarknad för framtiden. Det är dags att förändra spelplanen och skapa en mer rättvis och jämlik arbetsmarknad för alla.

Just nu pågår avtalsförhandlingar för kommunals största kollektivavtal, där motparten är politiskt genom SKR.

Nu finns en chans för politikerna att minska lönegapet och även förbättra och förstärka välfärden. Men jag tror tyvärr inte dom vågar satsa.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Ett svar på ”Den politiska viljan finns inte för att förbättra kvinnors löner och arbetsvillkor.”

  1. Arne Johansson skriver:

    Jämlikhet mellan könen i fråga löner är en av dom frågor som debaterats länge och jag har väl inte sett några tecken på att det finns någon allvarlig satsning på den fronten . Tyvärr så är det inte bara en borgerlig brist det var också en fråga under S regeringar.
    Rikets vård och utbildning sker idag på kvinnors axlar med följd att de också får lägre pension och har sämre hälsa.
    Men har historiskt sett levt längre . Är det för att de behövts mer, jag frågar mig.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading